MỤC LỤC TIẾNG ANH 9: GETTING STARTED, LISTEN AND READ, SPEAK, LISTEN, READ, WRITE

     

Tiếng Anh Lớp 9 dành cho các em học sinh lớp 9, cấp trung học cơ sở, sẽ học qua những cuốn sách cùng bộ: giờ đồng hồ Anh 6, tiếng Anh 7 và Tiếng Anh 8, hoặc các chương trình khác có chuyên môn tương đương.

Bạn đang xem: Mục lục tiếng anh 9: getting started, listen and read, speak, listen, read, write

Tiếng Anh 9 nhằm tiếp tục cải thiện trình độ giờ đồng hồ Anh của các em bằng cách phối phù hợp rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tại mức dộ cao hơn, trải qua các bài học có văn bản phong phú, sinh động.

Tiếng Anh 9 bao gồm 10 đơn vị chức năng bài học (Unit) cho khoảng tầm 60 tiết học trên lớp. Mỗi đơn vị bài học bao hàm các mục sau:

1. Getting started: nhằm khai thác vốn từ vựng, cấu trúc và kiến thức và kỹ năng có sẵn của học sinh liên quan lại đến ngôn từ chủ điểm bài bác học: là bước gây hứng thú, chuẩn bị cho bài học mới.

2. Listen and read: là một bài khóa nhằm ra mắt nội dung công ty điểm, ngữ pháp, từ bỏ vựng hoặc các tính năng giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Phần này sẽ có các thắc mắc hoặc các yêu cầu bài xích tập khám nghiệm mức độ hiểu bài đồng thời giúp các em để ý vào đa số nội dung thông tin và ngữ liệu thiết yếu của bài.

3. Speak: là phần luyện nói, giúp những em tập sử dụng các kết cấu và tự vựng để triển khai các mục đích tiếp xúc khác nhau có liên quan đến ngôn từ chủ đề bài bác học.

4. Listen: là bài bác luyện nghe đọc có tương quan đến nhà đề bài học, một mặt nhằm củng cố những cấu trúc, từ bỏ vựng đã học; khía cạnh khác nhằm mục đích bước đầu giúp những em rèn luyện khả năng nghe hiểu để mang thông tin, phục vụ cho các mục đích trong đời sống.

Xem thêm: Tạo 2 Tài Khoản Zalo Trên 1 Số Điện Thoại, 3 Cách Dùng 2 Tài Khoản Zalo Trên 1 Điện Thoại

5. Read: là bài xích đọc hiểu, nhằm mục đích tái sản xuất và mở rộng nội dung công ty điểm, không ngừng mở rộng cấu trúc, trường đoản cú vựng, mặt khác phát triển khả năng đọc hiểu cho những em.

6. Write: là bài bác tập viết, giúp những em củng núm lại những ngữ liệu vẫn học, đôi khi giúp những em học cách diễn tả các nội dung tiếp xúc qua ngôn ngữ viết và có tác dụng quen với một số trong những thể một số loại viết đơn giản dễ dàng phục vụ cho các mục đích giao tiếp hàng ngày.

7. Language focus: là những bài bác tập ngữ pháp giúp những em rèn luyện, củng núm và hệ thống lại các cấu tạo trọng trọng điểm của bài.

Unit 1: A Visit From A Pen Pal

» Vocabulary: Unit 1 A Visit From A Pen Pal

» Grammar: Unit 1 A Visit From A Pen Pal

» 1. Getting Started Unit 1 Trang 6 SGK giờ Anh Lớp 9

» 2. Listen và Read Unit 1 Trang 6 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 1 Trang 8 SGK giờ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 1 Trang 9 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 1 Trang 9 SGK giờ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 1 Trang 11 SGK giờ Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 1 Trang 11 SGK giờ Anh Lớp 9

Unit 2: Clothing

» Vocabulary: Unit 2 Clothing

» Grammar: Unit 2 Clothing

» 1. Getting Started Unit 2 Trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 2. Listen và Read Unit 2 Trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 2 Trang 14 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 2 Trang 16 SGK giờ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 2 Trang 17 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 2 Trang 18 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 2 Trang 19 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

