Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh

     
TIN TỨC – SINH HOẠTVỀ MÁI TRƯỜNG XƯAThầy Cô và bạn cũHÌNH ẢNH XƯABIÊN KHẢO-SÁNG TÁCTùy Bút-Sáng Tác (Theo chủng loại tự)ThơVănTÁC GIẢCựu Giáo sưCựu học tập SinhThân hữu&Tác đưa khácTRI ÂN PETRUS KÝĐẶC SANSÁCHGS năng khiếu Đức LongPhan Giang SangGS Nguyễn Minh NhựtGS Nguyễn Thanh LIêmGS Nguyễn Vĩnh ThượngTiền Vĩnh LạcTô Văn CấpGS Vũ KýLIÊN LẠCDanh Sách Thầy Cô

TRI ÂN PETRUS KÝ

*

Counter

743,540 hits

VUA quang TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH – Hoàng Thi Thơ

(http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=47)

*

Mời quý khách thưởng thức:

*
quang Trung Đại Phá Quân Thanh

Nhạc & lời: Hoàng Thi Thơ – Trình bày: Đoàn Du Ca Việt Nam (trước 1975)

*

*

*

Trích VIỆT NAM SỬ LƯỢC của è cổ Trọng Kim – ấn hành năm 1920

Toàn bộ: 

*
nước ta Sử Lược (pdf) của Viện Việt học – California USA

CHƯƠNG XI – công ty Nguyễn Tây Sơn1. Bên Nguyễn Tây tô dấy nghiệp2. Vua quang quẻ Trung3. Tôn Sĩ Nghị lấy quân sang trọng Việt Nam4. Vua quang Trung đại phá quân nhà Thanh5. Vua quang Trung ước phong6. Vua Chiêu Thống đơn vị Lê bị nhục bên Tàu7. Đức độ vua quang Trung8. Bao gồm Trị của vua quang quẻ Trung9. Quan liêu Chế10. Bài toán Dinh Điền11. Việc Học Hành12. Câu hỏi làm miếu chiền13. Câu hỏi định tiến công Tàu14. Vua quang quẻ Trung mất15. Vua Cảnh Thịnh

1. Nhà Nguyễn Tây sơn Dấy Nghiệp. Những người dân làm quốc sử nước Tàu và vn thường chia đầy đủ nhà có tác dụng vua ra thiết yếu thống cùng ngụy triều. Bên nào, một là tấn công giặc mở nước, sáng chế ra cơ nghiệp, hai là được kế truyền phân minh, thần dân phần đông phục, cha là dẹp loạn lặng dân, dựng nghiệp ở đất trung nguyên, thì đến là thiết yếu thống. Công ty nào, một là làm tôi cướp ngôi vua, có tác dụng sự thoán giành không thành, nhì là xưng đế, xưng vương tại vị trí rừng núi, xuất xắc là ở đất biên địa, bà là những người dân ngoại chủng vào chiếm phần nước làm vua, thì chỉ ra rằng ngụy triều.Vậy ni lấy đều lẽ ấy cơ mà xét xem yêu cầu cho bên Nguyễn Tây tô làm bao gồm thống tốt ngụy triều, để cho hợp lẽ công bình và đến xứng cái danh hiệu những người nhân vật đã qua.Nguyên vn là nước quân chủ, lấy dòng nghĩa vua tôi có tác dụng trọng rộng cả, thế mà từ bỏ khi bên Lê trung hưng lên trở về sau, bọn họ Nguyễn hùng cứ phương Nam, chúng ta Trịnh xưng chúa miền Bắc; trên tuy còn tôn vua nhưng mà quyền về cả nhà chúa. Trong vn đã bao gồm vua lại có chúa, làm thành ra trong nam thì tất cả Trương Phúc Loan siêng quyền làm bậy, ở ngoài Bắc thì có kiêu binh làm cho loạn, giết hại quan đại thần, vua chúa phải nhún mình cơ mà chiều đãi, đình thần bắt buộc khoanh tay mà chịu một bề, ấy lại là 1 lúc đại loạn vậy.Lúc ấy anh em Nguyễn Nhạc là người dân mang áo vải, dấy binh ngơi nghỉ ấp Tây Sơn, kháng nhau với chúa Nguyễn để lập nghiệp ở khu đất Quy Nhơn. Mặc dù rằng đối với họ Nguyễn là rán địch, mà lại mà so với nước Nam, thì chẳng qua cũng là 1 trong người anh hùng lập thân trong khi biến loạn đó mà thôi.Còn như Nguyễn Huệ là vua Thái Tổ đơn vị Nguyễn Tây Sơn, thì trước góp anh bốn lần vào Gia Định mọi được toàn thắng, phá hai vạn quân hùm beo của Tiêm La, chỉ với được mấy trăm con người lủi thủi chạy về nước; sau lại ra Bắc Hà, chấm dứt họ Trịnh; tôn vua Lê, mang đến mối cưng cửng thường cho rõ ràng.Ấy là đã có sức khỏe mà lại biết làm việc nghĩa vậy.Nhưng vì vua nhà Lê nhu nhược, triều thần lúc bấy giờ không ai tài năng kinh luân, lại để cho Trịnh Bồng và Nguyễn Hữu Chỉnh nối nhau mà siêng quyền, mang đến nỗi vì thế tán loạn. Dẫu thế mặc lòng, khi Nguyễn Huệ giết Vũ Văn Nhậm rồi, ko nỡ kết thúc nhà Lê, đặt Giám Quốc để lưu lại tông miếu chi phí triều; như thế thì phương pháp ở với công ty Lê không rước gì làm bạc.Sau vua Chiêu Thống và bà Hoàng Thái Hậu đi thanh lịch kêu cầu bên Tàu, vua đơn vị Thanh nhân lấy dịp ấy mượn tiến cứu giúp nhà Lê, để mang nước Nam, bèn không nên binh tướng mạo sang giữ lại thành Thăng Long. Bấy giờ cứ theo như tờ mật dụ của vua bên Thanh thì nước nam giới ta, vẻ ngoài tuy chưa mất hẳn, nhưng kỳ thật sẽ vào tay tín đồ Tàu rồi.Vậy nước đã mất, thì phải lấy nước lại, ông Nguyễn Huệ mới lên ngôi Hoàng Đế, truyền hịch đi các nơi, đường đường chính chính, lấy quân ra tiến công một trận phá trăng tròn vạn quân Tàu, tướng công ty Thanh là Tôn Sĩ Nghị đề nghị bỏ cả ấn tín nhưng mà chạy, khiến cho vua tôi nước Tàu gớm sợ, tướng tá sĩ nhà Thanh thất đảm. Tưởng trường đoản cú xưa đến thời điểm này nước ta chưa xuất hiện võ công như thế nào lẫm liệt như vậy.Vả tiến công đuổi tín đồ Tàu đi rước nước lại mà làm vua thì có điều gì mà lại trái đạo? Há lại chẳng hơn công ty Lý, công ty Trần nhân thời gian ấu quân, nữ giới chúa, mà lại làm sự thoán giành hay sao? Vậy thì đem lẽ gì mà điện thoại tư vấn là ngụy? Huống chi sau vua bên Thanh cũng công nhận đến ông Nguyễn Huệ làm vua nước Nam, và lại sai sứ sang trọng phong mang đến ông làm An nam Quốc vương theo như lệ những triều trước, như vậy thì công ty Nguyễn Tây sơn mở nước gồm khác gì công ty Đinh với nhà Lê không?Tuy rằng chẳng được bao lâu bên Nguyễn Tây Sơn xuất hiện nội loạn, vua cố Tổ Cao Hoàng bên Nguyễn lại thu phục được cơ nghiệp cũ cơ mà nhất thống cả nam giới bắc lại làm một, nhưng vấn đề thành bại hưng phế là mệnh trời, vả lại khi hai người nhân vật đuổi một bé hươu, tất là fan nọ gọi tín đồ kia là cừu địch. Vậy rước lẽ tôn bản triều cơ mà xét thì đơn vị Nguyễn Tây đánh là ngụy, cơ mà lấy công lý nhưng suy thì vua quang Trung Nguyễn Huệ là 1 trong ông vua cùng đứng ngang vai cùng với vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Thái Tổ, mà nhà Nguyễn Tây tô cũng là 1 trong nhà thiết yếu thống như đơn vị Đinh với nhà Lê vậy.

