UNIT 7 SKILLS 1 LỚP 8

     

Work in pairs. One of you looks at picture A, & the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to lớn find out the differences between your pictures.

Bạn đang xem: Unit 7 skills 1 lớp 8


Bài 1

Task 1. Work in pairs. One of you looks at picture A, & the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to lớn find out the differences between your pictures.

(Làm theo cặp. Một trong chúng ta nhìn vào hình A và các bạn khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi mỗi câu hỏi để tìm ra điểm không giống nhau giữa hai bức hình.)

*

Hướng dẫn giải:

Picture A

Picture B

- The ducks are white.

- The ducks are black.

- They’re going lớn the lake.

- They’re going from the lake.

- There aren’t any factories near the lake

- There are some factories near the lake

- The lake water is clean.

- The lake water is dirty.

Tạm dịch:

Hình A

Hình B

Những con vịt thì trắng.

Những con vịt thì đen.

Chúng đang đi vào hồ nước.

Chúng đã đi từ hồ nước.

Không có ngẫu nhiên nhà máy nào gần hồ

Có vài xí nghiệp sản xuất gần hồ.

Nước hồ sạch

Nước hồ nước thì dơ.

 

Bài 2

Task 2. Mi và Nick have decided khổng lồ give a presentaion on water pollution lớn the class. Read what they have prepared & answer the questions. (Mi cùng Nick đã bàn luận đưa ra bài bác thuyết trình về ô nhiễm và độc hại nước mang đến lớp. Đọc đa số gì họ đã sẵn sàng và vấn đáp câu hỏi.)

*

*

Tạm dịch đoạn văn:

Ô lây truyền nước là sự việc nhiễm độc của rất nhiều cá thể nước như hồ, sông, biển lớn và nước ngầm (nước bên dưới mặt phẳng Trái đất). Nó là trong số những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô lây nhiễm nước bao gồm thể có nhiều nguyên nhân không giống nhau. Những xí nghiệp sản xuất thải hóa học thải công nghiệp vào hồ cùng sông. Hóa học thải rắn từ những hộ mái ấm gia đình cũng là vì sao khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu rất có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những yếu tố này gây nên “nguồn điểm” ô nhiễm và độc hại khi phần nhiều chất gây ô nhiễm và độc hại từ nước cộng đồng và không khí dẫn mang lại việc ô nhiễm không nguồn.

Ô nhiễm nước hoàn toàn có thể có những tác động rõ rệt. Ở nhiều non sông nghèo, bao gồm sự bùng phát dịch tả và những căn bệnh khác bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Con tín đồ thậm chí hoàn toàn có thể chết ví như họ hấp thụ nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm và độc hại cũng gây ra cái bị tiêu diệt của động vật hoang dã dưới nước như cá, cua và chim. Những động vật khác nạp năng lượng những động vật chết này và có thể cũng bị bệnh. Rộng nữa, thuốc trừ sâu trong nước rất có thể giết các cây dưới nước với gây hại đến môi trường.

Vì vậy bọn họ nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

Hướng dẫn giải:

1. The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

Tạm dịch: Đoạn văn sản phẩm hai nói về vì sao của ô nhiễm nước.

2. The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

Tạm dịch: Đoạn văn máy ba nói tới những tác động của ô nhiễm nước.

3. It’s the water beneath the Earth’s surface.

Xem thêm: Một Người Bơi Dọc Theo Chiều Dài 50M

Tạm dịch: Nó là nước bên dưới bề mặt trái đất.

4. They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.

Tạm dịch: chúng là hóa học thải công nghiệp, hóa học thải rắn, thuốc trừ sâu cùng thuốc diệt cỏ.

5. They are pollutants from storm water & the atmosphere. 

Tạm dịch: chúng Là hóa học gây ô nhiễm từ nước bè lũ và ko khí.

6. They use herbicides to lớn kill weeds.

Tạm dịch: Họ áp dụng thuốc trừ sâu nhằm diệt cỏ dại.

Bài 3

Task 3. Read the text again & complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words.

(Đọc đoạn văn lần tiếp nữa và hoàn thành ghi chú về những ảnh hưởng của độc hại nước. Điển vào mỗi địa điểm trống với không rộng 3 từ.)

*

1. Cholera - dịch tả

Tạm dịch: giả dụ nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.

2. Die - chết

Tạm dịch: người ta hấp thụ nước bị lây nhiễm độc tất cả thê chết.

