Unit 12 Lớp 8 Language Focus

     
Unit 12: A vacation abroad – Kì ngủ ở quốc tế – Language focus – trang 119 – Unit 12 – giờ Anh 8. Past progressive Past progressive with when and while Progressive tenses with always

*

Ba was taking a shower at eight o’clock last night.Hoa was eating (dinner) at eight o’clock last night.Bao was reading a comic at eight o’clock last night.Nga was writing a letter at eight o’cloek last night.Na was walking her dog at eight o’clock last night.Lan was talking to lớn her grandmother at eight o’clock last night

2. Look at the pictures. Then match the half-sentcnces in column A to those in Column B. Write the full sentences in your exercise book.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 8 language focus

*

*

a. The Le family was sleeping when die mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When nam won the race, the crowd was cheerine.

d. Mrs. Trét was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.Advertisements (Quảng cáo)


f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing.

*


Advertisements (Quảng cáo)


a) Bao is always forgetting his homework.

a. Bao is always forgetting his homework.

b. Mrs. Nga is always losine her umbrella. ,

c. Mr. Và Mrs Thanh are always missing the bus.

d. Nam is always watching TV.

e. Na is always talking on the phone.

f. Liem is always going out.


Advertisements (Quảng cáo)


Bài trướcRead – Đọc – Unit 12 trang 116 – Anh 8, 1. Write what Mrs. Quyen did & saw in each of these places.

Xem thêm: Soạn Văn Đại Cáo Bình Ngô - Soạn Bài Đại Cáo Bình Ngô (Tiếp)


Bài tiếp theoWriting – Unit 6 trang 69 SGK Anh 10, Task 1: Work in pairs. Read the two letters below & find the requests in Nga's letter và the confirmation in Hoa’s.
Bài học: siêng mục:

Advertisements (Quảng cáo)


Danh sách bài xích tập
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 giờ đồng hồ Anh 8, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 unit 12
Write – Viết – Unit 12 trang 118 – tiếng Anh 8, 1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.
Read – Đọc – Unit 12 trang 116 – Anh 8, 1. Write what Mrs. Quyen did and saw in each of these places.
Listen – Nghe – Unit 12 trang 115 – Anh 8, LISTEN. Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the...
Listen and read – Nghe và đọc – Unit 12 trang 112 – Anh 8, Mrs. Smith: Hello. Mrs. Quyen: Sandra, it’s Quyen. I’m...
Speak – Nói – Unit 12 trang 113 – môn Anh 8, Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures & flight information....

Mục lục môn tiếng Anh 8


Xem đầy đủ: giờ đồng hồ Anh 8


Advertisements (Quảng cáo)

"
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Câu 25 trang 53 bài xích tập SBT môn Toán 8 tập 2: So sánh
So sánh. Câu 25 trang 53 Sách bài bác tập (SBT) Toán 8 tập 2 - bài bác 2. Tương tác giữa đồ vật tự và...
">Bài 16.5 Trang 22 Sách bài bác tập Hóa 8: Yêu ước như bài xích 16.4, theo sơ đồ gia dụng của làm phản ứng sauBaCl2 + AgNO3 —>
Yêu ước như bài bác 16.4, theo sơ trang bị của làm phản ứng sau :BaCl2 + AgNO3 —> AgCl + Ba(NO3)2. Bài bác 16.5 Trang 22 Sách...
Bài 19.14 trang 52 SBT Lý 8: vì sao săm xe cộ đạp sau thời điểm được bơm căng, tuy vậy đã căn vặn van thật chặt,
Tại sao săm xe đạp sau thời điểm được bơm căng, mặc dù đã vặn van thiệt chặt, nhưng mà để nhiều ngày vẫn bị xẹp?....
Bài 15.4 Trang 20 Sách bài tập Hóa 8: Đun nóng bạo gan hỗn hợp bao gồm 28 g bột sắt và 20 g bột lưu...
Đun nóng to gan lớn mật hỗn hợp có 28 g bột sắt và trăng tròn g bột diêm sinh thu được 44 g chất sắt(II) sunfua (FeS)...
Hoạt rượu cồn 2 trang 164 sách Tài liệu dạy – Học thứ lí 8: trong thí nghiệm, rất cần phải giữ không đổi mọi yếu...

Xem thêm: Trung Thực Tiếng Anh Là Gì ? Top 13 Trung Thực Tiếng Anh Là Gì


Hoạt rượu cồn 2 trang 164 sách Tài liệu dạy – Học trang bị lí 8. . Bài: chủ thể 23: cách làm tính sức nóng lượng....