Bạn đang xem: Vua quang trung đại phá quân thanh

2. Vua quang đãng Trung (1788-1792). Ông Nguyễn Huệ (sau đổi tên là Nguyễn quang đãng Bình) là một trong người có sức khỏe tuyệt trần, lại có thông minh quyền biến, mẹo mực như thần, khởi binh ở đất Tây sơn (thuộc huyện An Khê, Bình Định) góp anh là Nguyễn Nhạc lập đề nghị nghiệp lớn, được phong làm Bắc Bình Vương, đóng góp đô ở khu đất Phú Xuân.Năm mậu thân (1788) quân nhà Thanh mượn giờ đồng hồ sang cứu giúp nhà Lê, chỉ chiếm giữ thành Thăng Long, bao gồm ý ước ao lấy đất An Nam, Bắc Bình Vương đăng vương Hoàng Đế để niên hiệu là quang quẻ Trung, rồi lấy binh đi tấn công giặc.

3. Tôn Sĩ Nghị Đem Quân sang An Nam. Nguyên vua Chiêu Thống sẽ mấy lần toan sự khôi phục, nhưng lại không được, phải nương náu ở khu đất Lạng Giang; còn bà Hoàng Thái Hậu thì đem hoàng tử sang trọng Long Châu kêu van với quan liêu Tàu, xin binh cứu giúp viện. Bấy giờ quan tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị dâng biểu tâu với vua Càn Long bên Thanh, đại lược nói rằng: “Họ Lê là cống thần nước Tàu, ni bị giặc đem mất nước, bà bầu và vợ Tự quân sang mong cứu, tình cũng cần thương. Vả nước nam vốn là đất cũ của nước Tàu, nếu sau khoản thời gian cứu được bên Lê, và lại rước được khu đất An Nam, thực là lợi cả đôi đường.”Vua Càn Long nghe lời tâu ấy sai Tôn Sĩ Nghị khởi quân tứ tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam, rước sang tiến công Tây Sơn.Tôn Sĩ Nghị phân chia quân ra làm 3 đạo, không đúng quan tổng binh tỉnh Vân Nam cùng Quý Châu lấy một đạo sang mạn Tuyên Quang, không nên Sầm Nghi Đống là tri đậy Điền Châu đem một đạo thanh lịch mạn Cao Bằng. Sĩ Nghị cùng rất đề đốc là hứa Thế hanh khô đem một đạo quý phái mạn lạng Sơn, hẹn ngày tiến binh sang tiến công An Nam.Tướng Tây sơn là Ngô Văn Sở làm việc Thăng Long được tin quân Tàu sẽ sang, sợ cố gắng yếu đánh không nổi, bèn rút quân thủy bộ về đóng góp giữ từ bỏ núi Tam Điệp ra mang lại bờ bể, rồi sai fan về Phú Xuân cáo cấp.Tôn Sĩ Nghị kéo quân mang lại Kinh Bắc (Bắc Ninh), vua Chiêu Thống ra chào đón rồi theo quân Tàu về Thăng Long. Sĩ Nghị đóng góp đồn trọng điểm bãi, về mé nam giới sông Nhị Ha, bắc mong phao ở giữa sông nhằm tiện đi lại, và chia quân ra giữ các mặt.Ngày hôm sau, Sĩ Nghị là lễ tuyên phát âm tờ dung nhan của vua công ty Thanh phong mang lại vua Chiêu Thống làm An phái mạnh Quốc Vương.Vua Chiêu Thống tuy đang thụ phong, nhưng những tờ văn thư đều buộc phải đề niên hiệu Càn Long. Mỗi khi buổi chầu ngừng rồi, lại mang đến dinh Sĩ Nghị để chầu chực vấn đề cơ mật quân quốc. Vua cưỡi ngựa đi cùng với độ mười tín đồ lính hầu nhưng mà thôi. Sĩ Nghị thì ngạo nghễ, từ bỏ đắc, ý tứ xử cùng với vua rất là khinh bạc; bao gồm khi vua Chiêu Thống lại hầu, không cho vào yết kiến, chỉ không đúng một fan đứng dưới gác chiêng truyền ra rằng: không có việc quân quốc gì, xin ngày hãy về cung nghỉ.Người bấy giờ bàn riêng biệt với nhau rằng: “Nước nam ta từ bỏ khi bao gồm đế vương cho giờ, ko thấy vua nào hèn hạ đến thế. Tiếng là làm vua mà bắt buộc theo niên hiệu vua Tàu, việc gì rồi cũng phải bẩm đến quan Tổng Đốc, gắng thì gồm khác gì đã là nội trực thuộc rồi không?”Vua cùng triều thần bấy giờ việc gì cũng trông cậy vào Tôn Sĩ Nghị; hôm sớm chỉ lo câu hỏi báo ân báo oán, giết mổ hại những người trước đã từng đi theo Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị thì càng ngày càng kiêu ngạo thêm, coi câu hỏi binh làm cho thường, lại thả quân bộ đội ra chiếm phá dân gian, có tác dụng lắm sự nhũng nhiễu. Vì thế cho đề xuất lòng tín đồ mất cả trông cậy.