3. Polluted water - nước ô nhiễm

Tạm dịch: Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết cũng chính vì nước ô nhiễm.

4. Dead - chết

Tạm dịch: Những động vật khác hoàn toàn có thể bị căn bệnh nếu chúng nạp năng lượng những động vật hoang dã chết.

5. Aquatic plants - cây dưới nước

Tạm dịch: Thuốc diệt cỏ làm thịt cả cỏ dại cùng cây bên dưới nước.

 

Bài 4

Task 4. Work in groups and discuss the solutions khổng lồ water pollution. Make notes of your answer.

(Làm bài toán theo team và bàn thảo những phương án cho ô nhiễm và độc hại nước. Ghi chú đều câu vấn đáp của em.)

Hướng dẫn giải:

Solution 1: Give heavy fines khổng lồ companies that are found doing this.

Tạm dịch: chiến thuật 1: Phạt nặng những công ty bị phạt hiện làm điều này.

Solution 2: Educate companies about the environment.

Tạm dịch: chiến thuật 2: Giáo dục các công ty về môi trường.

Solution 3: Give tax breaks to lớn companies that find “clean” ways to dispose of their waste.

Tạm dịch: phương án 3: Miễn thuế cho những công ty tìm ra bí quyết xả thải sạch.

Bài 5

Task 5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes và effects và your group"s ideas for the solutions.

(Bây giờ kết thúc biểu bảng về ô nhiễm và độc hại nước. Sử dụng tin tức từ bài văn cho lý do và kết quả và phần nhiều nhóm của em)

*

Hướng dẫn giải: 

Water pollution 

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans & groundwater. 

Cause

 

- point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides 

- non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere 

Effect 

Human: die if they drink contaminated water 

- animals: die 

- plants: killed 

Sollution

Give heavy fines to lớn companies that are found doing this. 

 Tạm dịch:

Ô lây nhiễm nguồn nước

Sự Ô nhiễm của những nguồn nước như ao hồ, sông ngòi, biển lớn và nước ngầm

Nguyên nhân

ô nhiễm không nguồn điểm: chất gây độc hại từ nước mưa cùng không khí

Hậu quả

Con người: bị tiêu diệt nếu bọn họ uống nước bị ô nhiễm

động vật: chết

thực vật: tiêu diệt

Giải pháp

Phạt nặng những công ty làm điều này

Bài 6

Task 6. Make a presentation about water pollution.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Bằng Máy Tính

(Làm một bài bác thuyết trình về sự độc hại nước dựa trên biểu đồ gia dụng trên.)

Hướng dẫn giải:

Water pollution means one or more substances have built up in water lớn such an extent that they cause problems for animals or people. There are also two different ways in which pollution can occur. If pollution comes from a single location, such as industrial waste into lakes và rivers, sewage from households, pesticides và herbicides, it is known as point-source pollution. While pollutants from storm water & the atmosphere result in "non-point source" pollution. Water pollution can outbreak of cholera & other diseases, even die in human. It also causes the death of aquatic animals & plants & further damage lớn the environment. Dealing with water pollution is something that everyone needs to do. With the laws, governments have very strict laws that help minimize water pollution. Making people aware of the problem is the first step khổng lồ solving it. 

Tạm dịch:

Ô lan truyền nước tức là một hoặc các chất sẽ tích tụ vào nước đến mức gây ra vấn đề cho động vật hoặc con người. Ô nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra theo hai bí quyết khác nhau. Nếu độc hại đến từ một vị trí duy nhất, như hóa học thải công nghiệp vào hồ cùng sông, nước thải từ các hộ gia đình, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, thì nó được call là độc hại nguồn điểm. Vào khi những chất độc hại từ nước mưa và thai khí quyển dẫn đến độc hại "nguồn không điểm". Ô lây nhiễm nước rất có thể bùng phát dịch tả và những bệnh khác, thậm chí là tử vong nghỉ ngơi người. Nó cũng gây nên cái chết của động vật và thực đồ gia dụng thủy sinh cùng gây thiệt hại thêm cho môi trường. Xử lý ô nhiễm và độc hại nguồn nước là vấn đề mà phần đa người rất cần phải làm. Với vẻ ngoài pháp, cơ quan chỉ đạo của chính phủ có điều khoản rất ngặt nghèo giúp giảm thiểu ô nhiễm nước. Khiến cho mọi fan nhận thức được vụ việc là bước thứ nhất để xử lý nó.