ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Chuyển đến ngôn từ chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?2. Thương hiệu của chủ yếu phủ, những Bộ, cơ sở ngang bộ3. Tên của các Cơ quan lại thuộc chủ yếu phủ4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của những đơn vị ở trong Bộ, ban ngành ngang bộ7. Chức vụ từ cung cấp Thứ trưởng và tương đương đến nhân viên các Bộ, ban ngành ngang Bộ8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc bao gồm phủ9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng và những đơn vị trực thuộc11. Chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức tổ chức chính quyền địa phương những cấp

Tên ban ngành nhà nước hay cơ cấu cơ quan nhà nước bởi tiếng Anh cũng thu hút các biên dịch quan liêu tâm, suôn sẻ thông qua Phụ lục thông bốn số 03/2009/TT-BNG qui định tên tiếng Anh của các cơ quan cơ quan đoàn thể của Việt Nam, nhằm thống nhất câu hỏi dùng giờ đồng hồ Anh giữa các ban ngành sở với nhau.Bạn đang xem: Ủy ban quần chúng. # phường giờ đồng hồ anh là gì

họ cùng tra cứu hiểu.

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thi hành dụng cụ công chứng
Bạn đang xem: ủy ban nhân dân phường tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tứ số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị chức năng và chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức trong hệ thống hành bao gồm nhà nước thanh lịch tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

1.

Xem thêm: English Essays - Chapter 6: The Human Organism


Xem thêm: Cách Xóa Lịch Sử Cốc Cốc - Cách Xóa Lịch Sử Duyệt Web Trên Cốc Cốc Bản Mới


Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước tiếng Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là gì?

Nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

Nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó quản trị nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của thiết yếu phủ, những Bộ, ban ngành ngang bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Chính bao phủ nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an giờ đồng hồ Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ nước ngoài giaoBộ ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ tứ pháp tiếng Anh là gì?Bộ bốn phápBộ bốn pháp giờ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài thiết yếu tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương tiếng Anh là Ministry of Industry & TradeMOIT
Bộ Lao động – yêu mến binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Lao động – yêu quý binh cùng Xã hộiBộ Lao hễ – thương binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là Ministry of Labour, War invalids and Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ xây cất tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ kiến tạo tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là gì?Bộ tin tức và Truyền thôngBộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là Ministry of Information & CommunicationsMIC
Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và Đào chế tạo ra tiếng Anh là Ministry of Education and TrainingMOET
Bộ nntt và phát triển nông xóm tiếng Anh là gì?Bộ nntt và phát triển nông thônBộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture & Rural DevelopmentMARD
Bộ kế hoạch và Đầu bốn tiếng Anh là gì?Bộ planer và Đầu tưBộ kế hoạch và Đầu bốn tiếng Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ kỹ thuật và technology tiếng Anh là gì?Bộ khoa học và Công nghệBộ công nghệ và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể thao và phượt tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ Văn hóa, thể dục và du ngoạn tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports và TourismMOCST
Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường xung quanh tiếng Anh là Ministry of Natural Resources và EnvironmentMONRE
Thanh tra chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra chủ yếu phủThanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng công ty nước việt nam tiếng Anh là gì?Ngân hàng công ty nước Việt NamNgân hàng đơn vị nước nước ta tiếng Anh là The State ngân hàng of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ yếu phủVăn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh tự “Viet Nam” giờ Anh đưa sang tính từ bỏ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch thanh lịch tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu bí quyết của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan liêu thuộc bao gồm phủ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì:

Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Ho chi Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm làng hội vn tiếng Anh là gì?Bảo hiểm xóm hội Việt NamBảo hiểm làng mạc hội nước ta tiếng Anh là gì Viet nam giới Social SecurityVSI
Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Thông tấn làng mạc Việt NamThông tấn xã vn tiếng Anh là Viet nam giới News AgencyVNA
Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Đài truyền họa Việt NamĐài Truyền hình vn tiếng Anh là Viet nam TelevisionVTV
Học viện thiết yếu trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Học viện bao gồm trị – Hành chính đất nước Hồ Chí MinhHọc viện chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho đưa ra Minh National Academy of Politics & Public AdministrationHCMA
Viện công nghệ và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học và công nghệ Việt NamViện kỹ thuật và công nghệ Việt nam tiếng Anh là Viet phái mạnh Academy of Science & TechnologyVAST
Viện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học Xã hội Việt NamViện công nghệ Xã hội nước ta tiếng Anh là Viet nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là gì?Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt NamThủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường xuyên trựcPhó Thủ tướng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công anBộ trưởng cỗ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng cỗ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Ngoại giaoBộ trưởng bộ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tư phápBộ trưởng bộ Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài chínhBộ trưởng bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng bộ Công Thương tiếng Anh là Minister of Industry & Trade
Bộ trưởng cỗ Lao động – yêu đương binh cùng Xã hội giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Lao cồn – yêu đương binh cùng Xã hộiBộ trưởng cỗ Lao cồn – mến binh và Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tảiBộ trưởng bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Xây dựngBộ trưởng cỗ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ tin tức và media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thôngBộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là Minister of Information và Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sản xuất tiếng Anh là Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông xóm tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn tiếng Anh là Minister of Agriculture and Rural Development
Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tưBộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning và Investment
Bộ trưởng bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng bộ Y tế giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Y tếBộ trưởng bộ Y tế tiếng Anh là Minister of Health
Bộ trưởng cỗ Khoa học tập và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Khoa học với Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học và technology tiếng Anh là Minister of Science and Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục và phượt tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ trưởng cỗ Văn hóa, thể dục và du ngoạn tiếng Anh là Minister of Culture, Sports & Tourism
Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường tiếng Anh là Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra chủ yếu phủTổng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc ngân hàng Nhà nước việt nam tiếng Anh là gì?Thống đốc bank Nhà nước Việt NamThống đốc bank Nhà nước việt nam tiếng Anh là Governor of the State ngân hàng of Viet Nam
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng bao gồm phủBộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ tịch nướcVăn phòng quản trị nước giờ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcChủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó nhà nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là gì?Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nướcPhó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Trợ lý quản trị nướcTrợ lý chủ tịch nước tiếng Anh là Assistant to lớn the President