4. Vua quang Trung Đại Phá Quân Thanh. Bắc Bình vương được tin quân đơn vị Thanh sẽ sang đóng góp ở Thăng Long, lập tức hội những tướng sĩ để bàn vấn đề đem binh ra đánh, những tướng hồ hết xin hãy chủ yếu ngôi tôn, nhằm yên lòng tín đồ rồi đã khởi binh.Bắc Bình vương bèn không nên đắp bầy ở núi Bàn Sơn, ngày 25 mon mười một năm mậu thân (1788), Vương có tác dụng lễ đăng vương Hoàng Đế, rồi tự mình thống lĩnh thủy cỗ đại binh ra đánh giặc Thanh. Ra đến tỉnh nghệ an nghỉ lại 10 ngày nhằm kén rước thêm binh, cả thảy được 10 vạn quân cùng hơn 100 con voi.Vua quang quẻ Trung điểm duyệt quân sĩ, truyền dụ nhủ bảo mọi tín đồ phải nỗ lực đánh giặc giúp nước. Đoạn rồi kéo quân ra Bắc, đến ngày đôi mươi tháng chạp thì tới núi Tam Điệp. đàn Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhiệm đa số ra tạ tội, kể chuyện quân Tàu cố gắng mạnh, sợ đánh không nổi, vì vậy phải lui về giữ nơi hiểm yếu.Vua quang đãng Trung cười mà lại nói rằng: “Chúng nó quý phái phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân tiến công giữ, đang định mẹo rồi, xua quân Tàu về chẳng qua 10 ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước ta, sau thời điểm chúng thua thảm một trận rồi, tất chúng lấy có tác dụng xấu hổ, lại mưu báo thù, như vậy thì đại chiến mãi ko thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta nên nhờ Thì Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ vấn đề chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, vn dưỡng được mức độ phú cường rồi, thì ta không nhất thiết phải sợ chúng nữa.”Vua quang quẻ Trung truyền đến tướng sĩ nạp năng lượng Tết Nguyên Đán trước, để mang lại hôm trừ tịch thì cất quân đi, định ngày mồng 7 tháng giêng thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Đoạn rồi, truyền lệnh cho ba quân mang lại nghe lệnh điều khiển.Đại bốn mã Sở, Nội Hầu Lân lấy tiền quân đi làm tiên phong. Hô hổ Hầu lấy hậu quân đi đốc chiến.Đại đô đốc Lộc, Đô đốc Tuyết rước hữu quân cùng thủy quân, vượt qua bể vào sông Lục Đầu. Rồi Tuyết thì ghê lược mặt Hải Dương, tiếp ứng mặt đường mé Đông; Lộc thì kéo về vùng lạng ta Giang, Phượng Nhỡn, Yên vắt để chặn đường quân Tàu chạy về.Đại đô đốc Bảo, đô đốc Mưu lấy tả quân thuộc quân tượng mã đi con đường núi ra tấn công phía Tây. Mưu thì xuyên ra huyện Chương Đức (nay là Chương Mỹ), tiện con đường kéo thẳng mang lại làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, tiến công quân Điền Châu; Bảo thì thống suất quân tượng mã theo đường huyện đánh Lãng ra buôn bản Đại Áng thuộc huyện Thanh Trì tiếp ứng mang lại mặt tả.Năm quân được lệnh hầu như thu xếp đâu đấy, cho hôm 30 khua trống lôi ra Bắc. Khi quân sang sông Giản Thủy, cánh nghĩa quân của phòng Lê tan vỡ chạy cả. Vua quang Trung thân đốc các quân đuổi theo đến huyện Phú Xuyên bắt sống hết được toán quân Tàu đóng ở đấy, không một bạn nào chạy thoát được; chính vì thế cho nên không có tin báo về, phần lớn quân Tàu đóng góp ở xóm Hà Hồi với làng Ngọc Hồi lưỡng lự gì cả. Nửa vào tối mồng 3 mon giêng năm Kỷ Dậu (1789) quân vua quang quẻ Trung mang đến làng Hà Hồi vây kín đồn giặc, rồi bắc loa lên gọi, các quân dạ rầm cả lên, bao gồm hàng muôn người. Quân canh đồn bấy giờ bắt đầu biết, sốt ruột thất thố, phần đa xin hàng, do thế, mang được hết cả quân lương và đồ khí giới. Sáng sủa mờ mờ ngày mồng năm, quân Tây tô tiến lên đến làng Ngọc Hồi, quân Tàu bắn nhau ra như mưa. Vua quang Trung sai tín đồ lấy đông đảo mảnh ván, ghép ba mảnh lại làm cho một, rước rơm cỏ giấp nước quấn sinh sống ngoài, rồi không đúng quân gan dạ cứ 20 người khiêng một mảnh, mỗi cá nhân dắt một bé dao nhọn, lại sở hữu 20 người cầm vũ khí theo sau. Vua quang Trung cưỡi voi đi sau đốc chiến, quân An nam giới vào đến gần cửa đồn, bỏ ván xuống đất, rút dao ra, xông vào chém, quân đi sau cũng kéo ùa cả vào đánh. Quân Tàu địch ko nổi, xôn xao tán loạn, xéo lẫn nhau mà chạy. Quân phái mạnh thừa cố kỉnh đánh tràn đi, mang được những đồn, làm thịt quân Thanh thây ở ngổn ngang khắp đồng, máu chảy như tháo dỡ nước. Quân các đạo khác cũng phần đa được toàn thắng. Quan đơn vị Thanh là đề đốc Hứa núm Hanh, tiên phong Trương Sĩ Long, tả dực Thượng Duy Thăng đều tử vong cả; quan đậy Điền Châu là Sầm Nghi Đống đóng ở Đống Đa125 bị quân An nam vây tấn công cũng thắt cổ mà lại chết.Tôn Sĩ Nghị nửa tối được tin báo, hoảng loạn không kịp chiến thắng yên con ngữa và khoác áo giáo, lấy mấy tên quân nhân kỵ chạy qua sông quý phái Bắc. Quân những trại nghe tin như thế, xôn xao tan tan chạy trốn, tranh nhau sang trọng cầu, một lát ước đổ, sa cả xuống sông chết đuối, sông Nhị Hà đầy các thây tín đồ chết.Vua Chiêu Thống cũng theo Tôn Sĩ Nghị sang sông cùng rất bà Hoàng Thái Hậu cùng mấy tín đồ cận thần chạy thanh lịch Tàu.Đạo quân Vân Nam với Quý Châu đóng ở miền tô Tây nghe tin Tôn Sĩ Nghị sẽ thua, cũng rút quân chạy về.Ngày hôm ấy vua quang quẻ Trung đốc quân tấn công giặc, áo ngự bào bị dung dịch súng phun vào black như mực. Đến trưa thì vào thành Thăng Long, không nên tướng lấy binh đuổi đánh quân công ty Thanh cho cửa phái nam Quan. Phần nhiều dân Tàu làm việc gần thành phố lạng sơn sợ khiếp, bọn ông, lũ bà dắt díu nhau cơ mà chạy, từ cửa ải về mé bắc rộng mấy trăm dặm, tịnh không nghe thấy giờ đồng hồ một ngườinào!Vua quang quẻ Trung vào thành Thăng Long, hạ lệnh chiêu an, phàm những người Tàu trốn tránh chỗ nào ra thú tội, đa số được cấp cho áo mặc, lương ăn. Lại bắt được cả ấn tín của Tôn Sĩ Nghị bỏ lại, trong số những giấy má bắt được có tờ mật dụ của vua Càn Long nói rằng: ” việc quân đề nghị từ đồ, tránh việc hấp tấp. Hãy nên đưa hịch truyền thanh thế đi trước, và cho những quan bên Lê về nước cũ đúng theo nghĩa binh, kiếm tìm tự quân công ty Lê mang ra tiên phong để đối địch cùng với Nguyễn Huệ, thử xem sự thể cụ nào. Giả dụ lòng tín đồ nước phái mạnh còn nhớ đơn vị Lê, bao gồm quân ta kéo đến, ai là chẳng chũm sức.Nguyễn Huệ tất yêu cầu tháo lui; ta nhân rước dịp ấy nhưng mà sai trường đoản cú quân xua đuổi theo, rồi đại binh của ta theo sau, như vậy không cạnh tranh nhọc mấy nỗi mà buộc phải được công to, chính là mẹo hay hơn cả. Ví bằng suốt người trong nước, nửa theo đằng nọ, nửa theo đằng kia, thì Nguyễn Huệ vớ không chịu lui. Vậy ta hãy gửi thư sang tỏ bảo mặt đường họa phúc coi nó đối đáp có tác dụng sao. Đợi lúc nàothủy quân làm việc Mân, Quảng đi con đường bể sang đánh mặt Thuận Hóa cùng Quảng phái nam rồi, cỗ binh sẽ tiến lên sau. Nguyễn Huệ trước sau bị địch, rứa tất đề nghị chịu thua. Bấy giờ ta sẽ nhân mà lại là ơn cho tất cả hai bên; tự khu đất Thuận Hóa Quảng nam giới trở vào Nam, thì cho Nguyễn Huệ; từ bỏ châu Hoan, châu Ái trở ra Bắc thì phong mang lại Tự quân nhà Lê. Ta đóng đại binh lại để kiềm chế cả nhì bên, rồi sẽ sở hữu xử trí về sau”.Vua quang Trung mang tờ mật dụ ấy bảo với Ngô Thì Nhiệm rằng: “Ta xem tờ chiếu của vua công ty Thanh chẳng qua cũng muốn mượn tiếng để đưa nước ta đó thôi. Nay đã biết thành ta đánh đại bại một trận, vớ là lấy làm cho xấu hổ, dĩ nhiên không chịu đựng ở yên. Hai nước mà đại chiến thì chỉ khổ dân. Vậy nên dùng tiếng nói khéo, để làm cho khỏi sự binh đao; việc ấy dựa vào nhà chủ nhân trương cho mới được”.Ngô Thì Nhiệm vâng lệnh làm thư được quan tâm nói rằng: “Nước nam vốn không dám chống cự với đại quốc, nhưng lại chỉ vị Tôn Sĩ Nghị làm cho nhỡ việc vì thế phải thua. Vậy ni xin tạ tội cùng xin giảng hòa.”Vua quang đãng Trung không đúng sứ đem thư thanh lịch Tàu, cùng lại không nên đem các quân nhà Thanh sẽ bắt được, để tại 1 nơi, cung cấp cho lương thực, ngóng ngày đến về nước. Xếp đặt những việc xong rồi, lấy quân về Nam, lưu giữ Ngô Văn Sở và Phan văn Lân nghỉ ngơi lại tổng thống các việc quân quốc; còn những câu hỏi từ lệnh giao thiệp với nước Tàu thì ủy thác mang lại Ngô Thì Nhiệm cùng Phan Huy Ích cho được từ tiện nhưng khu xử, hễ không tồn tại việc gì dục tình thì bất tất cần đi tâu báo mà lại làm gì.

