TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

     

Học tiếng Anh sớm thường xuyên cho kết quả cao, con trẻ học nhanh và ghi nhớ thọ hơn. Với cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 5 cùng câu chữ chắt lọc bởi vì cameraquansat24h.vn bên dưới đây, phụ huynh sẽ cài đặt một lao lý hữu ích, giúp các nhỏ xíu có được vốn từ đầy đủ theo chủ điểm và thế được các kết cấu câu hay sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 5 chương trình mới

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 1

Học kỳ 1 cùng với 10 unit chuyển phiên quanh những chủ đề thú vui về cuộc sống đời thường xung xung quanh sẽ cung ứng cho các bé kho trường đoản cú vựng và mẫu câu nhiều dạng.

Unit 1.What's your address?

Trong Unit 1, các bé bỏng sẽ học những từ vựng về công ty đề xứ sở và địa chỉ, góp các nhỏ nhắn miêu tả được khu vực mình đang sinh sống hoặc quê nhà của mình.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Nơi chốn

hometown

həʊm.taʊn

quê hương

pretty

ˈprɪt.i

đẹp

quite

kwaɪt

yên tĩnh

modern

ˈmɒd.ən

hiện đại

crowded

ˈkraʊ.dɪd

đông đúc

Địa chỉ

address

əˈdres

địa chỉ

flat

flæt

căn hộ

floor

flɔːr

tầng

lane

leɪn

ngõ

Video cameraquansat24h.vn phía dẫn:

Mẫu thắc mắc nơi chốn

Các bé bỏng sẽ làm quen với vấn đề hỏi và vấn đáp về add của bản thân - chủng loại câu rất hữu ích trong cuộc sống đời thường hàng ngày.

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What’s your address?

I live in + place

Địa chỉ của khách hàng là gì?

What’s the … like?

It’s + adj

Nơi đó thế nào?

Video cameraquansat24h.vn phía dẫn:

Unit 2.I always get up early. What about you ?

Unit 2 sẽ cung cấp cho các bạn bé dại nhóm từ bắt đầu và mẫu câu hỏi đáp về vận động hàng ngày. Những từ chỉ tần suất đi kèm sẽ giúp các bé nhỏ diễn tả câu đa dạng và đúng đắn hơn.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ hoạt động

do morning exercise

/də/ /ˈmɔː.nɪŋ//ˈek.sə.saɪz/

tập thể dục buổi sáng

brush my teeth

/brʌʃ//maɪ//tiːθ/

đánh răng

wash the face

/wɒʃ//ðiː//feɪs/

rửa mặt

surf the internet

/sɜːf//ðiː//ˈɪn.tə.net/

lướt internet

look for information

/lʊk//fɔːr/ /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

tìm kiếm thông tin

have a project

/hæv//ə//ˈprɒdʒ.ekt/

làm dự án

Từ chỉ tần suất

always

/ˈɔːl.weɪz/

luôn luôn

usually

/ˈjuː.ʒu.ə.li/

thông thường

often

/ˈɒf.ən/

thường xuyên

sometimes

/ˈsʌm.taɪmz/

thỉnh thoảng

Video cameraquansat24h.vn phía dẫn:

Mẫu thắc mắc về chúng ta thường làm gì/ tần suất

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What vì you do…?

S + V + O

Bạn thường làm những gì …..?

How often …?

I+ always/usually/often/sometimes + ….

Bạn làm việc đó tiếp tục không?

Tôi thường xuyên/ luôn luôn luôn/ thỉnh thoảng + cồn từ

Video cameraquansat24h.vn hướng dẫn:

Unit 3. Where did you go on holiday?

Unit 3 sẽ mở ra thế giới về những địa danh cho chúng ta nhỏ, giúp các bé nhỏ có thể biểu đạt kỳ nghỉ ngơi của mình. Đồng thời, các bé sẽ được học về những loại phương tiện giao thông, giúp các con có thể trần thuật về phong thái mình đi mang đến những địa điểm đã học.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Kỳ nghỉ

ancient town

/ˈeɪn.ʃənt/ /taʊn/

thị trấn cổ

province

/ˈprɒv.ɪns/

tỉnh

imperial city

/ɪmˈpɪə.ri.əl//ˈsɪt.i/

cố đô

island

/ˈaɪ.lənd/

đảo

Phương nhân thể đi lại

bus

/bʌs/

xe buýt

train

/treɪn/

tàu hỏa

airport

/ˈeə.pɔːt/

sân bay

railway

/ˈreɪl.weɪ/

đường sắt

coach

/kəʊtʃ/

xe ngựa

Mẫu câu về kỳ nghỉ

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Where vị you go on holiday?