6. Thương hiệu chung của các đơn vị trực thuộc Bộ, ban ngành ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra bộ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban tiếng Anh là gì?Ủy banỦy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?CụcCục giờ đồng hồ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Học viện giờ Anh là gì?Học việnHọc viện giờ Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?ViệnViện giờ đồng hồ Anh là Institute
Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trung khu tiếng Anh là Centre
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng tiếng Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Vụ tổ chức triển khai Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức triển khai Cán bộVụ tổ chức triển khai Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ hợp tác quốc tế tiếng Anh là gì?Vụ bắt tay hợp tác quốc tếVụ hợp tác nước ngoài tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp cho Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thứ trưởng thường trực tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường trựcThứ trưởng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng tiếng Anh là gì?Tổng cục trưởngTổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng cục trưởngPhó Tổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Phó công ty nhiệm trực thuộc tiếng Anh là gì?Phó chủ nhiệm thường xuyên trựcPhó nhà nhiệm thường trực tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó chủ nhiệm giờ Anh là gì?Phó chủ nhiệmPhó chủ nhiệm tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý cỗ trưởngTrợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó nhà nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm Ủy banPhó chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng công sở BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó viên trưởng giờ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu Học việnPhó Giám đốc học viện tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ đồng hồ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung trung khu tiếng Anh là Director of Centre
Phó người có quyền lực cao Trung trung ương tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Trung tâmPhó người có quyền lực cao Trung trung khu tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên bao gồm tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh tra viên thời thượng tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên cao cấp tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chính tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên tiếng Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan liêu thuộc bao gồm phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí MinhTrưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Deputy Director of Ho chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam tiếng Anh là General Director of Viet nam Social Security
Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xóm hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Bảo hiểm làng hội Việt NamPhó tổng giám đốc Bảo hiểm làng hội vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới Social Security
Tổng giám đốc Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Thông tấn làng Việt NamTổng giám đốc Thông tấn xã vn tiếng Anh là General Director of Viet phái mạnh News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn xã Việt NamPhó tgđ Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới News Agency
Tổng người có quyền lực cao Đài tiếng nói nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người có quyền lực cao Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tgđ Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamPhó tgđ Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Đài vô tuyến Việt NamTổng giám đốc Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái mạnh Television
Phó tgđ Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới Television
Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics và Public Administration
Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamChủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là President of Viet nam giới Academy of Science and Technology
Phó quản trị Viện khoa học và technology Việt nam giới tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện khoa học và technology Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ và technology Việt phái nam tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Science & Technology
Chủ tịch Viện khoa học Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamChủ tịch Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Social Sciences
Phó quản trị Viện khoa học Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt NamPhó chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là Vice President of Viet nam giới Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn chống tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ Anh là gì?

thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộcTên giờ ViệtTên tiếng Anh
Thủ đô tp. Hà nội tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô hà nội tiếng Anh là thủ đô hà nội Capital
Thành phố tiếng Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: tp Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho đưa ra Minh City

Tỉnh giờ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là Province

Ví dụ: Ha nam giới Province

Quận, huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận ba Đình

Quận, thị trấn tiếng Anh là District

Ví dụ: ba Dinh District

Xã giờ đồng hồ Anh là gì?Xã

Ví dụ: làng mạc Quang Trung

Xã giờ đồng hồ Anh là Commune

Ví dụ: quang quẻ Trung Commune

Phường giờ Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ đồng hồ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban dân chúng (các cung cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ tp trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường)Ủy ban quần chúng (các cấp cho từ tp trực ở trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ubnd Thành phố hồ Chí Minh- ubnd tỉnh lạng ta Sơn– ủy ban nhân dân huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho đưa ra Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ủy ban nhân dân xã Mễ Trì giờ Anh là gì?UBND xã Mễ Trì– ubnd xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng chi phí tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn phòng tiếng Anh là Office
Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội

Sở giờ đồng hồ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng (trực thuộc UBND) giờ đồng hồ Anh là gì?Phòng (trực ở trong UBND)Phòng (trực thuộc UBND) giờ Anh là Committee Division
Thị xã, thị xã tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị xóm Sầm SơnThị xã, thị trấn tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức chính quyền địa phương các cấp

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho bỏ ra Minh thành phố People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà Nam– quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh Hà nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha phái mạnh People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng xã Đình Bảng giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng– quản trị Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng phường Tràng Tiền– chủ tịch Ủy ban quần chúng phường Tràng tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó quản trị Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng tiếng Anh là member of the People’s Committee
Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở tiếng Anh là Director of Department
Phó người có quyền lực cao Sở giờ Anh là gì?Phó giám đốc SởPhó giám đốc Sở tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh thanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên bao gồm tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ Anh là: Official
Như vậy, văn bản này cũng thỏa mãn nhu cầu phần như thế nào tên những cơ quan ban ngành sở bằng tiếng Anh, hay cỗ máy nhà nước nước ta bằng giờ Anh đã có được ghi khá đầy đủ trong phụ lục này, từ kia giúp thống nhất bản dịch so với tên chính quyền đoàn sở.

kimsa88
cf68