Read unit 1: a visit from a pen pal

     

Phần Read - Unit 1. A visit from a pen pal vẫn giusop bạn học rèn luyện năng lực đọc hiểu, đồng thời bàn sinh hoạt có thêm kỹ năng và kiến thức xã hội về non sông Malaysia cùng với các từ vựng tương quan đến công ty đề. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 1: A VISIT FROM A PENPAL

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia và East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is theringgit, consisting of 100sen.

Bạn đang xem: Read unit 1: a visit from a pen pal

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur & it is also the largest đô thị in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism & Hinduism. The national language isBahasaMalaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, & Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children isBahasaMalaysia, Chinese, or Tamil.BahasaMalaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.

Xem thêm: What Are The Forms Of A Verb? ? Forming And Using Verb Tenses

Dịch bài:

Malaysia là một trong các nước nhà nằm trong cộng đồng các non sông Đông phái mạnh Á (ASEAN). Nó được chia thành hai miền bao gồm Tây Malaysia, Đông Malaysia. Chúng bị chia cắt bởi khoảng 640km đường biển và cùng hợp thành một diện tích s rộng 329,758 km2. Malaysia có khí hậu nhiệt đới. Đơn vị chi phí tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bằng 100 sen.

Xem thêm: Bài 1,2,3,4 Trang 80 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung Tiết 50, Toán Lớp 5 Trang 80 Luyện Tập Chung

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đó cũng là tp lớn độc nhất vô nhị nước. Số lượng dân sinh của Malaysia năm 2001 là bên trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo chấp nhận của nước này. Dường như còn có những tôn giáo khác ví như Phật giáo và Hindu giáo. Quốc ngữ là tiếng Bahasa Malaysia (được viết đơn giản và dễ dàng là giờ đồng hồ Malay). Giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Trung cùng tiếng Tamil cũng rất được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ được dạy dỗ cho học viên là giờ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ Trung Quốc, hoặc giờ Tamil. Giờ Bahasa Malaysia là ngôn từ chính được áp dụng trong việc đào tạo ở các trường trung học tập phổ thông, mặc dù nhiên, một số học sinh vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục học tập tiếng china hoặc giờ đồng hồ Tamil. Bên cạnh đó tiếng Anh là ngôn từ bắt buộc đồ vật hai.

a) Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền tin tức đúng vào bảng nói đến nước Malaysia.)

Giải:

Area:(Diện tích)=> 329,758 km2Population:(Dân số)=> over 22 million (Hơn 22 triệu dân)Climate:(Khí hậu)=> tropical climate (khí hậu sức nóng đới)Unit of currency: Đơn vị tiền tệ)=> ringgitCapital city:(Thành phố thủ đô)=> Kuala LumpurOfficial religion: (Tôn giáo chính thức)=> Islam (Hồi giáo)National language:(quốc ngữ)=> Bahasa MalaysiaCompulsory second language: (ngôn ngữ đề xuất thứ hai)=> English (Tiếng Anh)

b) True or false? kiểm tra (x) the boxes. Then correct the false statements.(Đúng tốt sai. Điền dấu (v) vào ô trống. Tiếp nối sửa những câu sai mang lại đúng.)

Trả lời:

T

F

1. Malaysia is a thành viên country of ASEAN. (Malaysia là 1 trong thành viên của ASEAN)

x

2. There are two religions in Malaysia. (Có hai tôn giáo sống Malaysia)

x

3. People speak only Malay in Malaysia. (Mọi người chỉ nói giờ đồng hồ Malay sống Malaysia)

x

4. Primary school children learn three languages at school. (Trẻ em tiểu học học ba ngữ điệu ở ngôi trường học)

x

5. All secondary school children learn in English. (Mọi trẻ em trung học tập đề học tập tiếng Anh)

x

Sửa lại các câu sai:

2.There are Islam, Buddhisin and Hinduism. (Có đạo hồi, phật giáo và Hin đu giáo)3.People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese & Tamil. (Mọi người nói tiếng Bahasa Malaysia, giờ Anh cùng tiếng Tamil