LANGUAGE FOCUS

     

Phần này bạn làm việc sẽ ôn tập thì vượt khứ đơn, bí quyết sử dụng những giới từ: in, on, at, after, before, between và kết cấu "used to" trải qua các bài bác tập theo chủ đề của Unit 4: Our past (Quá khứ của chúng ta). Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Language focus

*Xem thêm: 10 Mạch Chỉnh Lưu Cầu 1 Pha Có Điều Khiển Dùng Scr, Chỉnh Lưu Cầu 1 Pha Dùng Thyristor

LANGUAGE FOCUS – UNIT 4: OUR PAST

1.Write the past simple size of each verb. (Hãy viết bề ngoài của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.)

Giải:

a) run => ran

d) go => went

h) ride => rode

b) fly => flew

e) have => had

i) eat => ate

c) take => took

f) vì chưng => did

j) sit => sat

g) be => was/were

k) come => came

2. Complete the dialogue below. Use the past simple. (Hãy ngừng hội thoại sau, dùng thì quá khứ đơn.)

Giải:

a)

Lan: Did you eat bread for breakfast? (Bạn ăn bánh mì cho bữa sáng à?)Nga: No. I ate noodles. (Không. Mình ăn mì.)

b)

Ba: How did you get to school? (Bạn mang lại trường bằng gì?)Nam: I got khổng lồ school by bicycle./I rode a xe đạp to school./I walked lớn school. (Mình cho trường bởi xe đạp./Mình đánh đấm xe cho trường./Mình quốc bộ đến trường.)

c)

Minh: Where were you last night? (Tối qua các bạn ở đâu?)Hoa: I was at home. (Mình sinh sống nhà.)

d)

Chi: Which subject did you have yesterday? (Hôm qua các bạn có môn gì?)Ba: I had Maths, Physics, English & Literature. (Mình bao gồm Toán, đồ dùng lý, Anh và Văn.)

3.Complete the sentences. Use the prepositions in the table. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng những giới từ mang đến trong bảng.)
Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Cầu Thang 3 Tầng 4 Tầng 3 Công Tắc 2 Bóng Đèn

Giải:

a) I"ll see you on Wednesday. (Mình sẽ gặp gỡ bạn vào thiết bị tư.)b) I’m going khổng lồ Laos in January. (Mình vẫn đi Lào trong tháng một.)c) We must be there between 8.30 and 9.15. (Chúng ta phải ở đó vào thời gian từ 8.30 cho 9.15)d) The ngân hàng closes at 3 pm. If you arrive after 3 pm, the ngân hàng will be closed. (Ngân mặt hàng đón cửa ngõ lúc 3 giờ chiều. Trường hợp cậu mang đến sau 3 giờ, bank sẽ đóng cửa.)e) I’ll be trang chủ before seven because I want khổng lồ see the seven o’clock news. (Mình sẽ về công ty trước 7 giờ đồng hồ vì mình thích xem tin tức 7 giờ.)

4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to và the verbs in the box. (Hãy quan sát tranh rồi xong xuôi hội thoại sau, áp dụng used lớn và đụng từ mang đến trong khung.)

Giải:

Nga: Where is this? It isn’t in HaNoi. (Đây là đâu? Đây không hẳn là Hà Nội.)Hoa: No. It’s in Hue. I (0)used to staythere. (Không. Nó là Huế. Mình từ ở đó.)Nga: Is that you. Hoa? (Kia là bạn à, Hoa?)Hoa: Yes. I (1)used to have long hair. (Đúng vậy. Bản thân từng để tóc dài.)Nga: Who is in this photo? (Ai ở trong hình ảnh thế?)Hoa: That is Loan. She (2)used lớn bemy next door neighbor. (Kia là Loan. Cô ấy từng là láng giềng của mình.)Nga: Are they your parents? (Họ là cha mẹ của người tiêu dùng à?)Hoa:No. They’re my aunt and uncle. They (3)used khổng lồ livein Hue. Too. (Không. Bọn họ là dì và chú mình. Họ cũng từng sống ngơi nghỉ Huế.)