I go lớn + N ( destination)

Bạn đi đâu vào kỳ nghỉ mát ?

How did you get there?

I went there by + N (vehicle)

Bạn đến đó bằng phương pháp nào?

Video cameraquansat24h.vn hướng dẫn:

Unit 4. Did you go khổng lồ the party?

Một năm các nhỏ nhắn có thể tất cả rất nhiều bữa tiệc với đồng đội của mình. Unit 4 này sẽ giúp các bé kể về buổi tiệc mình đã trải sang 1 cách nhộn nhịp và tự nhiên và thoải mái nhất bởi Tiếng Anh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Chủ đề bữa tiệc

invite

/ɪnˈvaɪt/

mời

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

thưởng thức

cartoon

/kɑːˈtuːn/

hoạt hình

present

/ˈprez.ənt/

quà

Động từ vượt khứ

bought

/bɔːt/

mua

gave

/ɡeɪv/

cho

drank

/dræŋk/

uống

went

/went/

đi

thought

/θɔːt/

nghĩ

Mẫu câu hỏivề bữa tiệc

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Did you go to the party?

Yes, I did

No, I didn’t

Bạn có đến bữa tiệc không?

What did you bởi at the party?

I + Ved + O

Bạn đã làm gì ở bữa tiệc?

Video cameraquansat24h.vn hướng dẫn:

Unit 5. Where will you be this weekend?

Kỳ nghỉ là cơ hội được các con mong chờ nhất vào năm. Unit 5 để giúp các nhỏ học được các từ mới diễn tả về kỳ nghỉ của bản thân cũng như những mẫu câu để áp dụng một cách tự nhiên nhất vào hội thoại hàng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Kỳ nghỉ

sunbathe

/ˈsʌn.beɪð/

tắm nắng

explore cave

/ɪkˈsplɔːr//keɪv/

khám phá hang động

build sandcastle

/bɪld//ˈsændˌkɑː.səl/

xây thành tháp cát

Giới từ

in

/ɪn/

trong

on

/ɒn/

trên

by

/baɪ/

gần, cạnh

at

/æt/

Mẫu thắc mắc về kỳ nghỉ

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Where will you be?

I think I’ll be ...

Bạn đã ở đâu?

What will you do?

I think I’ll ….

Bạn sẽ làm gì?

Video cameraquansat24h.vn phía dẫn:

Unit 6. How many lessons bởi you have today?

Các tiết học trên lớp chỉ chiếm một nửa thời quầy hàng ngày của các bạn nhỏ. Vẫn thật tệ nếu các con không thể biểu đạt về các tiết học của bản thân đúng ko nào? Unit 6 đang trang bị cho những con luật để rất có thể kể về các tiết học tập một ngày của bản thân một cách tự nhiên nhất.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Ngày vào tuần

Monday

/ˈmʌn.deɪ/

Thứ hai

Tuesday

/ˈtʃuːz.deɪ/

Thứ ba

Wednesday

/ˈwenz.deɪ/

Thứ tư

Thursday

/ˈθɜːz.deɪ/

Thứ năm

Friday

/ˈfraɪ.deɪ/

Thứ sáu

Tần suất

Once

/wʌns/

Một lần

Twice

/twaɪs/

Hai lần

Three times

/θriː/ /taɪmz/

Ba lần

Mẫu câu về số lượng và tần suất

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

How many lessons vày you have today?

I have + number + lessons today.

Bạn tất cả bao nhiêu tiết học trong ngày?

How often vì you have...?

I have …. Once/ twice/ three times a week

Bạn có liên tục có ….?

Video cameraquansat24h.vn hướng dẫn:

Unit 7. How vị you learn English

Unit 7 cung cấp cho những con từ bỏ mới về kiểu cách học tiếng Anh và các mẫu câu nhằm trò chuyện, chia sẻ với bạn bè về phương pháp học giờ Anh từng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Cách học tập và rèn luyện tiếng Anh.

practise

/ˈprӕktis/

luyện tập

speak

/spiːk/

nói

write

/rait/

viết

vocabulary

/vəˈkӕbjuləri/

từ vựng

listen

/ˈlisn/

nghe

read

/riːd/

đọc

story

/ˈstoːri/

truyện

Mẫu câu về học tập Tiếng Anh

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

How bởi vì you practise…?

