LANGUAGE FOCUS UNIT 14 TRANG 136 SGK TIẾNG ANH LỚP 8

     

Phần "language focus" để giúp bạn học ôn tập từ vựng cùng ngữ pháp vẫn học bao gồm thể bị động, câu hỏi gián tiếp với If cùng Whether, từ để hỏi cùng với to+V và rượu cồn từ kèm theo sau nó là to+V. Bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Language focus unit 14 trang 136 sgk tiếng anh lớp 8

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

1. Complete the sentences. Use the passive khung of the verbs in the box. (Hoàn thành phần đông câu sau, cần sử dụng thể thụ động của cồn từ cho trong khung.)

Giải:

a. Sydney opera Housewas completedin 1973. (Nhà hát Opera Sydney được hoàn thành vào năm 1973.)b. The first and longest section of the Great Wall of Chinawas constructedbetween 221 và 204 BC. (Phần đầu tiên và nhiều năm nhất của Vạn Lý trường Thành được xây dựng từ năm 221 mang lại năm 204 trước công nguyên.)c.The Eiffel Towerwas designedby the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World"s Fair of 1889. (Tháp Eiffel có phong cách thiết kế bởi kỹ sư tín đồ Pháp Alexander Gustave Eiffel mang lại Hội chợ trái đất Paris năm 1889.)d. The Statue of Libertywas presentedto the United States by France in 1876. (Tượng phụ nữ thần tự do được Pháp trưng bày chan nước Mỹ vào thời điểm năm 1876.)e. The summit of Mount Everestwas reachedby two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953. (Đỉnh Everest đã có hai thành viên của đoàn thám hiểm Anh và một phía dẫn viên của Nepal đạt đến vào ngày 29 mon 5 năm 1953.)

2.Yesterday, Nga and Nhi talked about My Son, one of theWorld Cultural Heritages of Viet Nam,Report the questions Nhi askedNga. (Hôm qua Nga với Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, trong số những di sản văn hoá thay giói của Việt Nam. Hây thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)

Giải:

a. Nhi asked Nga if/ whether she knew My Son. (Nhi hỏi Nga cô ấy bao gồm biết Mỹ Sơn hay không.)b. Nhi asked Nga if/ whether it was far from Ha Noi. (Nhi hỏi Nga nó tất cả xa thủ đô không.)c. Nhi asked Nga if/ whether My Son was in Quang nam giới province. (Nhi hỏi Nga Mỹ Sơn nghỉ ngơi tỉnh quảng ngãi phải không.)d. Nhi asked Nga if/ whether many people lived at My Son. (Nhi hỏi Nga có tương đối nhiều người sống sống Mỹ sơn không.)e. Nhi asked Nga if/ whether many tourists visited My Son every year. (Nhi hỏi Nga có không ít du khách viếng thăm Mỹ Sơn mỗi năm không.)f. Nhi asked Nga if/ whether she wanted to lớn visit My Son one day. (Nhi hỏi Nga cô ấy có muốn thăm Mỹ đánh không.)

3.Nga answered Nhi’s questions.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 16 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 45, Bài 16 Trang 45 Sgk Toán 9 Tập 2


Xem thêm: Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 7 Mới, Tiếng Anh 7


She then gave Nhi some additional information. Use the words to write about the information thatNga gaveto Nhi. (Nga sẽ trả lời câu hỏi của Nhi kế tiếp cô ấy cung ứng thêm một số thông tin. Cần sử dụng từ mang lại sẵn viết về những tin tức mà Nga nói với Nhi.)

Giải:

a. Nga told Nhi how lớn go there. (Nga bảo Nhi cho đó.)b. Nga showed Nhi where lớn set tickets. (Nga chỉ đến Nhi nơi đặt vé.)c. Nga pointed out where lớn buy souvenirs. (Nga chỉ nơi thiết lập đồ lưu lại niệm)d. Nga advised Nhi how lớn go from My Son to Hoi An. (Nga khuyên Nhi làm thế nào đi từ Mỹ Sơn mang đến Hội An.)e. Nga told Nhi what to do there during the visit. (Nga bảo Nhi làm hầu hết gì trong veo chuyến đi.)

4. Complete the passage. Use either the to-infinitive or the bare infinitive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn dưới đây, dùng động từ vào ngoặc đối chọi ở dạng nguyên mẫu có “to” hoặc ko “to”)

Giải:

Nhi và her parents are visiting Hoi A n và My Son. They are staying at a khách sạn near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to lớn go for a run. She left the khách sạn and started (1)to jogin the direction of Cua dai beach. She thought she might (2)goalong the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began (3)to gatherand it started (4)to rain. Nhi tried (5)to reacha shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided (6)to continueher run because she couldn"t (7)becomewetter!

Dịch:

Nhi và cha mẹ đi thăm Hội An và Mỹ Sơn. Họ sẽ ở trên một khách sạn gần cửa Đại. Sáng sủa sớm hôm nay, Nhi quyết định đi chạy. Cô ấy bong khỏi khách sạn và ban đầu chạy bộ theo hướng bãi biển Cửa Đại. Cô suy nghĩ cô ấy rất có thể đi dọc bãi biển ba lần trước khi đi về khách sạn. Thật không may, sau 10 phút mây đen ban đầu kéo cho và chuẩn bị mưa. Nhi nỗ lực đến một khu vực để trú, nhưng chỉ vào vài giây cô ấy đã trở nên ướt. Vị vậy, cô quyết định thường xuyên chạy bởi vì cô ấy bắt buộc trở đề nghị ướt hơn được nữa!