Việc Đặt Tên Cho Các Khối Khí Dựa Vào

     
*

Việc đặt tên cho những khối khí dựa vào:

A.Nhiệt độ của khối khí.

Bạn đang xem: Việc đặt tên cho các khối khí dựa vào

B.Khí áp và nhiệt độ của khối khí.

C.Vị trí ra đời và bề mặt tiếp xúc.

D.Độ cao của khối khí.


*

Đặt tên khối khí dựa vào: Vị trí sinh ra (vùng tất cả vĩ độ thấp; vùng có vĩ độ cao); bề mặt tiếp xúc (trên biển và đại dương; trên đất liền).

Đáp án: C


*

Dựa vào kỹ năng và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

- ánh nắng mặt trời và nhiệt độ của một khối khí có mặt trên lục địa ở vĩ độ cao.

- nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành quanh đó đại dương sống vĩ độ thấp.

 


để phân biệt các khối khí nóng, lạnh, khô độ ẩm người ta căn cứ vào đâu ?

a.tính chất của những khối khí 

b.vị trí bề mặt tiếp xúc của những khối khí 

c,cả 2 đúng 

d.cả 2 sai


21Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho thấy thêm đặc điểm nổi bật nhất về nhiệt của khối khí được có mặt ở vĩ độ thấp? A. Độ ẩm mốc (khô).B. Độ ẩm cao. C. Nhiệt độ cao.D. ánh nắng mặt trời thấp. 22Dựa vào kỹ năng và kiến thức đã học, em hãy cho thấy thêm khối khí biển khơi không có điểm sáng về độ ẩm nào sau đây? A. Có tính chất khô. B. Tất cả xu hướng dịch chuyển vào đất liền. C. Có đặc điểm ẩm. D. Xuất hiện trên những biển. 23Cho biết đâu là phương án phòng tránh trước lúc thiên tai xảy ra? A. Dọn dẹp vệ sinh nơi ở, vệ sinh m...

21

Dựa vào kỹ năng và kiến thức đã học, em hãy cho thấy đặc điểm nhấn nhất về nhiệt độ của khối khí được ra đời ở vĩ độ thấp?

 

 

A. Độ ẩm thấp (khô).

B. Độ ẩm cao.

 

 

C. ánh nắng mặt trời cao.

D. ánh nắng mặt trời thấp.

 

22

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho thấy khối khí đại dương không có điểm sáng về nhiệt độ nào sau đây?

 

 

A. Có đặc điểm khô.

 

 

B. Bao gồm xu hướng di chuyển vào đất liền.

 

 

C. Có đặc điểm ẩm.

 

 

D. Hiện ra trên những biển.

Xem thêm: Giải Bài Tập Căn Bậc Hai Lớp 9, Các Dạng Bài Tập Về Căn Bậc Hai Lớp 9

 

23

Cho biết đâu là biện pháp phòng tránh trước khi thiên tai xảy ra?

 

 

A. Dọn dẹp và sắp xếp nơi ở, dọn dẹp môi trường.

 

 

B. Giúp sức mọi người dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

 

 

C. Buôn bán các thiết bị điện tử.

 

 

D. Sơ tán fan dân đến nơi an toàn.


Xem chi tiết
Lớp 6Địa lý
6
0
Dựa vào kỹ năng đã học, em hãy cho biết đặc điểm nhấn nhất về sức nóng của khối khí được sinh ra ở vĩ độ thấp? A. Độ ẩm mốc (khô).B. Độ độ ẩm cao. C. Nhiệt độ cao.D. ánh sáng thấp.
Đọc tiếp

Dựa vào kỹ năng đã học, em hãy cho thấy đặc điểm vượt trội nhất về nhiệt của khối khí được có mặt ở vĩ độ thấp?