I practise …. By + V-ing.

Bạn rèn luyện … bằng cách nào?

Why vì you learn English?

I learn English because...

Tại sao chúng ta lại học Tiếng Anh?

Video cameraquansat24h.vn hướng dẫn:

Unit 8. What are you reading?

Unit 8 giúp các nhỏ bé miêu tả được các nhân vật dụng mà các con vẫn đọc trong số câu truyện cổ tích và biện pháp hỏi đáp về điểm lưu ý của một nhân vật.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các nhân trang bị trong truyện

character

/ˈkӕrəktə/

nhân vật

police

/pəˈliːs/

cảnh sát

brave

/breiv/

dũng cảm

smart

/smaːt/

thông minh

generous

/ˈdʒenərəs/

lộng lẫy

gentle

/ˈdʒentl/

lịch thiệp

hardworking

/ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/

chăm chỉ

Mẫu câu về các nhân trang bị trong truyện

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What are you reading?

I’m reading + story name

Bạn đang đọc gì vậy?

What’s … like…?

It’s + adj

Nhân thứ đó nuốm nào?

Video cameraquansat24h.vn phía dẫn:

Unit 9. What did you see at the zoo?

Unit 9 đem về lượng vốn từ khôn cùng thú vị về các con thiết bị trong sở thú. Sau khi học chấm dứt Unit này, các con hoàn toàn có thể thoải mái miêu tả về một ngày đi chơi ở sở thú của mình rồi!

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Động đồ trong sở thú

python

/ˈpaiθən/

con trăn

lion

/ˈlaɪ.ən/

sư tử

roar

/rɔːr/

gầm

peacock

/ˈpiːkok/

con công trống

gorilla

/ɡəˈrilə/

khỉ gorilla

panda

/ˈpæn.də/

gấu trúc

trunk

/traŋk/

vòi voi

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

con voi

Mẫu câu về các loài đồ trong sở thú

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What did you see at the zoo?

I saw ….. At the zoo.

Bạn thấy gì sinh sống sở thú?

When did you go to the zoo?

I went there + time

Ban đi sở thú lúc nào?

Unit 10. When will thể thao day be?

Thể thao là mối quan tâm của nhiều bạn bé dại trong cuộc sống thường ngày hàng ngày. Unit 10 vẫn trang bị đến các bé bộ trường đoản cú vựng về các dịp lễ và các cuộc thi nói chung, đồng thời, những con cũng học tập được giải pháp hỏi và đáp luân phiên quanh các vận động ở trường.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các từ bỏ về ngày lễ và cuộc thi

Independence day

/ˌɪn.dɪˈpen.dəns//dei/

Ngày độc lập

competition

/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

cuộc thi

singing contest

/ˈsɪŋ.ɪŋ//ˈkɒn.test/

cuộc thi ca hát

Sport day

/spɔːt//dei/

ngày thể thao

running race

/ˈrʌn.ɪŋ/ /reɪs/

cuộc chạy đua

football match

/ˈfʊt.bɔːl//mætʃ/

trận láng đá

table tennis

/ˈteɪ.bəl//ˈten.ɪs/

bóng bàn

Mẫu câu về việc kiện sinh sống trường và hoạt động thể thao

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

When will …. Be?

It’ll be on + Date

Sự kiện đó tổ chức vào ngày nào?

What are you going to bởi on sport day?

I’m going to + V-ing.

Tôi dự định sẽ ….

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2

Đến với học tập kỳ 2, các bé bỏng sẽ tiếp xúc với rất nhiều từ mới trong đa dạng chủ điểm, đồng thời cũng khá được học các mẫu câu hơn, giúp các con linh hoạt rộng khi giao tiếp.

Unit 11: What’s the matter with you?