5. Vua quang quẻ Trung cầu Phong. Vua đơn vị Thanh nghe tin Tôn Sĩ Nghị bại binh, bực tức đùng đùng, chớp nhoáng giáng chỉ không đúng quan nội những là Phúc Khang An ra chũm Sĩ Nghị làm tổng đốc Lưỡng Quảng, mang binh mã chín tỉnh, sang gớm lý vấn đề An Nam.Phúc Khang An ra đến Quảng Tây nghe giờ quân An phái nam thế mạnh mẽ trong bụng sẽ sợ, gồm ý mong muốn hòa, bèn sai tín đồ đưa thư lịch sự nói việc lợi hại với bảo buộc phải làm biểu tạ tội khiến cho yên vấn đề binh đao.Vua quang đãng Trung bèn cho tất cả những người đưa vàng bội bạc sang đút lót đến Khang An, rồi sai tín đồ cháu là Nguyễn quang quẻ Hiển và quan là Vũ Huy Tấn lấy đồ cống phẩm sang Yên gớm vào chầu vua đơn vị Thanh cùng dâng biểu xin phong.Bấy tiếng quan bên cạnh thì tất cả Phúc Khang An phản ảnh giúp đỡ, quan trong thì có các thần là Hòa Thân làm chủ trương, cho nên vì thế vua nhà Thanh mới thuận cho giảng hòa. Hòa Thân được tài lộc của vua quang đãng Trung đút lót, rồi dùng lời nói khéo, điều gì rồi cũng hợp ý vua đơn vị Thanh. Vua đơn vị Thanh bèn sai sứ sang phong cho vua quang đãng Trung làm cho An phái mạnh Quốc Vương, với lại giáng chỉ vời quốc vương vào chầu.Vua quang quẻ Trung bèn chọn 1 người hình dung giống mình, thương hiệu là Phạm Công Trị trá làm cho quốc vương, rồi sai Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích, Võ Huy Tấn chuyển sang im Kinh, vào chầu Càn Long. Ngoài các phẩm vật yêu cầu đem cống, vua quang Trung lại đem cống thêm đôi tượng đực, làm cho các cung trạm ở dọc đường mặt Tàu yêu cầu phục dịch gửi đón thiệt là vất vả. Quan Tổng Đốc Lưỡng Quảng là Phúc Khang An và quan Tuần lấp Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh cần đưa Quốc vương An nam giới vào Kinh.Sang mang lại Yên Kinh, vua Càn Long bên Thanh tưởng là Nguyễn quang Trung thật, vời cho chầu sinh hoạt Nhiệt Hà, cho vô làm lễ ôm gối, như thể tình phụ thân con một nhà, cùng cho nạp năng lượng yến với những thân vương. Đến thời điểm về nước, vua lại không đúng thợ vẽ có tác dụng một bức hình ảnh truyền thần để ban cho ân lễ thiệt là hậu.

