ENGLISH 8 UNIT 8 (TIẾNG ANH LỚP 8 BÀI 8 SÁCH GIÁO KHOA) PART 1

     

Bài học tập Listen and Read Unit 8 Lớp 8 - Country life và city lifehướng dẫn những em nghe phát âm hội thoại so sánh về cuộc sống ở nông thôn với thành thị.

Bạn đang xem: English 8 unit 8 (tiếng anh lớp 8 bài 8 sách giáo khoa) part 1


1.Unit 8 Lớp 8 Listen và Read Task 1

2.Unit 8 Lớp 8 Listen and Read Task 2

3. Bài xích tập trắc nghiệm Listen và Read Unit 8

4. Hỏi đáp Listen and Read Unit 8


Practice the dialogue with a partner.(Hãy luyện hội thoại với chúng ta em.)Hướng dẫn dịch bài

Hoa:Chào Na. Chúng ta vừa mới đi xa về à?

Na:Ừ. Bản thân về quê nghỉ cuối tuần.

Hoa:Bạn đi đâu?

Na:Mình đến làng Kim Liên. Một vài bạn bà con của chính mình sống sinh sống đó.

Hoa:Mình nghe nói thôn đó siêu đẹp.

Na:Đúng thế. Nó khôn xiết yên tĩnh cùng thanh bình. Tôi đã có một ngày vào ngày cuối tuần thật sự vui, dẫu vậy mình không say mê sống luôn ở đó.

Hoa:Sao thế?

Na:Nó quá im tĩnh. Không tồn tại gì để gia công cả.

Hoa:Đúng vậy, nhưng ở làng mạc quê các thứ cũng đang nạm đổi.

Na:Chẳng hạn như?

Hoa:Nhiều vùng xa tít hẻo lánh vẫn dần gồm điện. Hiện nay người ta có những thứ như tủ lạnh và ...

Na:Và tivi.

Hoa:Đúng vậy. Tivi ko những đem đến thông tin bên cạnh đó để vui chơi nữa. Và các phương luôn thể y học cũng dễ ợt sử dụng hơn. Cuộc sống ở các tỉnh cố định sẽ thay đổi tốt hơn.

Na:Nhưng tp lại có rất nhiều thứ hơn.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 6: Tả Một Mùa Mà Em Yêu Thích Lớp 6, Miêu Tả Một Mùa Mà Em Yêu Thích(Lớp 6)

Hoa:Về nhiều phương diện bản thân vẫn đam mê thôn quê hơn. Cuộc sống thật giản dị, fan dân lại gần gũi và bầu không khí thì trong lành.


2. Unit 8 Lớp 8 Listen & Read Task 2


Answer the questions. (Hãy vấn đáp các câu hỏi.)

a)Where has mãng cầu been?

b)How long was she there?

c)What is her opinion of the countryside?

d)Na says, "There is nothing to do." What does she mean by this?

e)What are some of the changes that Hoa mentions?

f)Do you prefer the đô thị or the countryside? Why?

Guide to lớn answer

a. Mãng cầu has been to Kim Liên village/ the countryside.

b. She was there for one day.

c. She thinks the countryside is quiet and peaceful and there is nothing to vì there.

d. Maybe she means that the countryside lacks facilities such as movie theatres, zoos, supermarkets, etc ...

e. Many remote areas are getting electricity. People can now have things such as refrigerators & television, và medical facilities are more easily accessible.

f. Iprefer the citybecause life in the thành phố is more comfortable than the country. There are more entertainment, more schools, more libraries và more facilities.

Iprefer the countrysidebecause it"s quiet and peaceful. Life in the country is simple, people are friendly, the air is clean and the traffic is light.


Câu 1:Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these following questionsLast week Nick and some of his classmates went to lớn the countryside. They went khổng lồ visit a farm of Nick’s uncle.

They left early in the morning and went there by bus. Nick’s uncle, Mr. Brown met them at the bus stop and took them to his farm. On the way, Uncle Brown showed them the field of wheat và vegetables where some tractors were running up và down, ploughing & breaking soil, distributing manure and planting potatoes.

After lunch, they all went for a walk. In the large yard of the farm, they saw some farm machines. Among them is the biggest machine which is called a combine harvester. They were told that this machine can cut và thresh corn at the same time.

Xem thêm: Speaking (Trang 12 - Unit 1 Lớp 12 Speaking

In the afternoon, they went to the paddy field, the place where cattle such as horses, sheep & cows were raised. They were very excited to lớn see how cows were milked by the workers there. Uncle Brown also spoke about many interesting things in the countryside. After having some fruits and cakes, they said goodbye and went home.