Unit 11 luân phiên quanh chủ đề về những vấn đề sức mạnh thường chạm chán như những căn bệnh khác nhau và giải pháp hỏi thăm sức mạnh của người khác.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các vấn đề về sức mạnh thường gặp

fever

ˈfiː.vər/

sốt

pain

/peɪn/

cơn đau

headache

/ˈhed.eɪk/

đau đầu

earache

/ˈɪə.reɪk/

đau tai

cough

/kof/

ho

toothache

/tuːθ.eɪk/

đau răng

dentist

/'dentist/

nha sĩ

sore throat

/soː//θrəut/

đau họng

Mẫu câu về các vấn đề về mức độ khỏe

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What’s the matter with you?

I have a ….

Bạn bị làm sao thể?

Video cameraquansat24h.vn phía dẫn:

Unit 12. Don’t write your xe đạp too fast

Unit 12 để giúp các nhỏ xíu học được cách biểu đạt các đồ vật và hành động nguy khốn phải né trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Một Giống Vật Nuôi Có Ích Hay Nhất, Thuyết Minh Về Một Giống Vật Nuôi (60 Mẫu)

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Vật dụng gian nguy ở nhà

knife

/naif/

dao

stove

/stəuv/

lò nướng

match

/mӕtʃ/

diêm

burn

/bəːn/

cháy

Hành động nguy khốn ở nhà

climb

/klaim/

break

/breik/

bẻ gãy

scratch

/skrӕtʃ/

vết xước

balcony

/ˈbӕlkəni/

ban công

Mẫu câu về sự việc cố xẩy ra ở nhà

Mẫu câu

Cách trả lời

Ý nghĩa

Don’t + V!

Ok, I won’t.

Đừng tất cả làm gì

Why shouldn’t I …?

Because you may...

Tại sao tôi kiêng kị việc đó?

Video cameraquansat24h.vn hướng dẫn:

Unit 13. What do you vị in your freetime?

Unit 13 mang đến một bài học kinh nghiệm hết sức độc đáo với chủ thể về các vận động trong thời gian rảnh. Các con cũng được học mẫu câu hỏi và đáp về những hoạt động các nhỏ xíu làm khi thủng thẳng rỗi.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các vận động trong thời gian rảnh

survey

/səˈvei/

khảo sát

free time

/ˌfriː ˈtaɪm/

thời gian rảnh

surf the internet

/sɜːf//ðiː//ˈɪn.tə.net/

lướt internet

do karate

/də//kəˈrɑː.ti/

tập karate

swimming

/ˈswɪm.ɪŋ/

bơi lội

go fishing

/ˈfɪʃ.ɪŋ/

đi câu cá

go hiking

/ˈhaɪ.kɪŋ/

đi leo núi

Mẫu câu về chuyển động trong thời hạn rảnh

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What bởi vì you do in your miễn phí time?

S+V in my miễn phí time.

Bạn làm gì trong thời hạn rảnh?

Unit 14. What happened in the story?

Truyện là phần lớn món ăn niềm tin không thể thiết với các bạn nhỏ. Vậy làm sao để nói những mẩu chuyện ấy bởi Tiếng Anh? Unit này vẫn trang bị mang lại các nhỏ bé đầy đủ “công cụ” để đề cập lại hoàn hảo một câu chuyện bằng tiếng Anh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các từ về kiểu cách kể một câu chuyện

seed

/siːd/

hạt

watermelon

/ˈwɔː.təˌmel.ən/

dưa hấu

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

trao đổi

princess

/prɪnˈses/

công chúa

castle

/ˈkɑː.səl/

lâu đài

greedy

/ˈɡriː.di/

tham vọng

intelligent

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh

Mẫu câu về cốt truyện câu chuyện

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What happened in the story?

First,....

Điều gì xảy ra trong câu chuyện vậy?

What vày you think of…?

I think ...

Bạn nghĩ rứa nào về ...

Unit 15. What would you like to be in the future?

Chắc hẳn từng bạn nhỏ dại đều tất cả ước mơ về nghề nghiệp và công việc trong tương lai. Unit 15 để giúp đỡ các con tất cả vốn tự vựng và kiến thức về mẫu mã câu để diễn tả về mong mơ của mình.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các từ bỏ chỉ nghề nghiệp

future

/ˈfjuː.tʃər/

tương lai

past

/pɑːst/

quá khứ

present

/ˈprez.ənt/

hiện tại

pilot

/ˈpaɪ.lət/

phi công

architect

/ˈɑː.kɪ.tekt/

kiến trúc sư

plane

/pleɪn/

máy bay

spaceship

/ˈspeɪs.ʃɪp/

phi thuyền

Mẫu câu về nghề nghiệp

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What would you like to be in the future?

