Từ vựng và ngữ âm

     

Trọn bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1 – My new school được tổng phù hợp và share bởi cameraquansat24h.vn sẽ giúp đỡ các em học viên củng cố vững vàng kỹ năng và kiến thức tiếng Anh sẽ học.

Từ vựng là một phần vô cùng đặc biệt quan trọng trong giờ Anh, ghi lưu giữ từ vựng tiếng Anh tốt là các em đã thành công đến một nửa rồi. Hôm nay, các em hãy cùng cameraquansat24h.vn mang đến với bài từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 thứ nhất thuộc sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 lịch trình mới, bao gồm chủ đề “Ngôi trường new của tớ” nhé!

 

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1 – My new school

 

*

 

Từ mới

Phiên âm

Từ loại

Định nghĩa

1. Activity

/ækˈtɪvəti/

n

hoạt động

2. Art 

/ɑːt/ 

n

nghệ thuật

3. Backpack 

/ˈbækpæk/ 

n

ba lô

4. Binder 

/ˈbaɪndə(r)/ 

n

bìa hồ sơ

5. Boarding school 

/ˈbɔːdɪŋ skuːl/ 

n

trường nội trú

6. Borrow 

/ˈbɒrəʊ/ 

v

mượn, vay

7. Break time 

/breɪk taɪm/ 

n

giờ ra chơi

8. Chalkboard 

/ˈtʃɔːkbɔːd/

n

bảng viết phấn

9. Classmate

/ˈklɑːsmeɪt/ 

n

bạn cùng lớp

10. Calculator 

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

n

máy tính

 

11. Compass 

/ˈkʌmpəs/ 

n

compa

12. Creative 

/kriˈeɪtɪv/ 

adj

sáng tạo

13. Diploma 

/dɪˈpləʊmə/ 

n

bằng, giấy khen

14. Equipment 

/ɪˈkwɪpmənt/

n

thiết bị

15. Excited 

/ɪkˈsaɪtɪd/ 

adj

hào hứng, phấn khích

16. Folder 

/ˈfəʊldə(r)/ 

n

bìa đựng tài liệu

17. Greenhouse

/’griːnhaʊs/

n

nhà kính

18. Gym

/dʒɪm/ 

n

phòng bè lũ dục

19. Healthy 

/ˈhelθi/ 

adj

khỏe mạnh

20. Help 

/help/ 

v

giúp đỡ

 

21. History 

/ˈhɪstri/ 

n

lịch sử

22. Ink 

/iŋk/ 

n

mực

23. Ink bottle

/iŋkˈbɒtl/ 

n

lọ mực

24. International 

/ɪntəˈnæʃnəl/

adj

thuộc về quốc tế

25. Interview 

/ˈɪntəvjuː/

n

cuộc phỏng vấn, phỏng vấn

26. Judo

/ˈdʒuːdəʊ/ 

n

môn võ ju-đô (của Nhật)

27. Kindergarten 

/ˈkɪndəgɑːtn/

n

nhà trẻ

28. Knock 

/nɒk/ 

v

gõ cửa

29.


Bạn đang xem: Từ vựng và ngữ âm


Xem thêm: Chuyển Từ Hệ 16 Sang Hệ 10 Trong C Huyển Cơ Số 16 Sang 10 Trong CXem thêm: X Em Thật Tuyệt Vời Tập 1 - Phim Em Thật Tuyệt Vời (Htv2) (16 Tập)

Lecturer 

/ˈlektʃərər/ 

n

giảng viên

30. Locker 

/ˈlɒkə(r)/ 

n

tủ bao gồm khóa

 

31. Mechanical pencil 

/məˈkænɪkl ˈpensl/

n

bút chì kim

32. Neighbourhood

/ˈneɪbəhʊd/ 

n

hàng xóm, vùng lạm cận

33. Notepad

/ˈnəʊtpæd/

n

sổ tay

34. Overseas 

/əʊvəˈsiːz/ 

adj

ở nước ngoài

35. Pencil sharpener 

/ˈpensl ˈʃɑːpənər/ 

n

gọt bút chì

36. Physics 

/ˈfɪzɪks/ 

n

môn đồ dùng lý

37. Playground

/ˈpleɪgraʊnd/

n

sân chơi

38. Pocket money

/ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/ 

n

tiền tiêu vặt

39. Poem

/ˈpəʊɪm/ 

n

bài thơ

40. Private tutor

/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/

n

gia sư riêng

 

41. Pupil 

/ˈpjuːpil/ 

n

học sinh

42. Quiet 

/ˈkwaɪət/ 

adj

yên tĩnh, yên lặng

43. Remember 

/rɪˈmembə(r)/ 

v

ghi nhớ

44. Rubber

/ˈrʌb·ər/ 

n

cục tẩy

45. Ride 

/raɪd/ 

v

đi xe

46. Schoolbag

/ˈskuːlbæg/

n

cặp xách

47. School lunch

/ˈskuːl lʌntʃ/ 

n

bữa ăn trưa ngơi nghỉ trường

48. School supply 

/ˈskuːl səˈplaɪ/ 

n

dụng vậy học tập

49. Science 

/ˈsaɪəns/

n

môn Khoa học

50. Share

/ʃeə(r)/ 

v

chia sẻ

51. Spiral notebook

/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/

n

sổ, vở gáy xoắn/ lò xo

 

52. Student 

/stjuːdənt/ 

n

học sinh

53. Surround 

/səˈraʊnd/ 

v

bao quanh

54. Swimming pool

/ˈswɪmɪŋ puːl/ 

n

bể bơi

55. Teacher

/ˈtiːtʃə(r)/ 

n

giáo viên

56. Textbook

/ˈtekst bʊk/

n

sách giáo khoa

57. Uniform

/ˈjuːnɪfɔːm/ 

n

bộ đồng phục

 

Trên đây là nội dung bài viết “Tổng hợp không hề thiếu từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 1 – My new school” của cameraquansat24h.vn – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề song ngữ. Hy vọng bài viết này bổ ích với các em.

 

Chúc những em học tập thật giỏi và thêm yêu môn giờ Anh! Đừng quên xịt thăm cameraquansat24h.vn tiếp tục để cập nhật những kiến thức có lợi nhưng cũng không kém phần thú vui nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 1 – My new school

 

Trọn bộ định hướng và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1: “My new school” gồm đáp án