Find X And Y : 2X + 5Y/Xy = 6, 4X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Find x and y : 2x + 5y/xy = 6, 4x

*

*

(x^5+y^5=left(x^2+y^2 ight)left(x^3+y^3 ight)-x^2y^3-x^3y^2)

(=left(x+y ight)left(x^2+y^2 ight)left(x^2-xy+y^2 ight)-x^2y^2left(x+y ight))

(=left(x+y ight)left(left(x^2+y^2 ight)left(x^2-xy+y^2 ight)-x^2y^2 ight))

(=left(x+y ight)left(x^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4 ight))


*

*Xem thêm: Cách Chuyển Đổi Hệ Cơ Số 2 Sang 16 Pascal, Cách Chuyển Từ Hệ 2 Sang Hệ 16 Pascal

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a. 1 - 4x2b. 8 - 27x3c. 27 + 27x + 9x 2 + x3d. 2x3 + 4x2 + 2xe. X2 - 5x - y2 + 5yf. X2 - 6x + 9 - y2g. 10x (x - y) - 6y(y - x)h. X2 - 4x - 5i. X4 - y4Bài 2: kiếm tìm x, biếta. 5(x - 2) = x - 2b. 3(x - 5) = 5 - xc. (x +2)2 - (x+ 2) (x - 2) = 0 Bài 3: Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức a. A = x2 - 6x + 11b. B = 4x2 - 20x + 101c. C = -x2 - 4xy + 5y2 + 10x - 22y + 28

Bài 1: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử 

a. 1 - 4x2

b. 8 - 27x3

c. 27 + 27x + 9x 2 + x3

d. 2x3 + 4x2 + 2x

e. X2 - 5x - y2 + 5y

f. X2 - 6x + 9 - y2

g. 10x (x - y) - 6y(y - x)

h. X2 - 4x - 5

i. X4 - y4

Bài 2: search x, biết

a. 5(x - 2) = x - 2

b. 3(x - 5) = 5 - x

c. (x +2)2 - (x+ 2) (x - 2) = 0 

Bài 3: Tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức 

a. A = x2 - 6x + 11

b. B = 4x2 - 20x + 101

c. C = -x2 - 4xy + 5y2 + 10x - 22y + 28

 

 


Cho những đa thức: (A=x-5x^2+8x-4)

(B=dfracx^530-dfracx^36+dfrac2x15)

a) so sánh A, B thành nhân tử 

b) CM: B luôn nhận quý hiếm nguyên không giống 17 với đa số giá trị nguyên của x


Phân tích nhiều thức thành nhân tử :

(A=left(x^2+y^2 ight)^3+left(z^2-x^2 ight)^3-left(y^2+z^2 ight)^3)

 
Xem thêm: Bài Tập Câu Cảm Thán Tiếng Anh, Câu Cảm Thán Trong Tiếng Anh

Phân tích nhiều thức thành nhân tử 

(x^2+4y^2-4xy+3x-6y-4)

Mọi fan giúp mình với ạ bản thân cảm ơn khôn cùng nhiều 


Phân tích các đa thức thành nhân tử :

a ) (gleft(x,y ight)=x^2-10xy+9y^2). B ) (fleft(x,y ight)=x^6+x^4+x^2y^2+y^4-y^6)