UNIT 11 LỚP 7 PHẦN A

     

Hướng dẫn giải Unit 11. Keep fit stay healthy trang 107 sgk giờ đồng hồ Anh 7 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập gồm trong sách giáo khoa giờ anh lớp 7 với 4 năng lực đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng kết cấu ngữ pháp, tự vựng,.. Sẽ giúp đỡ các em học giỏi môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 7 phần a

Unit 11. Keep fit, stay healthy – Giữ dáng đẹp, khỏe mạnh

A. A check-up trang 107 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Khám tổng quát)

1. Listen. The pratice with a partner trang 107 sgk giờ Anh 7

(Nghe. Tiếp đến thực hành với chúng ta cùng học)

*

The students of quang Trung School are having a medical check-up. Hoa, Lan & Nga filled in their medical records & gave them to lớn the nurse. Now they are waiting to lớn see the doctor.

Nurse: Pham Thị Hoa ?

Hoa: Yes

Nurse: Follow me, please. First, I need to lớn take your temperature.

Hoa: OK.

Nurse: Would you open your mouth, please? Thank you. That is 37°C. That’s normal. Now I need lớn know your height. Would you stand here please, so I can measure you?

Hoa: like this?

Nurse: That’s fine. You’re one meter 45 centimeters tall.

Hoa: Wow! Last year I was one meter and 30.

Nurse: Now I need khổng lồ weigh you. Would you get on the scales, please?

Hoa: Oh. I’m 40 kilos.

Nurse: That’s good. You can go back to the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes.

Hoa: Thank you.

Dịch bài:

Học sinh trường quang đãng Trung đang xuất hiện cuộc khám sức khỏe tồng quát. Hoa, Lan với Nga đã điền vào hồ nước sơ bệnh lý và đưa đến cô y tá. Hiện giờ chúng vẫn chờ chạm chán bác sĩ.

Y tá: Em Phạm Thị Hoa?

Hoa: Có.

Y tá: Hãy theo tôi. Trước nhất tôi đề xuất đo nhiệt độ của em.

Hoa: Vâng.

Y tá: Em vui mắt há mồm ra. Cám ơn. 37 độ. ánh nắng mặt trời bình thường. Hiện thời tôi nên biết chiều cao của em. Mời em đứng lại phía trên để tôi có thể đo em.

Hoa: như thế này phải không?

Y tá: Tổt lắm. Em cao 1 mét 45.

Hoa: Ô! Năm rồi em chỉ cao 1 mét 30.

Y tá: hiện thời tôi cân em nhé. Mời em vùng lên cân.

Hoa: Ô, em nặng trĩu 40 kilô.

Y tá: Tốt. Bây chừ em hoàn toàn có thể về phòng chờ. Bác sĩ đã khám cho em trong vài phút nữa.

Hoa: Cám ơn cô.

Now answer. Number the sentences. (Bây giờ trả lời. Đánh số những câu)

□ a) The nurse weighed Hoa.

□ b) Hoa returned lớn the waiting room.

□ c) Hoa left the waiting room.

□ d) The nurse called Hoa’s name.

□ e) The nurse measured Hoa.

□ f) Hoa filled in her medical record.

□ g) The nurse took Hoa’s temperature.

□ h) The nurse told Hoa to lớn go back lớn the waiting room

Answer: (Trả lời)

5 – a : The nurse weighed Hoa.

7 – b : Hoa returned khổng lồ the waiting room.

8 – c : Hoa left the waiting room.

2 – d : The nurse called Hoa’s name.

4 – e : The nurse measured Hoa.

1 – f : Hoa filled in her medical record.

3 – g : The nurse took Hoa’s temperature.

6 – h : The nurse told Hoa to go back to the waiting room.

Tạm dịch:

1 – f: bác bỏ sĩ điền vào giấy khám tổng quát

2 – d: Ý tá điện thoại tư vấn tên Hoa.

3 – g: Y tá đo ánh nắng mặt trời cho Hoa.