6. Vua Chiêu Thống nhà Lê bị nhục bên Tàu. Vua Chiêu Thống theo Tôn Sĩ Nghị vào thành Nam khiếp ở Quảng Tây, được ít lâu thì vua bên Thanh sai những thần là Phúc Khang An ra cố kỉnh Tôn Sĩ Nghị. Khang An mong muốn giảng hòa cùng với Tây Sơn, bèn mời vua Chiêu Thống về Quế Lâm.Bấy giờ phần nhiều quan cựu thần công ty Lê là: Hoàng thúc Lê Duy Án, Đinh Nhạ Hành, Đinh Lịnh Dận, nai lưng Huy Lâm, Lê Doãn, Lê Dĩnh, Phan Khải Đức, Bế Nguyễn Cung, Bế Nguyễn Doãn, số đông lục tục sang theo vua Chiêu Thống, vào ra mắt Khang An.Khang An dùng Đinh Nhạ Hành làm cho chức thủ bị Toàn Châu, Phan Khải Đức có tác dụng chức đô tư Liễu Châu, còn thì tùy tiện an trí mỗi cá nhân một nơi. Duy chỉ bao gồm Lê Duy Án, è cổ Huy Lâm, Lê Doãn, Lê Dĩnh về Quế Lâm theo vua công ty Lê.Đến tháng bốn năm kỷ dậu (1789), vua tôi đơn vị Lê vào thành Quế Lâm, Khang An nói thác ra bảo cùng với vua Chiêu Thống rằng: Trời đang mùa hè nắng nóng, sang đánh phương nam ko tiện, bắt buộc để mang lại mùa thu nóng sốt sẻ khởi binh. Vậy công ty vua đề xuất gióng trả dần đàn tướng nằm trong đi trước.Nhưng bên vua hãy buộc phải gọt đầu rứa áo, có tác dụng như dáng bạn Tàu, để khi trở về nước, giặc không sở hữu và nhận được mặt. Việc hành binh phải đề nghị biến trá, hóng khi thành công rồi lại theo tục nước mà ăn uống mặc. Vua Chiêu Thống bất ngờ là Khang An gạt gẫm mình, bèn cùng với các quan cạo đầu gióc tóc và đổi y phục.Phúc Khang An bèn làm cho một tờ biểu tâu cùng với vua bên Thanh rằng:“Vua nước phái mạnh là Lê Duy Kỳ không có ý xin viện binh tương hỗ nữa, vua tôi hiện vẫn gióc tóc, chũm áo, xin yên trung khu ở lại nước Tàu. Vậy xin bến bãi binh tiến công An Nam”. Ở trong lại có Hòa Thân tán thành, vì thế vua đơn vị Thanh new xuống chỉ bến bãi binh.Vua công ty Thanh vẫn nghe lời đàn Phúc Khang An cùng Hòa Thân, và đã phong vương mang đến vua quang Trung rồi, lại giáng chỉ triệu vua tôi đơn vị Lê về lặng KinhMùa xuân năm canh tuất (1790), vua Chiêu Thống cùng với những quan tòng vong vào kinh. Vua Càn Long nhằm vua Chiêu Thống, bà Thái Hậu cùng Hoàng Tử làm việc ngõ hồ nước Đồng, Tòa Quốc Tử Giám, cửa ngõ Tây Định ở yên ổn Kinh, không tính cửa đề chữ “Tây An phái mạnh Dinh”. Còn những quan An phái mạnh đi theo, thì mang lại ở ngõ hồ nước Đồng, cửa Đông Trực, ngoài cửa đề chữ: “Đông An nam giới Dinh”.Vua Chiêu Thống cho Yên ghê được mấy hôm, thì thấy quan Đô Thống Nhương Hoàng Kỳ là Kim Giản phụng chỉ vua đơn vị Thanh ra phong đến chức Tá Lĩnh, với ban mang đến áo mão quan tam phẩm. Còn các quan đi theo thì cấp cho từng người bố lạng bạc đãi và một thạch gạo.Vua Chiêu Thống giận do bị bạn Tàu đánh lừa, bèn với bề tôi là bọn Phạm Như Tùng, Hoàng Ích Hiển, Lễ Hân, Nguyễn Quốc Đống, Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn Đình Miên, Lê Văn Trương, Lê Tùng, Lê đồ uống máu nạp năng lượng thề, định sinh sống chết rứa nào thì cũng dưng biểu xin binh cứu viện. Còn nếu không cho thì xin đất hai tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên để phụng cúng tông tự; nhưng mà không nữa, thì xin đến về nước vào khu đất Gia Định cùng với chúa Nguyễn để đồ câu hỏi khôi phục.Văn biểu làm xong, đến nói lót trước cùng với Kim Giản, Kim Giản ko nghe, vua tôi bên Lê phục xuống đất mà kêu khóc. Kim Giảng bất đắc dĩ mời vào an ủi, rồi nói rằng: hãy xin về tiệm nghỉ ngơi, đợi để đàm phán thế nào, sau sẽ đến biết.Kim Giản bèn mưu cùng với Hòa Thân phân trí vua tôi An nam giới đi ở mỗi người một nơi, làm cho khỏi kêu ca khó chịu.Đến tháng bốn năm Tân Hợi (1791) Hoàng Ích Hiểu đề nghị đày sang I-lê (thuộc Hồi-bộ làm việc Tây-vực, phía Tây nước Tàu); Lê Hân đày đi Phụng Thiên (Mãn Châu); Phạm Như Tùng đày lên Hắc Long Giang (Mãn Châu); Nguyễn Viết Triệu, Lê Quý Thích, Nguyễn Đình Miên, Đàm Thận Xưởng, Lê Văn Trương đày ra bến Trương-gia ở Nhiệt-hà (thuộc tỉnh giấc Trực-lệ). Chỉ nhằm Phạm Đình Thiện, Đinh Nhạ Hành làm việc lại hầu hạ vua Lê.Vua Chiêu Thống nghe chuyện ấy lo lắng chua xót, ruột lạnh như lửa đốt, sáng sau cưỡi ngựa chiến đế công ty Kim Giản, để kêu oan đến mấy bạn phải đi đày, gặp Kim Giản vào chầu vua nhà Thanh nghỉ ngơi vườn Viên Minh, vua Chiêu Thống bước vào cửa vườn, bị bộ đội giữ vường phòng cấm cấm đoán đi. Bấy giờ có Nguyễn Văn Quyên theo hầu vua, thấy bầy đàn lính vô lễ, new nổi giận lên cơ mà chửi mắng rằng: “Lũ chó Ngô cơ sao bọn chúng bay được thiết kế nhục mang lại vua tao!” Rồi rước gạch ném vào bọn chúng nó. Bọn chúng nó xúm nhau lại tấn công Văn Quyên về thành dịch mà chết.Tự đó vua Chiêu Thống vào bụng đau buồn rầu rĩ, không dám kể tới việc xin binh nữa. Qua mon năm năm Nhâm Tí (1792) hoàng tử lên đậu mất. Vua nhân dịp đó nên bệnh một ngày 1 nặng, cho tháng mười năm Quý Sửu (1793) thì mất, lâu được 28 tuổi.Vua nhà Thanh sai theo lễ tước công mà lại táng ở xung quanh cửa Đông Trực.Tháng 11 năm Kỷ mùi hương (1799) đời vua Gia Khánh thì bà Hoàng Thái Hậu mất.Đến năm Nhâm Tuất (1802) nhân khi bên vn ta vua núm Tổ bên Nguyễn đã thống nhất cả nam bắc, và gồm sứ ta sang cầu phong, các quan đơn vị Lê mới nhân thời cơ dâng biểu xin rước ma Thái Hậu và nạm Quân về nước. Vua Gia Khánh cho toàn bộ những người nước ta theo vua Lê lịch sự Tàu về nước.Sử chép rằng khi đào đất lên để cất mộ mả núm Quân, thì thấy domain authority thịt đã tiêu cả, chỉ từ có quả tim ko nát, vẫn đỏ như thường. Ai phát hiện ra cũng cồn lòng yêu đương xót. Dẫu chuyện đó thực hư vắt nào khoác lòng, nhưng tưởng mang đến tình cảnh vua Chiêu Thống thời gian bấy giờ, thì người nào cũng ái ngại vậy cho vua một nước, đề nghị đày đọa mang lại nỗi như thế, hoàn toàn có thể làm được một bài thảm kịch thảm xót muôn đời. Mặc dù rằng trên vua tôi bên Lê dềnh dàng tính do đó bị fan ta đánh lừa, tuy thế cũng đề xuất tránh vua quan đơn vị Thanh xử tệ, ngược đãi một ông vua vong quốc, đem thân mang đến nương nhờ nước mình.Ấy cũng là 1 trong thời dã man về đời áp chế, khiến cho cái oan khổ của fan ta muôn đời sau đây không tiêu bay đi được.Khi đem ma bà Thái Hậu với vua Chiêu Thống về đến nước ta thì bà Hoàng Phi trước phải ẩn nấp ở đất Kinh Bắc, nay lên đến Ải quan tiền đón rước, rồi về mang đến Thăng Long cũng nhịn ăn uống mà từ tử.Ngày 24 tháng 11, rước ma thế quân, Thái Hậu, Hoàng Phi cùng Hoàng tử về táng sống lăng Bàn Thạch sinh sống Thanh Hóa.

