Language Focus

     

Use your knowledge to lớn answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers và start your answers with the words given. Example: a) The city which was struck bv a huge earthquake in 1995 in nhật bản is Kobe.

Bạn đang xem: Language focus


LANGUAGE FOCUS

1. Use your knowledge khổng lồ answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given.

(Sử dụng kiến thức của chính bản thân mình để trả lời các câu hỏi. Sử dụng những từ who, which hoặc that trong câu hỏi và bắt đầu câu trả lời của chính mình bằng các từ mang lại sẵn.)

a) Which thành phố in nhật bản was struck by a huge earthquake in 1995?

The đô thị ...

b) Which country won the 1998 Tieer Cup?

The country ...

c) Which animal has one or two horns on its snout?

The animal ...

d) Which explorer discovered America?

The explorer ...

e) Which planet is closest to the Earth?

The planet...

f) Which animal in Viet nam was chosen khổng lồ be the biệu tượng công ty of SEA Games 2003?

The animal ....

g) Which ASEAN country is divided into two regions by the sea?

The ASEAN country ...

h) Which food you can chew but you cannot swallow and which one you can swallow but vou cannot chew?

The food....

Hướng dẫn giải:

1. The thành phố in japan which was struck by a huge earthquake in 1995 is Kobe.

2. The country which won the 1998 Tiger Cup is Singapore.

3. The animal which has one or two horns on its snout is rhinoceros.

4. The explorer who discovered America was Columbus Christopher.

5. The planet which is closest to the earth is Venus.

6. The animal in Vietnam, which was chosen to be the biểu tượng logo of SEA Games 2003, is the buffalo.

7. The ASEAN country which is divided into two regions by the sea is Malaysia.

8. The food which you can chew but you cannot swallow is chewing gums & the thing you can swallow but you cannot chew is water.

Tạm dịch: 

1. Thành phố ở Nhật phiên bản bị tấn công bởi trận đụng đất lớn năm 1995 là Kobe.

2. Quốc gia thành công Tiger Cup 1998 là Singapo.

3. Động vật có một hoặc hai sừng trên mõm là kia giác.

4. đơn vị thám hiểm đã tìm ra lục địa châu mỹ là Columbus Christopher.

5. Thế giới gần Trái Đất tuyệt nhất là sao Kim.

6. Đông thứ ở Việt Nam, được lựa chọn làm biểu tượng cho SEA Games 2003, là bé trâu.

7. Quốc gia Đông phái mạnh Á được biển phân thành hai phần là Ma-lai-xia.

8. Thức ăn hoàn toàn có thể nhai nhưng cấp thiết nuốt là kẹo cao su thiên nhiên và thức ăn rất có thể nuốt nhưng cấp thiết nhai là nước. 

2. Match each of the sentences in column A with a related sentence in column B. Then use a suitable relative pronoun to lớn join the two sentences.

( Nối côn trùng câu sinh hoạt cột A với 1 câu có liên quan ở cột B. Tiếp đến sử dụng đại từ quan liêu hệ thích hợp để nối hai câu lại)

Example: 1. Andrew is flying lớn Sacramento.

e. Sacramento is the capital city of California.

⟶ Andrew is flying to Sacramento, which is the capitaI thành phố of California.

Column A

Column B

1. Andrew is flying to lớn Sacramento.

2. It snowed in Lang Son in the winter of 2002.


3. Pompeii was completely destroyed in A.D. 79 by an eruption of Mount Vesuvius.

4. Hurricane Andrew killed 41 people and made more than 200,000 homeless.

5. The cyclone of November 1970 in Bangladesh was one of the worst natural disasters of the 20th century.

6. The most disastrous earthquake in Japanese history damaged Tokyo & Yokohama và killed about 150,000 people.

7. The October 1989 Loma Prieta earthquake caused extensive damage to older buildings in San Francisco cất cánh Area.


a) Hurricane Andrew swept through southern Florida in August 1992.

b) The Loma Prieta earthquake measured 7.1 on the Richter scale.

c) The cyclone killed about 500,000 people.

d) The most dangerous earthquake in japan occurred in 1923.

e) Sacramento is the capital thành phố of California.

f) Pompeii is an ancient city of Italy.

g) Lang Son is on the Ky Cung River.

Hướng dẫn giải:

2 - g: In the winter of 2002, it snowed in Lang Son, which is on the Ky Cung River.

3 - f: Pompeii, which was completely destroyed in A.D. 79 by an eruption of Mount Vesuvius, is an ancient đô thị of Italy.

4 - a: Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in August 1992, killed 41 people & made more than 200.000 homeless.

5 - c: The cyclone of November 1970 in Bangladesh, which killed about 500.000 people, was one of the worst natural disasters of the 20th century.

6 - d: The most disastrous earthquake in Japanese history, which occurred in 1923, damaged Tokyo and Yokohama and killed about 150.000 people.

Xem thêm: Xe Tải Chở Vật Liệu Xây Dựng, Chở Cát Tốt Nhất Năm 2021, Xe Tải Chở Vật Liệu Xây Dựng

7 - b: The October 1989 Loma Prieta earthquake, which measured 7.1 on the Richter scale, caused extensive damage khổng lồ older buildings in San Francisco bay Area.

Tạm dịch:

Ví dụ: 

1. Andrew đang cất cánh đến Sacramento thủ phủ của California.

2. Vào mùa đông năm 2002, tuyết rơi ở Lạng Sơn, loại mà nằm ở sông Kỳ Cùng.

3. Pompeii, dòng mà trọn vẹn bị hủy diệt vào năm 79 do trận phun trào của Mount Vesuvius, là một trong những thành phố cổ của Ý.