Unit 3: A Trip khổng lồ The Countryside

» Vocabulary: Unit 3 A Trip to The Countryside

» Grammar: Unit 3 A Trip to lớn The Countryside

» 1. Getting Started Unit 3 Trang 22 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 2. Listen & Read Unit 3 Trang 22 SGK giờ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 3 Trang 24 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 3 Trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 3 Trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 3 Trang 26 SGK tiếng Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 3 Trang 28 SGK tiếng Anh Lớp 9

Unit 4: Learning A Foreign Language

» Vocabulary: Unit 4 Learning A Foreign Language

» Grammar: Unit 4 Learning A Foreign Language

» 1. Getting Started Unit 4 Trang 32 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 2. Listen & Read Unit 4 Trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 4 Trang 34 SGK giờ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 4 Trang 35 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 4 Trang 36 SGK giờ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 4 Trang 37 SGK giờ Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 4 Trang 38 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

Unit 5: The Media

» Vocabulary: Unit 5 The Media

» Grammar: Unit 5 The Media

» 1. Getting Started Unit 5 Trang 40 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 2. Listen & Read Unit 5 Trang 40 SGK giờ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 5 Trang 42 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 5 Trang 43 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 5 Trang 43 SGK giờ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 5 Trang 44 SGK giờ Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 5 Trang 45 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

Unit 6: The Environment

» Vocabulary: Unit 6 The Environment

» Grammar: Unit 6 The Environment

» 1. Getting Started Unit 6 Trang 47 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 2. Listen & Read Unit 6 Trang 47 SGK giờ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 6 Trang 49 SGK giờ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 6 Trang 50 SGK giờ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 6 Trang 51 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 6 Trang 52 SGK tiếng Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 6 Trang 53 SGK tiếng Anh Lớp 9

Unit 7: Saving Energy

» Vocabulary: Unit 7 Saving Energy

» Grammar: Unit 7 Saving Energy

» 1. Getting Started Unit 7 Trang 57 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 2. Listen & Read Unit 7 Trang 57 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 7 Trang 58 SGK giờ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 7 Trang 60 SGK giờ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 7 Trang 60 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 7 Trang 61 SGK tiếng Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 7 Trang 62 SGK giờ Anh Lớp 9

Unit 8: Celebrations

» Vocabulary: Unit 8 Celebrations

» Grammar: Unit 8 Celebrations

» 1. Getting Started Unit 8 Trang 65 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 2. Listen và Read Unit 8 Trang 65 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 8 Trang 66 SGK giờ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 8 Trang 68 SGK giờ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 8 Trang 68 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 8 Trang 70 SGK tiếng Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 8 Trang 70 SGK tiếng Anh Lớp 9

Unit 9: Natural Disasters

» Vocabulary: Unit 9 Natural Disasters

» Grammar: Unit 9 Natural Disasters

» 1. Getting Started Unit 9 Trang 74 SGK giờ Anh Lớp 9

» 2. Listen & Read Unit 9 Trang 74 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 9 Trang 76 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 9 Trang 77 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 9 Trang 78 SGK giờ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 9 Trang 79 SGK tiếng Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 9 Trang 80 SGK tiếng Anh Lớp 9

Unit 10: Life On Other Planets

» Vocabulary: Unit 10 Life On Other Planets

» Grammar: Unit 10 Life On Other Planets

» 1. Getting Started Unit 10 Trang 83 SGK tiếng Anh Lớp 9

» 2. Listen & Read Unit 10 Trang 83 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 3. Speak Unit 10 Trang 85 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 4. Listen Unit 10 Trang 86 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

» 5. Read Unit 10 Trang 86 SGK giờ Anh Lớp 9

» 6. Write Unit 10 Trang 88 SGK tiếng Anh Lớp 9

» Language Focus Unit 10 Trang 89 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

Grammar – tiếng Anh Lớp 9

Glossary – giờ đồng hồ Anh Lớp 9

Cuối sách là phần cầm tắt ngữ pháp và bảng từ bỏ vựng.

Xem thêm: Giáo Án Anh 8 Thí Điểm Trọn Bộ, Giáo Án Tiếng Anh 8 Thí Điểm Trọn Bộ

Đi kèm cùng với cuốn sách này còn có băng ghi âm bởi vì người phiên bản ngữ đọc, gồm nội dung những bài luyện nghe gọi và những bài khóa vào sách để các em có thể luyện thêm về nghe, phát âm, một cuốn sách bài xích tập để các em luyện tập sử dụng ngữ liệu cùng củng cầm cố bài.