TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

     

Tom: giáo sư Lin, em có thể hỏi một thắc mắc không? xe pháo hơi về sau sẽ chạy bằng điện nên không ạ?

Giáo sư Lin: Không. Có thể nó sẽ sử dụng nước nhằm chạy.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 10: our houses in the future

Tom: Nghe thú vị thật! xe cộ hơi sau đây sẽ khác theo các cách nào?

Giáo sư Lin: Thay vì chưng dùng chìa khóa, họ sẽ tất cả chiếc thẻ quan trọng đặc biệt để khởi cồn động cơ. Thẻ đã mở cửa. Bọn chúng sẽ tinh chỉnh và điều khiển nhiệt độ, nhưng chúng không lái xe nhé.

Tom: Vậy cái xe hơi sẽ là từng nào tiền?

Giáo sư Lin: Thầy ko biết, mà lại nó sẽ không hề rẻ mạt đâu.

Task 2

Match the verbs in A with the nouns in B.

(Nối đều động từ vào phần A với số đông danh từ trong phần B.)

A: Oh, no. The dog ran away again!

B: Don't worry – he (1) come back.

A: Are you sure he (2) ?

B: OK, he might not come back today. But I'm sure he (3) come back tomorrow.

A: I don't believe you! He (4) come back. We (5) never see him again. I'm sure.

Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài 39: Thực Hành Tìm Hiểu Thành Tựu Chọn Giống Cây Trồng

B: Oh, look... Here he is!


Hướng dẫn giải:

1 - D

do houseworklàm vấn đề nhà 

2 - F

clean the floors: lau sàn nhà 

3 - A

cook meals: nấu nướng ăn

4 - G

wash clothes: giặt quần áo

5 - B

water the flowers: tưới hoa

6 - H

suft the internet: lướt Internet

7 - E

send & receive emails: gửi với nhận email

8 - C

take care of children: chăm sóc trẻ em


Task 3. What will appliances do in the future? What won't they do? Using the phrases in 2, tell your partner about them.

(Những sản phẩm công nghệ sẽ làm được gì vào tương lai? với chúng sẽ không làm được gì? áp dụng những các từ trong phần 2, nóỉ với bàn sinh hoạt của em về chúng.) 

Example:

Robots will cook meals. (Người máy vẫn nấu ăn.)

Robots won't take care of children. (Người máy đang không chăm sóc trẻ em) 

1. Computer / vày / housework2. Robot / water / flowers3. Smart TV / cook / meal4. Washing machine / iron / clothes5. điện thoại thông minh / take care / children

Hướng dẫn giải:

1. A computer will/won't help me to vì my housework.

(Một laptop sẽ /sẽ không giúp tôi thao tác làm việc nhà.)

2. A robot will help me lớn water the flowers.

(Một tín đồ máy sẽ giúp đỡ tôi tưới hoa.)

3. A smart TV won't help me khổng lồ cook meals.

(Một dòng TV sáng ý sẽ không giúp tôi nấu những bữa ăn.)

4. A washing machine will/won't help me to lớn iron the clothes.

(Một vật dụng giặt đã / không hỗ trợ tôi ủi quần áo.)

5.A smartphone won't help me to lớn take care of the children.

Xem thêm: Ảnh 20 - Ảnh Chúc Mừng 20/11 Đẹp Nhất

(Một chiếc điện thoại thông minh sẽ không hỗ trợ tôi chăm lo con cái.)


Task 4. Listen and read the two poems. Then, decide whether the statements below are T (True) or F (False).
(Nghe cùng đọc hai bài bác thơ. Sau đó, đưa ra quyết định xem những câu bên dưới đúng ghi (T) giỏi sai ghi (F).)