7. Đức Độ Vua quang đãng Trung. Vua quang quẻ Trung công ty Nguyễn Tây đánh là vua anh dũng, mang võ lược mà dựng nghiệp, nhưng mà ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học.Khi ngài ra rước Bắc hà, những người dân như Ngô Thì Nhiệm, Phan Huy Ích hầu như thật là khác thường.Ông Nguyễn Thiệp, từ là Khải Chuyên, hiệu là Nguyệt Úc, biệt hiệu là Hạnh Am. Ông làm nhà tại Lục Niên Thành, thuộc thị xã La Sơn, tỉnh hà tĩnh bây giờ, cho nên người ta điện thoại tư vấn là Lục Niên tiên sinh tuyệt là La tô phu tử.Vua quang đãng Trung trường đoản cú khi lấy quân ra tiến công Bắc hà, biết giờ đồng hồ Nguyễn Thiệp, đang mấy lần cho tất cả những người đem lễ đồ dùng mời ông ra giúp, ông không nhận lễ với cũng khước từ không ra. Đến khi ngài đã đăng cực, lại mấy lần cho tất cả những người đến mời ông, ông gồm đến bái yết và khuyên vua đề nghị lấy nhân nghĩa mà lại trị dân trị nước, rồi lại xin về. Vua quang quẻ Trung mặc dù không cần sử dụng được ông, nhưng lúc nào cũng thành kính ông như bậc thầy, và câu hỏi chính trị vào nước hay theo ý nghĩa sâu sắc của ông đã trình bày.