4 – e: Y tá đo độ cao cho Hoa.

5 – a: Y tá cân cho Hoa.

6 – h: Y tá bảo Hoa về phòng chờ.

7 – b: Hoa quay trở lại phòng chờ.

8 – c: Hoa ra khỏi phòng chờ.

2. Listen. Then write the missing word trang 108 sgk tiếng Anh 7

(Nghe. Sau đó điền các từ thiếu)

Answer: (Trả lời)

Doctor : I want to lớn ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you?

Hoa: Fourteen.

Doctor: & your height is one meter 50 centimeters?

Hoa: No. I think I’m not. The nurse measured me.

Doctor: Oh. How tall are you?

Hoa: One meter 45 centimeters.

Doctor: I will ask the nurse to check your height again. How heavy are you?

Hoa: I think I’m 42 kilos.

Doctor: No. It says on your form that you’re 40 kilos.

Tạm dịch:

Bác sĩ: Cô mong hỏi chúng ta một vài câu hỏi trước khi tôi bắt đầu, Hoa. Cháu từng nào tuổi?

Hoa: Mười bốn ạ.

Bác sĩ: Và độ cao của cháu là 1 trong mét 50 cm?

Hoa: Không. Cháu nghĩ là không. Y tá đo cháu.

Bác sĩ: Ồ. Cháu cao bao nhiêu?

Hoa: Một mét 45 cm.

Bác sĩ: Cô đã yêu cầu y tá khám nghiệm lại chiều cao của cháu. Con cháu nặng bao nhiêu?

Hoa: con cháu nghĩ rằng 42 kg.

Bác sĩ: Không. Trong giấy khám cho thấy thêm cháu 40 kg.

3. Ask & answer questions with a partner trang 108 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Hỏi và đáp với chúng ta cùng học)

One of you is A & the other is B. Look at the copy of the medical record and cover the other copy. Fill in the missing information.

(Một em là người A và fan kia là B. Nhìn vào bản hồ sơ bệnh lý và điền bạn dạng kia. Điền vào tin tức thiếu)

Answer: (Trả lời)

1. Which school does he go to? ⇒ He goes lớn Nguyen Du school.

2. What class is he in? ⇒ He’s in class 7A.

3. What’s his surname? ⇒ His surname is Tran.

4. What’s his forename? ⇒ They’re Van Kien.

5. What’s his address? ⇒ It’s 66 đê mê Long street, Ha Noi.

6. How old is he? ⇒ He’s 12.

7. What’s his weight? ⇒ He weighs 41 kilos.

8. How tall is he? ⇒ He’s one meter 40 centimeters tall.

Tạm dịch:

1. Anh ấy học tập trường nào? ⇒ Anh ấy học tập trường Nguyễn Du.

2. Anh ấy học tập lớp mấy ? ⇒ Anh ấy học lớp 7A.

3. Họ của anh ý ấy là gì? ⇒ Họ của anh là Trần.

4. Tên của anh ý ta là gì? ⇒ Là Văn Kiên.

5. Địa chỉ của anh ấy ta là gì? ⇒ 66 Hàm Long, Hà Nội.

6. Anh ấy bao nhiêu tuổi? ⇒ Anh ấy 12 tuổi.

7. Anh ấy nặng trĩu bao nhiêu? ⇒ Anh ấy nặng trĩu 41 kg.

8. Anh ta cao bao nhiêu? ⇒ Anh ấy cao cho tới một mét 40 cm.

Remember!

Past simple tense (Thì quá khứ đơn)

Regular (Động từ gồm qui tắc)Irregular (Động từ bỏ bất qui tắc)
call – calledfill – filledmeasure – measuredstart – startedstop – stoppedweigh – weighedbe – was/weregive – gavehave – hadkeep – keptleave – lefttake – took

B. What was wrong with you? trang 110 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Bạn bị bị bệnh gì vậy?)

1. Listen. Then practice with a partner trang 110 sgk giờ đồng hồ Anh 7

*

Mr. Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn’t come to lớn school.