4. Cơn lốc Andrew, mẫu mà đang quét qua miền nam bộ Florida vào tháng 8 năm 1992, đã giết chết 41 người và làm cho hơn 200.000 bạn vô gia cư.

5. Cơn sốt vào mon 11 năm 1970 ở Bangladesh, dòng mà vẫn giết chết khoảng 500.000 người, là trong những thiên tai thảm khốc duy nhất của cầm kỷ 20.

6. Trận động đất tởm hoàng tốt nhất trong lịch sử hào hùng Nhật Bản, dòng mà ra mắt vào năm 1923, đã phá hủy Tokyo cùng Yokohama với giết chết khoảng tầm 150.000 người.

7. Thàng 10 năm 1989 trận rượu cồn đất Loma Prieta, chiếc mà đạt 7,1 độ Richter, đã gây ra thiệt sợ hãi trên diện rộng lớn ở đầy đủ ngôi nhà cũ sinh hoạt vùng vịnh San Francisco.

3. Underline the relative clause in the sentence. Then showroom commas to separate the non-defining relative clause from the rest of the sentence.

(Gạch chân mệnh đề quan tiền hệ trong những câu. Tiếp đến thêm vệt phẩy để chia cách mệnh đề quan hệ không xác định với phần còn sót lại của câu.)


a) Viet nam which is in south-east Asia exports rice.

⟶ Viet Nam, which is in south-east Asia, exports rice.

b) Kangaroos which come from nước australia have long tails.

c) tía who lives on Trang Tien Street likes playing the guitar.

d) The novel that you gave me on my birthday has been lost.

e) Neil Armstrong who first walked on the moon lived in the USA.

f) The chair that I bought yesterday is broken.

g) Miss Lien who sings very well is my English teacher.

Hướng dẫn giải:

a) Viet Nam, which is in south-east Asia, exports rice.

b) Kangaroos, which come from Australia, have long tails.

c) Ba, who lives on Trang Tien Street, likes playing the guitar.

d) The novel that you gave me on my birthday has been lost.

e) Neil Armstrong, who first walked on the moon, lived in USA.

f) The chair that I bought yesterday is broken.

g) Miss Lien, who sings very well, is my English teacher.

Tạm dịch: 

a) Việt Nam, sinh hoạt Đông nam giới Á, xuất khẩu gạo.

b) Kangaroos, đến từ Châu Úc, bao gồm đuôi dài.

c) Ba, người sống trên phố Tràng Tiền, thích chơi bầy ghi ta.

d) Quyển đái thuyết bạn tặng ngay tôi hôm sinh nhật đã trở nên mất.

e) Neil Armstrong, người thứ nhất đặt chân lên phương diện trăng, sống sống Mỹ.

f) mẫu ghế tôi mua ngày hôm qua bị hỏng.

g) Cô Liên, bạn hát hết sức hay, là giáo viên tiếng Anh của tôi. 

4. Rewrite the sentences in Exercise 3. Replace each underlined clause with a clause YOU have written. You may use facts or your imagination.

(Viết lại các câu ở bài bác tập 3. Thay các mệnh đề được gạch men chân bằng những mệnh đề do bạn viết. Chúng ta có thể sử dụng những sự khiếu nại hoặc trí tưởng tượng của mình.)

Examples:

Kangaroos, which come from Australia, have long tails.

Kangaroos, which can be seen everywhere in Australia, have long tails.

Kangaroos, which are called chuot tui in Vietnamese, have long tails. 

Hướng dẫn giải:

a) Vietnam, which is a country thành viên of ASEAN, exports rice.

b) Kangaroos, which stand for Australia, have long tails.

c) Ba, whose house is on Trang Tien Street, likes playing the guitar.

d) The novel which I forgot on the table has been lost.

e) Neil Armstrong, who was the first man walking on the moon, was an American.

f) The chair which is in her room is broken.

g) Miss Lien, who is the youngest & loveliest in our school, is my English teacher.

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

Kangaroos, đến từ bỏ Châu Úc, bao gồm đuôi dài.

Kangaroos, có thể được nhìn thấy khắp chỗ ở Châu Úc, gồm đuôi dài.

Kangaroos, được hotline là loài chuột túi trong giờ đồng hồ Việt, gồm đuôi dài.

a) Việt Nam, một nước thành viên của Hiệp hội những nước Đông phái mạnh Á, xuất khẩu gạo.

b) Kangaroos, đại diện cho Châu Úc, bao gồm đuôi dài.

c) Ba, nhà của người sử dụng ấy trên tuyến đường Tràng Tiền, đam mê chơi đàn ghi ta.

d) Quyển tè thuyết tôi để quên bên trên bàn đã trở nên mất.

e) Neil Armstrong, người bầy ông đầu tiên đi xung quanh trăng, là người Mỹ.

Xem thêm: 500 Độ F Bằng Bao Nhiêu Độ C Huyển Đổi Từ ° F Sang ° C Đơn Giản, Nhanh Chóng

f) chiếc ghế trong chống cô ấy bị hỏng.

g) Cô Liên, fan trẻ độc nhất và dễ thương nhất, là thầy giáo tiếng Anh của tôi. 


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + cameraquansat24h.vn"Ví dụ: "Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 9 cameraquansat24h.vn"