8. Bao gồm Trị của vua quang quẻ Trung. Vua quang đãng Trung tuy đã thụ phong đơn vị Thanh, nhưng mà vẫn trường đoản cú xử theo phong cách Hoàng Đế, lập bà Ngọc Hân con vua Hiển Tông đơn vị Lê có tác dụng Bắc Cung Hoàng Hậu, lập con là quang quẻ Toản làm cho Thái Tử. Lại lấy thành nghệ an là đất giữa nước với lại là đất tổ lúc xưa sinh sống đó, bắt đầu sai thợ thuyền download vận đá, gỗ, gạch, ngói, sửa sang đền đài cung điện, với sai quân những đạo đào mang đá ong nhằm xây nội thành, hotline là phượng hoàng Trung Đô. Cải thành Thăng Long là Bắc Thành, chia đất Sơn nam ra có tác dụng hai trấn, call là Sơn nam Thượng, Sơn nam Hạ.Mỗi trấn đặt quan trấn thủ cùng quan hiệp trấn. Từng huyện, văn thì để chức phân tri để xét việc kiện cáo, võ thì để chức phân suất nhằm coi việc binh lương.

9. Quan Chế.

Xem thêm: Vẽ Anime: Cách Vẽ Anime Đơn Giản Cho Người Mới Tập, Dạy Vẽ Anime Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

quan tiền Chế thời bấy giờ đồng hồ thì ko thấy sử chép rõ, nhưng lại xem các dã sữ thì thấy gồm tam cong, tam thiếu, gồm Đại chủng tể, Đại tư đồ, Đại tứ khấu, Đại tứ mã, Đại tứ không, Đại tứ cối, Đại tư lệ, Thái Úy, Đại tổng quản, Đại đổng lý, Đại đô đốc, Đại đô hộ, v.v… lại có Trung thư sảnh, Trung thư lệnh, Đại học tập sĩ, Hiệp biện đại học sĩ, Thị trung ngự sử, Lục bộ thượng thư, Tả hữu đồng nghị, Tả hữu phụng nghị, Thị lang, tứ vụ, Hàn lâm, v.v….Về con đường quân binh thì đặt ra tiền quân, hậu quân, trung quân, tả quân, hữu quân, v.v…

10. Câu hỏi Đinh Điền. Đinh thì chia ra làm tía hạng: từ 2 tuổi mang đến 17 tuổi làm hạn “vị cập cách”; tự 18 mang đến 55 tuổi làm cho tráng hạng; trường đoản cú 56 cho 60 tuổi có tác dụng lão hạng; từ 61 trở lên làm cho lão nhiêu.Ruộng cũng chia nhỏ ra làm tía hạng: độc nhất vô nhị đẳng điền mỗi mẫu yêu cầu nộp 150 chén thóc, nhị đẳng điền mỗi mẫu mã 80 bát, tam đẳng điền mỗi chủng loại 50 bát.Lại thu tiền thập vật, mỗi mẫu một tiền cùng tiền khoán khố mỗi mẫu mã 50 đồng.Ruộng tứ điền cũng đánh thuế: nhất đẳng điền mỗi mẫu nộp 40 chén bát thóc, nhị đẳng điền mỗi chủng loại 30 bát, tam đẳng điền mỗi mẫu đôi mươi bát. Chi phí thập đồ vật cũng theo như ruộng công điền, còn tiền khoán khố thì từng mẫu đề xuất nộp 30 đồng.

11. Vấn đề Học Hành. Đời Tây đánh việc thống trị thường hay dùng chữ nôm. Nhà vua mong muốn rằng người vn thì đề nghị dùng giờ đồng hồ Việt Nam, nhằm gây thành cái tinh thần của nước nhà, và chiếc văn chương quánh biệt, không phải đi mượn tiếng mượn chữ của nước Tàu. Vậy nên những lúc thi cử hay bắt quan tiền ra bài chữ nôm với bắt cử tử làm bài bác bằng chữ nôm. Thời bấy giờ không ít người dân không làm rõ cái ý nghĩa sâu xâ ấy, cho rằng vua Tây Sơn sử dụng hà chính mà ức ức hiếp nhân dân.