Lan: I had a bad cold. I had a headache, too.

Mr. Tan: Oh dear! You were sick. How bởi vì you feel now?

Lan: I feel OK, but I’m a little tired.

Mr. Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather’s awful today. Did your Mom write a sick note for you?

Lan: No, she didn’t. But I have this note from the doctor.

Xem thêm: Soạn Sinh 7 Bài 1 Ngắn Nhất: Thế Giới Đông Vật Đa Dạng Phong Phú

Mr. Tan: I’ll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK.

Lan: Thank you.

Dịch bài:

Thầy Tân : ngày qua em ngơi nghỉ đâu, Lan? Em không đi học.

Lan : Em bị cảm nặng. Em bị nhức đầu nữa.

Thầy Tân : Ồ, em mắc bệnh à? bây chừ em cảm thấy thế nào?

Lan: Dạ ổn rồi ạ, cơ mà em còn hơi mệt.

Thầy Tân :Ồ, giờ nghịch em nên ở lại vào lớp. Bây giờ thời tiểt xấu quá. Bà bầu em gồm viết giấy xin phép nghỉ ốm cho em không?

Lan: Dạ không. Nhưng mà em có giấy chứng bệnh dịch của chưng sĩ.

Thầy Tân : À, thầy phát âm rồi. Em bị lây truyền vi rút. Thầy hy vọng em đang khoẻ.

Lan: Cám ơn thầy.

Now answer. (Bây giờ đồng hồ trả lời.)

a) Why didn’t Lan go to lớn school yesterday?

b) What was wrong with her?

c) What does Mr. Tan tell Lan to lớn do?

d) What did the doctor say about Lan’s problem?

e) Who wrote Lan’s sick note?

Answer: (Trả lời)

a) Because she was sick.

b) She had a bad cold & a headache, too.

c) He suggested that Lan should stay in class in recess.

d) He said Lan had a virus.

e) The doctor wrote Lan’s sick note.

Tạm dịch:

a) Hôm qua nguyên nhân Lan ko đi học? ⇒ cũng chính vì cô ấy bị bệnh.

b) bao gồm điều gì không ổn với cô ấy thế? ⇒ Cô ấy bị cảm nặng và đau đầu.

c) Thầy Tân bảo Lan làm cho gì? ⇒ Thầy đề xuất Lan tiếng giảo lao nên ở vào lớp.

d) chưng sĩ sẽ nói gì về vấn đề sức mạnh của Lan? ⇒ Ông ấy nói Lan có vi-rút.

e) ai đó đã viết giấy xin phép nghỉ nhỏ xíu cho Lan? ⇒ bác bỏ sĩ sẽ viết giấy nghỉ nhỏ xíu cho Lan.

*2. Take a survey. Draw this table in your exercise book trang 111 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Thực hiện nay cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài tập của em)

Answer: (Trả lời)

Then ask three friends these questions and kiểm tra the table.

(Sau kia hỏi 3 chúng ta những thắc mắc này và khám nghiệm lại bảng)

Answer: (Trả lời)

a) You: Were you ever absent from school last semester?

Nam: Yes, I was.

You: Were you ill?

Nam: Yes. I was.

You: Did you have a cold?

Nam: Yes, I did. I also had a terrible headache.

b) You: Were you ever absent from school last semester?

Hoa: Yes, I was.

You: Were you ill?

Hoa : Yes, I was.

You: What was the matter with you, Hoa?

Lan : I had a bad cold & a headache.

c) You: Were you absent from school last semester, Lan?

Lan : Yes, I was.

You: Were you ill?

Lan : Yes, I was.

You : What was the matter w ith you?

Lan : I had flu and bad toothache.

Tạm dịch:

a) Bạn: các bạn đã lúc nào vắng phương diện trong học tập kỳ trước à?

Nam: Vâng.

Bạn: bạn bị dịch à?

Nam: Vâng.

Bạn: chúng ta bị cảm ổm à?