 

 

A. Độ ẩm thấp (khô).

B. Độ ẩm cao.

 

 

C. Nhiệt độ cao.

D. ánh nắng mặt trời thấp.


Xem đưa ra tiết
Lớp 6Địa lý
13
0
. Ý nào sau đây không đúng?A. Khối khí nóng ra đời trên các vùng vĩ độ thấp, bao gồm nhiệt độ tương đối cao.B. Khối khí lạnh hiện ra trên những vùng vĩ độ cao, gồm nhiệt độ kha khá thấp.C. Khối khí biển hình thành trên các biển với đại dương, có đặc thù ẩm.D. Khối khí châu lục hình thành trên các vùng khu đất liền, có đặc thù ẩm 
Đọc tiếp

. Ý nào dưới đây không đúng?

A. Khối khí nóng sinh ra trên các vùng vĩ độ thấp, tất cả nhiệt độ kha khá cao.

B. Khối khí lạnh xuất hiện trên những vùng vĩ độ cao, gồm nhiệt độ tương đối thấp.

C. Khối khí biển hình thành trên các biển với đại dương, có đặc điểm ẩm.

D. Khối khí lục địa hình thành trên những vùng khu đất liền, có tính chất ẩm 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Địa lý
4
0
Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: + Khối khí nóng với khối khí lạnh sinh ra ở đâu? Nêu đặc điểm của mỗi một số loại + Khối khí biển và khối khí châu lục hình thành làm việc đây? Nêu đặc thù của mỗi nhiều loại
Đọc tiếp

Dựa vào bảng những khối khí, mang đến biết:

+ Khối khí nóng và khối khí lạnh sinh ra ở đâu? Nêu đặc thù của từng loại

+ Khối khí đại dương và khối khí châu lục hình thành làm việc đây? Nêu đặc thù của mỗi loại

*

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Địa lý
1
0

Tại sao vĩ độ địa lí và bề mặt tiếp xúc lại là đều yếu tố đưa ra quyết định tính chất của các khối khí


Xem đưa ra tiết
Lớp 6Địa lýCâu hỏi của OLM
2
0

Việc để tên cho các khối khí dựa vào:

A. ánh nắng mặt trời của khối khí.

B. Khí áp và nhiệt độ của khối khí.

C. Vị trí hiện ra và mặt phẳng tiếp xúc.

D. Độ cao của khối khí.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Học Thuộc Nhanh Và Hiệu Quả Hơn, Cách Học Thuộc Văn Nhanh Trong 5 Phút


Xem đưa ra tiết
Lớp 6Địa lý
1
0
1, Thành phần bầu không khí nào có ảnh hưởng lớn đến sự sống với sự cháy2, Khối khí làm sao được hình thành trên biển và biển có độ ẩm lớn3, nguyên nhân các khối khí bị vươn lên là tính4, tại sao nào ra đời khí áp5, vì sao phía hai bên đường xích đạo có lượng mưa lớn6, Nguồn cung cấp hơi nước chủ yếu từ đâu7, đề cập tên 5 đới khí hậu trên trái đất. Vn nằm vào đới nhiệt độ nào?Nêu quánh điểm8, Hạn hán và xâm nhập nặng tác động gì đến đất canh tác của nước ta? Tronbg nông nghiệp & trồng trọt để tăng cường mức độ phì mang lại đất cùng tăng năn...
Đọc tiếp

1, Thành phần bầu không khí nào có tác động lớn đến sự sống và sự cháy

2, Khối khí nào được hình thành trên biển và biển cả có độ ẩm lớn

3, tại sao các khối khí bị trở nên tính

4, nguyên nhân nào hiện ra khí áp

5, vị sao phía hai bên đường xích đạo bao gồm lượng mưa lớn

6, Nguồn hỗ trợ hơi nước đa số từ đâu

7, nhắc tên 5 đới nhiệt độ trên trái đất. Việt nam nằm trong đới khí hậu nào?Nêu quánh điểm

8, Hạn hán cùng xâm nhập nặng ảnh hưởng gì đến đất canh tác của nước ta? Tronbg nông nghiệp để tăng cường độ phì mang đến đất với tăng năng suất cây trồng có nhu cầu các biện pháp gì?