12. Việc Làm miếu Chiền. Vua quang đãng Trung thấy làng mạc nào cũng có thể có chùa chiền, mà những người đi tu hành thì dở người dốt, ko mấy người đã có được cái đạo cao sâu của Phật, chỉ mượn giờ thần thánh cơ mà đánh lừa kẻ dại dột dân, ngài xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ dại ở các làng, đem gỗ gạch có tác dụng ở mỗi lấp mỗi huyện một cái chùa thiệt to, vô cùng đẹp, rồi chọn lấy nhữngtăng nhân bao gồm học thức, tất cả đạo đức, sống coi chùa thờ Phật. Còn những người dân không xứng danh thì bắt về có tác dụng ăn. Ý vua quang đãng Trung ước ao rằng khu vực thờ Phật đề nghị cho tôn nghiêm, mà những người đi tu hành thì bắt buộc là bạn chân tu mộ đạo bắt đầu được.Những việc cải cách ấy rất tất cả nghĩa lý, nhưng vì thủa ấy có rất nhiều sự chiến tranh, vả đơn vị Tây sơn cũng không có tác dụng vua được bao lâu, cho nên thành ra không có công hiệu gì cả.

13. Việc Định Đánh Tàu. Trước vua quang quẻ Trung ước hòa cùng với nước Tàu và chịu đựng phong là cốt để chờ ngày tất cả đủ sức mà đánh báo thù, cho nên vì thế từ lúc trong nước vẫn dẹp yên ổn rồi, hôm sớm trù tính bài toán đánh Tàu.Đình thần ai cũng bàn nên xét số dân đinh mang lại đích thực nhằm kén mang lính.Vua bèn xuống lệnh cho các trấn bắt dân xã làm lại sổ đinh, người nào cũng phải biên vào sổ, rồi cấp cho mỗi người một chiếc thẻ bài, khắc bốn chữ “Thiên HạĐại Tính”, tầm thường quanh đề tên họ quê quán, và nên điểm chỉ làm tin.Người nào cũng phải đeo thẻ ấy hotline là tín bài. Ai không có thẻ là dân lậu, bắt sung vào quân phòng, cùng bắt tội tổng trưởng, làng trưởng. Nhân có vấn đề ấy, hồ hết kẻ lại dịch hiệp với làng trưởng vận tải làm bậy: hay vào buôn bản vây bắt hỏi thẻ, tạo nên dân gian nhiễu động, nhiều người phải trốn vào rừng mà lại ở.Sổ đinh làm kết thúc rồi cứ bố tên đinh kén lấy một bạn lính.Quân thì chia ra làm đạo, cơ, đội. Đạo thì thống những cơ, cơ thì thống những đội. Cơ team nào theo về cơ nhóm ấy, bắt buộc phải diễn tập luôn luôn.Bấy giờ ở bên Tàu bao gồm giặc Tàu ô, quấy rối ở miền bể bị quân bên Thanh tiến công đuổi, chạy lịch sự xin nhờ vào nước ta, vua quang quẻ Trung cho tất cả những người tướng Tàu-ô có tác dụng chức tổng binh, không đúng sang quấy nhiễu ở mặt bồn tắm Tàu. Lại có người ở trong về đảng Thiên Địa Hội làm cho giặc sinh sống Tứ Xuyên, vua cũng thu dùng cho làm cho tướng.Công bài toán xếp để đâu vào đấy rồi, cho năm Nhâm Tí (1792) vua quang quẻ Trung sai sứ lịch sự Tàu, xin ước hôn và xin trả lại cho nước ta đất Lưỡng Quảng. Câu hỏi ấy tuy chưa phải là phiên bản ý nhưng ước ao mượn chuyện để thử ý vua đơn vị Thanh. Không ngờ vua quang đãng Trung đề nghị bệnh mất, các quan dìm vấn đề cầu hôn và bài toán xin trả khu đất đi, không cho Thanh triều biết.

14. Vua quang quẻ Trung mất. Vua quang quẻ Trung mất năm Nhâm Tí (1792), có tác dụng vua được 4 năm, lâu được 40 tuổi, miếu hiệu là Thái Tổ Võ Hoàng Đế.Triều thần bấy tiếng là Bùi Đắc Tuyên, è cổ Quang Diệu, Vũ Văn Dũng lập hoàng thái tử là Nguyễn quang quẻ Toản lên nối ngôi làm cho vua, rồi không nên sứ sang Tàu dâng biểu cáo tang và mong phong. Vào biểu giả dối rằng khi vua quang đãng Trung mất tất cả dặn lại rằng nên đem chôn sinh sống Tây Hồ gần Bắc Thành, để tỏ một cái bụng quyến luyến trông về Thiên triều. Vua công ty Thanh xem biểu tưởng là thật, khen là trung, đặt tên thụy chỉ ra rằng Trung Thuần, lai ngự chế một bài bác thơ lịch sự viếng, không đúng quan án liền kề Quảng Tây là Thành Lâm lịch sự tế, cùng phongcho quang Toản làm An phái nam Quốc Vương. Trong bài văn tế tất cả câu rằng:Chầu ngô phái mạnh cực,Lòng trung nghĩa hết đạo bái vuaChôn đất Tây hồNghĩa thần tử vẫn còn đó mến chúa.

15. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802).

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Thơ Hay Nói Về Bác Hồ, Chùm Thơ Về Bác Hồ Hay Nhất

khi vua quang đãng Trung mất thì thái tử là Nguyễn quang Toản new lên 10 tuổi, triều đình tôn vinh làm vua, để niên hiệu là Cảnh Thịnh, sau thành Phú Xuân thất thủ, vua tôi bên Tây đánh chạy ra Bắc hà lại đổi niên hiệu là Bảo Hưng.Vua Cảnh Thịnh tuy sẽ lên ngôi dẫu vậy mà việc gì cũng do ngơi nghỉ thái sư là Bùi Đắc Tuyên quyết đoán cả. Bùi Đắc Tuyên là anh ruột bà Thái Hậu, vì vậy uy quyền lại càng hống hách lắm. Các quan văn võ có rất nhiều người ko phục, bởi thế cho nên về sau vào Triều phân ra bè đảng; các đại thần giết hại lẫn nhau. Vả lại hiện giờ có vua chũm Tổ Cao Hoàng bên Nguyễn là một trong bậc có tài năng trí, quyết chí phục thù, do đó cơ nghiệp đơn vị Tây Sơn ko được bao lâu mà đổ nát vậy.