VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945

     

- Đầu mon 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Cơ quan chính phủ Pháp đầu sản phẩm phát xít Đức.

Bạn đang xem: Việt nam trong những năm 1939-1945

- Pháp thực hiện chế độ thù địch với các lực lượng văn minh trong nước và trào lưu cách mạng sinh hoạt thuộc địa.


b) Đông Dương

- tháng 6/1940, Đô đốc G. Đờcu được cử có tác dụng Toàn quyền, triển khai một loạt các chế độ nhằm vơ vét sức người, mức độ của nhằm dốc vào trận đánh tranh.

- tháng 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào khu vực miền bắc Việt Nam, Pháp gấp rút đầu hàng.

- Nhật duy trì nguyên máy bộ thống trị của Pháp nhằm vơ vét khiếp tế, giao hàng cho chiến tranh, bọn áp giải pháp mạng.

c) Việt Nam

- Đặt dưới ách thống trị của Nhật - Pháp.

- Nhật với tay không đúng ra mức độ tuyên truyền tiến bộ Nhật Bản, thuyết Đại Đông Á, dọn mặt đường cho việc hất cẳng Pháp sau này.

- Năm 1945, phạt xít Đức thua kém nặng nề (châu Âu), Nhật bị thua trận to ở những nơi (Châu Á - Thái Binh Dương).


2) tình hình kinh tế

a) chính sách của Pháp

- Đầu tháng 9-1939, Toàn quyền Catơru ra lệnh khai thác tiềm lực về tối đa của Đông Dương về quân sự, nhân lực, các sản phẩm và nguyên liệu.

Xem thêm: 'Nhật Ký Làm Theo Lời Bác', 'Nhật Ký Làm Theo Lời Bác'

- Thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy: tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới, loại bỏ công nhân, viên chức, sút tiền lương, tăng tiếng làm,... điều hành và kiểm soát gắt gao sản xuất, phân phối, ấn định giá cả.

b) chế độ của Nhật

- Pháp đề xuất cho Nhật áp dụng sân bay, điều hành và kiểm soát đường sắt, tàu biển.


- Bắt chính quyền thực dân Pháp nộp khoản chi phí lớn, trong khoảng 4 năm 6 mon Pháp nộp ngay sát 724 triệu đồng.

- chiếm ruộng khu đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu giao hàng chiến tranh.

- Yêu mong Pháp xuất cảng nguyên vật liệu chiến lược thanh lịch Nhật: than, sắt, cao su, xi măng…

- Đầu tứ vào ngành ship hàng cho quân sự, khai thác mănggan sắt, crôm, …

3. Tình hình xã hội

- chính sách bóc tách lột của Pháp – Nhật đẩy nhân dân ta tới nơi cùng cực. (Cuối năm 1944 – 1945 tất cả tới 2 triệu vnd bào chết đói).

- những giai cấp, tầng lớp nghỉ ngơi nước ta, trừ tay không nên đế quốc, đại địa công ty và tứ sản mại bạn dạng đều bị ảnh hưởng bởi các chính sách bóc tách lột của Pháp – Nhật.

 => mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc nước ta với đế quốc xâm lược cùng tay sai phát triển vô thuộc gay gắt. => trọng trách giải phóng dân tộc bản địa được đặt ra cấp thiết. Đảng ta cần phải kịp thời nắm bắt, review và đưa ra đường lối tranh đấu phù hợp.

Xem thêm: Soạn Bài Nói Với Con

ND chính

Những đường nét cơ phiên bản về tình trạng kinh tế, thiết yếu trị, làng hội Việt Nam trong số những năm 1939 - 1945.

 

Sơ đồ tứ duy thực trạng Việt Nam trong những năm 1939-1945

*

 

 

Video bốn liệu về hoàn cảnh dẫn đến phiên bản chỉ thị "Nhật Pháp đột kích và hành vi của bọn chúng ta"