Nam: Vâng. Tôi cũng trở thành đau đầu ghê khủng.

b) Bạn: các bạn đã vắng khía cạnh trong học tập kỳ trước à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: các bạn bị dịch à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: bao gồm chuyện gì cùng với bạn, Hoa?

Lan: Tôi bị cảm ổm và đau đầu.

c) Bạn: các bạn đã vắng khía cạnh trong học tập kỳ vừa rồi hả, Lan?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: bạn bị căn bệnh à?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: sự việc gì thế?

Lan: Tôi bị cúm và nhức răng.

Now combine the results for the whole class. Answer this questions:

(Bây giờ kết hợp các kết quả của cả lớp. Vấn đáp câu hỏi)

What was the most common illness?

Answer: (Trả lời)

⇒ The most common illness was cold/ flu/ headache/ stomachache/ toothache.

Tạm dịch:

Căn bệnh phổ cập nhất là gì?

⇒ Căn bệnh thông dụng nhất là cảm lạnh/ cảm cúm/ nhức đầu/ đau bao tử/ đau răng.

3. Listen. Then complete the table trang 111 sgk giờ Anh 7

Table

Days lost through sickness in class 7 A last semester

(Số ngày nghỉ học vì bệnh ở lớp 7A học kỳ vừa qua)

ColdFluHeadacheStomachacheToothache

Answer: (Trả lời)

Days lost through sickness in class 7A last semester

(Số ngày nghỉ học vì bệnh dịch ở lớp 7A học kỳ vừa qua)

ColdFluHeadacheStomachacheToothache
104337517

Total days lost: 112

Audio script: (Bài nghe)

Last semester in class 7A, there was a total of 112 days’ absence due khổng lồ sickness.

The total breaks down as follows: most absences- 43 -were due to lớn flu.

Then came stomach problems with 37.

Toothache came next with 17.

Colds accounted for 10 absences.

Finally, headaches caused 5 days’absence.

Tạm dịch:

Học kỳ sau cùng trong lớp 7A, có tổng cộng 112 ngày vắng khía cạnh do bệnh dịch tật.

Tổng số đối chiếu như sau: số đông các trường hòa hợp vắng mặt- 43 -là bởi vì cảm cúm.

Sau đó, đến vấn đề dạ dày cùng với 37.

Đau răng đến tiếp theo với 17.

Cảm lạnh chỉ chiếm 10 lần vắng ngắt mặt.

Cuối cùng, nhức đầu tạo ra 5 ngày.

4. Read. Then answer the questions trang 112 sgk giờ đồng hồ Anh 7

*

The common cold

There is only one disease called common: the common cold. We hotline it the common cold because every year millions of people catch it.

Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing và sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

At the drugstore, there are usually shelves with cold ‘cures’. These medicines don’t cure a cold, but they vì chưng relieve the symptoms. Whatever you do, your cold will last for a few days & then disappear.

How can you help prevent a cold? Eat well, exercise và you will be fit and healthy.

Dịch bài:

Bệnh cảm thường

Có một căn bệnh duy nhất được hotline là thông thường: bệnh dịch cảm thường. Họ gọi nó là dịch cảm thường vì thường niên có hàng triệu con người mẳc phải.

Mọi người đều biết các triệu chứng: sổ mũi, sốt nhẹ, ho với nhảy mũi. Nó rất cực nhọc chịu, nhưng không có bất kì ai biết biện pháp chữa trị.

Ở tiệm thuốc, thông thường có không ít loại thuốc trị cảm lạnh. Các thuốc này sẽ không trị được căn bệnh cảm, nhưng bọn chúng làm giảm những triệu chứng. Dù chúng ta làm bất cứ điều gì, căn bệnh cảm của chúng ta cũng sẽ kéo dài vài ngày rồi kế tiếp biến mất.

Làm cố kỉnh nào để giúp ngăn phòng ngừa cảm lạnh? Ăn uống kỹ lưỡng, anh em dục và các bạn sẽ khoẻ mạnh, cường tráng.

