Unit 11 Lớp 8: Language Focus

     

Unit 11: Traveling Around Viet nam giới – giờ Anh Lớp 8

Language Focus

Language Focus Unit 11 Trang 108 SGK tiếng Anh Lớp 8

-ed and -ing participlesRequests with

– Would/Do you mind if … ?

– Would/Do you mind + V-ing?

1.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 8: language focus

Look at the people in the schoolyard al quang quẻ Trung School. Say who each person is. (Em hãy chú ý mọi tín đồ trong sảnh trường quang quẻ Trung rồi nói xem tín đồ đó là ai.)

*
The boy reading a book is Ba.

Hướng dẫn giải

The boy reading the book is Ba. (Cậu bé nhỏ đọc sách là Ba.)

The man walking up the stairs is Mr. Quang. (Người lũ ông bước lên cầu thang là thầy Quang.)

The woman carrying a bag is Miss Lien. (Người thiếu phụ mang theo một loại túi là cô Liên.)

The boy standing next to lớn Miss Lien is Nam. (Cậu nhỏ bé đứng cạnh cô Liên là Nam.)

The girl standing by the table is Lan. (Cô gái đứng cạnh bộ bàn là Lan.)

The girls playing cards are Nga on the left & Hoa on the right. (Các cô bé chơi cờ là Nga ở bên trái và Hoa bên tay phải.)

2. Look at this stall. Describe the goods for sale. Use the past participles of the verbs in the box. (Em hãy chú ý quầy hàng và mô tả sản phẩm & hàng hóa được bày bán. Thực hiện quá khứ phân từ bỏ của rượu cồn từ trong khung.)

wrap inrecycle frompaintdress inmake inkeep in
*
The old lamp made in trung quốc is five dollars.

Hướng dẫn giải

The old lamp made in trung quốc is five dollars. (Chiếc đèn cũ được cung ứng tại trung quốc có giá năm đô la.)

The green painted box is one dollar. (Chiếc hộp sơn màu xanh lá cây có mức giá một đô la.)

The truck made from recycled aluminum cans is two dollars. (Chiếc xe cộ tải được gia công từ lon nhôm tái chế có giá hai đô la.)

The doll dressed in red is two dollars. (Con búp bê mang váy red color có giá chỉ hai đô la.)

The flowers wrapped in blue paper is one dollar. (Những bông hoa quấn trong giấy màu xanh có giá một đô la.)

The toy kept in a cardboard box are ten dollars. (Các đồ chơi được giữ lại trong một hộp những tông có mức giá mười đô la.)

3. Work with a partner. Use these words lớn make và respond lớn requests. A kiểm tra (✓) means agree to the request, a cross (✘) means vì chưng not agree to the request. (Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh, sử dụng những từ này nhằm yêu cầu và đáp lại lời yêu cầu. Dấu (✓) tức là đồng ý, còn lốt (✘) có nghĩa là không đồng ý với lời yêu thương cầu.)

*

Hướng dẫn giải

a. Would you mind moving your car? (Anh bao gồm phiền khi dịch rời xe của bản thân mình không?)

⇒ No, of course not. (Không, tất yếu là không.

Xem thêm: Cách Cột Dây Diều Phượng Hoàng, Hướng Dẫn Các Cách Buộc Dây Diều Cơ Bản

)

b. Would you mind putting out your cigarette? (Anh bao gồm phiền khi chấm dứt hút thuốc không?)

⇒ No, of course not. (Không, tất nhiên là không.)

c. Would you mind getting me some coffee? (Anh bao gồm phiền đem giúp tôi một tác cà phê?)

⇒ I’m sorry, I’m too busy right now. (Tôi xin lỗi, hiện tôi vẫn bận.)

d. Would you mind waiting a moment? (Anh bao gồm phiền ngóng tôi một chút ít không?)

⇒ I’m sorry, I can’t. I’m already late for work. (Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi đã bị muộn giờ thao tác làm việc rồi.)

4. Work with a partner. Look at the pictures. Ask questions and give suitable responses. The information on page 100 may help you. (Hãy thao tác cùng bạn bên cạnh, quan sát tranh rồi hỏi và đáp. Thông tin ở trang 100 có thể giúp em.)

*

a. Request: bởi vì you mind if I sit down?

Response: Please do.

b. Request: Would you mind if I smoked?

Response: I’d rather you didn’t.

Hướng dẫn giải

a. Request: vì chưng you mind if I sit down? (Yêu cầu: các bạn có phiền không nếu như tôi ngồi xuống?)

Response: Please do. (Trả lời: bạn ngồi đi.)

b. Request: Would you mind if I smoked? (Yêu cầu: các bạn có phiền không trường hợp tôi hút thuốc?)

Response: I’d prefer you didn’t. (Trả lời: Tôi nghĩ rằng bạn không nên hút.)

c. Request: vì you mind if I postpone our meeting? (Yêu cầu: chúng ta có phiền không ví như tôi hoãn cuộc hứa hẹn của chúng ta?)

Response: Not at all. (Phản hồi: không sao.)

d. Request: bởi you mind if turn off the stereo? (Yêu cầu: các bạn có phiền không nếu tắt loa?)

Response: I’d rather you didn’t. (Trả lời: Tôi nghĩ rằng bạn tránh việc tắt.)

e. Request: Would you mind if I turned on the air conditioner? (Yêu cầu: các bạn có phiền giả dụ tôi bật máy cân bằng không?)

Response: Please do. (Trả lời: các bạn cứ nhảy đi.)

f. Request: vày you mind if I eat lunch while watching TV? (Yêu cầu: các bạn có phiền không giả dụ tôi nạp năng lượng trưa trong những khi xem TV?)

Response: No, of course not. (Trả lời: Không, tất nhiên là không.)

Các bạn Vừa coi Qua nội dung Language Focus Unit 11 Trang 108 SGK giờ Anh Lớp 8. Bài xích Học bao gồm Phần -ed and -ing Participles, Requests with, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến Unit 12: A Vacation Abroad, Chúc các bạn Học giỏi Tiếng Anh Lớp 8.

Xem thêm: Thank You ? 5 New Ways To Say Thank You In English">5 New Ways To Say "Thank You" I Thank You ? 5 New Ways To Say Thank You In English


Các nhiều người đang xem Language Focus Unit 11 Trang 108 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8 trực thuộc Unit 11: Traveling Around Viet nam giới tại giờ đồng hồ Anh Lớp 8 môn tiếng Anh Lớp 8 của cameraquansat24h.vn. Hãy dấn Đăng ký Nhận Tin Của trang web Để update Những thông tin Về học tập Tập tiên tiến nhất Nhé.