Language focus

     

1. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using  order to/so as to.

Bạn đang xem: Language focus

(Em hãy ghép 1 phần câu sống cột A với một trong những phần câu ngơi nghỉ cột B, tiếp đến viết câu hoàn chỉnh bằng phương pháp dùng in order to/so as to.)

Example:

I always keep the window open in order to/so as to lớn let fresh air in.

(Tôi luôn mở hành lang cửa số để đón bầu không khí trong lành vào.)

A

B

1) I always keep the window open

2) Mary wrote a notice on the board

3) Mr. Green got up early this morning

4) My elder brother studies hard

5) People use first-aid

6) You should cool the burns immediately

a) ease the victim"s pain and anxiety

b) get lớn the meeting on time

c) inform her classmates about the change in schedule

d) minimize tissue damage

e) pass the entrance exam lớn the university

f) let fresh air in

Lời giải đưa ra tiết:

1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain.

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as khổng lồ inform her classmates about the change in schedule.

3. Mr. Green has to lớn get up early this morning in order to/ so as to get to the meeting on time.

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as khổng lồ pass the final exam.

5. People use first sida to ease the victim’s pain và anxiety.

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage.

Tạm dịch:

1. Tôi mở chiếc ô của bản thân mình để không bị ướt mưa.

2. Mary sẽ viết một thông tin trên bảng để thông báo cho chúng ta cùng lớp về sự thay đổi trong kế hoạch trình.

3. Ông Green đã dậy mau chóng vào sáng nay tham gia cuộc họp đúng giờ.

4. Anh trai tôi đang học rất cần mẫn để quá qua kỳ thi cuối khóa.

5. Mọi người tiêu dùng các phương án sơ cứu để giảm sút nỗi đau với sự lo ngại của nạn nhân.

6. Chúng ta nên ngay lập tức làm mát các vết phỏng để bớt thiểu những mô bị hỏng hại.


bài 2

2. Ba is talking khổng lồ his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form.

(Ba đang thì thầm vói người mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãv hoàn thành hội thoạỉ sau, dùng từ đúng hoặc dạng viết lược.)

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall)

Mrs. Nga: She (l)_________ be here in two hours. (will / shall)

Ba: (2)________ Uncle Sau be with her? (will / "ll )

Mrs. Nga: No, he (3)___________ . He has lớn stay in Ho chi Minh City. (will / won’t)

Ba: (4)_____ I come lớn the airport with you? (will / shall)

Mrs. Nga: OK. It (5)_________ be a nice trip for us both. (will / won’t)

Ba: Great. I (6)______ be ready in two minutes. (won’t / ’ll)

Lời giải đưa ra tiết:

Ba: What time (0) will aunt Mai be here?

Mrs. Nga: She (1) will be/ She’ll be here in two hours.

Ba: (2) Will uncle Sau be with her?

Mrs. Nga: No. He (3) won"t. He has to stay in Ho bỏ ra Minh City.

Ba: (4) Shall I come to the airport with you?

Mrs. Nga: OK. It (5) will be It"ll be a nice trip for us both.

Ba: Great. I (6 ) will be/ I ’ll be ready in two minutes.

Tạm dịch:

Ba: Mai sẽ tại đây lúc mấy giờ ạ?

Bà Nga: Em ấy sẽ đến trong hai giờ nữa.

Xem thêm: Lớp Học Mật Ngữ Sư Tử Nữ Lớp Học Mật Ngữ Sư Tử Nữ, Lớp Học Mật Ngữ

Ba: Liệu chú Sáu bao gồm ở đi cùng em ấy ko ạ?

Bà Nga: Không. Chú ấy buộc phải ở lại tp Hồ Chí Minh.

Ba: Con đạt được đến trường bay với chị em không ạ?

Bà Nga: Được chứ. Nó đang là một chuyến đi tốt đẹp cho cả hai chúng ta.

Ba: hay quá. Con sẽ sẵn sàng chuẩn bị sau hai phút nữa.


bài bác 3

3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and complete the sentences. Use the words under each picture & will.

(Nga đã giúp bà của cô. Em hãy xem tranh và hoàn thành các câu sau, áp dụng từ mang đến dưới mỗi tranh ảnh và will.)

*


a) Nga: Are you hot. Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. I xuất hiện the window, please, Nga?

b) Mrs. Tuyet: My book is on the floor.________________ to me, please?

c) Mrs. Tuyet: ________________________________ , please?

d) Nga: vì chưng you want lớn listen khổng lồ the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm._____ , Nga?

e) Mrs. Tuyet: I’m thirsty._________________________ for me?

Nga: Of course.

f) Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not.______________________ , please?


Lời giải bỏ ra tiết:

a. Nga: Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you mở cửa the window, please, Nga?

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to lớn me, please?

c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

d. Nga: Do you want to listen to lớn the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

e. Mrs. Tuyet: I"m thirsty. Will you pour a glass of water for me?

Nga: Of course.

f. Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I"m not. Will you get me a cushion, please?

Tạm dịch:

a. Nga: Bà gồm nóng không hả bà?

Bà Tuyết: Có. Nga giúp bà open sổ nhé?

b. Bà Tuyết: Cuốn sách của bà nằm ở sàn. Cháu lấy nó giúp bà nhé?

c. Bà Tuyết: cháu giúp bà trả lời điện thoại cảm ứng thông minh không nhé?

d. Nga: Bà có muốn nghe radio ko ạ?

Bà Tuyết: Không, bà cảm ơn. Bà luôn xem tin tức lúc 7 giờ tối. Cháu nhảy TV góp bà nhé?

e. Bà Tuyết: Bà khát quá. Cháu rót mang đến bà một ly nước nhé?

Nga: Vâng ạ.

f. Nga: Bà có thoải mái và dễ chịu không?

Bà Tuyết: Không cháu ạ. Con cháu giúp bà lấy một cái đệm được không?


bài xích 4

4. Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box & Will or shall.

(Em hãy cùng với chúng ta em xem bức tranh này rồi đưa ra các lời yêu thương cầu, đề xuất hay lời hứa, dùng từ mang đến trong khung với will hoặc shall.)

cut hang carry paint empty study

Will you empty the garbage can, please?

*

Lời giải chi tiết:

a. Will you empty the garbage can, please? - I will empty the garbage right now.

b. Will you paint the door, please? - I will paint the door this afternoon/ tomorrow.

c. Will you study hard, please? - I will study harder.

d. Will you carry the bag for me, please? - I shall carry the bag for you.

e. Will you hang the washing, please? - I shall hang the washing for you.

f. Will you cut the grass, please? - I will cut the grass for you.

Tạm dịch:

a. Bạn có thể vui lòng đi đổ rác rưởi được không? - Mình đã đổ rác ngay lập tức bây giờ.

b. Bạn có thể vui lòng đi sơn cửa ngõ được không? - Mình đã sơn cửa ra vào chiều nay / ngày mai.

c. Các bạn sẽ học siêng năng chứ? - Mình đang học chịu khó hơn.

d. Bạn có thể vui lòng xách góp tôi loại túi được không? - Mình đang mang loại túi mang lại bạn.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Lên 9 Phần 1 Giải Đáp Bài Tập, Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Lên Lớp 9

e. Chúng ta cũng có thể vui lòng giúp tôi phơi quần áo được không? - Mình đang phơi áo quần cho bạn.