Questions. (Câu hỏi)

a) Why do we hotline the cold ‘common’?

b) What are the symptoms of the common cold?

c) Is there a cure for the common cold?

d) vì cold cures work? What bởi they do?

e) How can you help prevent a cold?

Answer: (Trả lời)

a) Because every year millions of people catch it.

b) They’re running nose, a slight fever, coughing & sneezing.

c) No, there isn’t.

d) Not, they don’t. They only relieve the symptoms.

e) We should eat well, vì exercise.

Tạm dịch:

a) trên sao chúng ta gọi dịch cảm ‘thường’? ⇒ chính vì mỗi năm hàng triệu con người mắc phải bệnh này.

b) những triệu bệnh của dịch cảm thường xuyên là gì? ⇒ Là tan mũi, nóng nhẹ, ho với hắt hơi.

c) có cách chữa dịch cảm thường không? ⇒ Không, không có.

d) những phương dung dịch trị bệnh cảm rét mướt có tác dụng không? chúng có công dụng gì? ⇒ Không. Bọn chúng chỉ sút nhẹ những triệu triệu chứng của nó.

e) bạn có thể phòng ngừa bệnh dịch cảm lạnh như thế nào? ⇒ bọn họ nên nhà hàng siêu thị hợp lý, số đông dục.

5. Play with words trang 113 sgk tiếng Anh 7

Hold your nose & read this poem.

I have a cold, a horrible cold.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 8 Bài 21 : Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

I cough, I sneeze, và then I blow. Here comes another sneeze – oh no Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.My face is white, my nose is red. & I have a pain in my head.Ah choo!

Tạm dịch:

Giữ mũi và đọc bài thơ này.

Tôi bị cảm lạnh, một cơn lạnh tởm khủng.Tôi ho, tôi hắt hơi, và sau đó tôi thổi. Đây lại hắt xì hơi nữa – Ôi không hắt xì!

Tôi bị cảm lạnh, một cơn cảm lạnh mập khiếp.Mặt tôi bao gồm màu trắng, mũi tôi đỏ. Và tôi bị đau đầu.Hắt xì!

Remember!

*

C. Vocabulary (Phần từ vựng)

– check-up /´tʃek¸ʌp/ (n): xét nghiệm tổng thể

– medical check-up /’medikə tʃek¸ʌp/ (n): khám sức khỏe tổng thể

– record /´rekɔ:d/ (n): hồ sơ

– medical record ‘medikə rekɔ:d/ (n): hồ sơ bệnh dịch lí

– follow /’fɔlou/ (v): đi theo

– temperature /´temprətʃə/ (n): sốt, nhiệt độ độ

– run/have a temperature (v): bị sốt

– take one’s temperature (v): đo nhiệt độ độ

– normal /’nɔ:məl/ (adj): bình thường

– height /hait/ (n): chiều cao, đỉnh cao

– measure /’meʤə/ (v): đo

– centimetre/centimeter /’senti,mi:tə/ (n): 1 phân

– weigh /wei/ (v): cân, cân nặng nặng

– scale /skeil/ (n): tỉ lệ, cân

– get on /get ɔn/ (v): lên, cách lên

– khung /fɔ:m/ (n): chủng loại đơn

– medical khung /’medikəfɔ:m/ (n): đơn/ giấy xét nghiệm sức khỏe

– cover /’kʌvə/ (v): điền

– missing information /’misiɳ infə’meinʃn/ (n): thông tin thiếu

– record card /´rekɔ:d kɑ:d/ (n): phiếu hồ nước sơ

– forename /´fɔ:¸neim/ (n): tên riêng, tên gọi

– male /meil/ (adj): nam, tương tự đực

– female /’fi:meil/ (adj): nữ, tương tự cái

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập vào Unit 11. Keep fit stay healthy trang 107 sgk giờ đồng hồ Anh 7 đầy đủ, gọn gàng và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta làm bài xích Tiếng Anh tốt!