I would lượt thích to be ….

Bạn mong muốn làm nghề gì vào tương lai

Unit 16. Where’s the post office?

Trong Unit 16, các nhỏ xíu sẽ học được các từ vựng có một số vị trí quen thuộc cũng giống như cách hỏi và đi đường đến những địa điểm đó. Chủ thể này chắc hẳn sẽ rất hữu ích và thân thuộc nhằm các nhỏ nhắn áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các địa điểm

theatre

/'θiətə/

nhà hát

museum

/mjuˈziəm/

bảo tàng

stadium

/ˈsteidiəm/

sân vận động

bus stop

/bas//stop/

bến xe pháo buýt

Vị trí những địa điểm

opposite

/ˈopəzit/

đối diện

between

/biˈtwiːn/

ở giữa

on the corner

/ˈkoːnə/

ở góc

Mẫu câu về địa điểm và phương tiện giao thông

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Excuse me! Where is the …?

It’s …..

Xin lỗi! Địa đặc điểm này ở đâu?

How can I get to…?

Làm giải pháp nào để đến …?

Unit 17. What would you lượt thích to eat?

Unit 17 sẽ cung cấp vốn tự vựng về đồ ăn và những mẫu câu hỏi đáp về sở thích ăn uống của mọi người xung quanh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ vựng chỉ đồ dùng ăn

sausage

/ˈsosidʒ/

xúc xích

butter

/ˈbatə/

grape

/ɡreip/

nho

noodle

/ˈnuːdl/

mỳ

biscuit

/ˈbiskit/

bánh quy

a carton of milk

/milk/

1 vỏ hộp sữa

a glass of orange juice

/ˈorindʒ/

1 ly nước cam

Mẫu câu về loại món ăn và số lượng

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What would you lượt thích to eat/ drink?

I like to eat/ drink ….

Bạn thích ăn/ uống gì?

How many/ How much vày you eat/ drink everyday?

I eat/ drink …. Everyday

Bạn ăn/ uống bao nhiêu mỗi ngày?

Video cameraquansat24h.vn hướng dẫn:

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

Thời ngày tiết là chủ thể mà họ cần tiếp xúc hàng ngày, vì vậy nắm được những từ vựng cùng mẫu thắc mắc về tiết trời là hết sức quan trọng.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ mùa và thời tiết

forecast

/ˈfoːkaːst/

dự đoán

snowy

/'snoui/

trời tuyết

windy

/'windi/

trời gió

foggy

/'fɔgi/

trời sương mù

spring

/spriŋ/

mùa xuân

summer

/ˈsamə/

mùa hè

autumn

/ˈoːtəm/

mùa thu

season

/ˈsiːzn/

mùa

Mẫu câu về thời tiết và mùa

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What will the weather be like tomorrow?

It will be ….

Thời máu ngày mai nắm nào?

Unit 19. Which place would you like to visit?

Unit 19 mở ra bài học tập về những danh lam, thắng cảnh trên địa phương. Các bé xíu sẽ được cung ứng các vốn trường đoản cú để diễn đạt những địa danh mình đã đi qua. Kề bên đó, sau Unit này, những con sẽ rất có thể thành thuần thục hỏi đáp về những chủ đề chuyển phiên quanh địa điểm mình muốn/ đã từng tham quan.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ địa điểm ở Hà Nội

pagoda

/pəˈɡəudə/

chùa

bridge

/bridʒ/

cầu

temple

/ˈtempl/

đền

Từ chỉ cảm nhận

expected

/ɪkˈspek.tɪd/

mong đợi

exciting

/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

háo hức

attractive

/əˈtræk.tɪv/

thu hút

Mẫu câu về địa điểm muốn ghẹ thăm

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Which place would you like to visit,... Or….?

I would lượt thích to visit ...

Bạn ao ước ghé thăm vị trí nào , …. Xuất xắc ….?

What do you think of…?

I think ...

Bạn nghĩ gì về vị trí này?

Unit 20. Which one is more exciting, life in the thành phố or life in the country?

Unit 12 để giúp các bạn nhỏ dại học cách so sánh cuộc sống ở thành thị với nông thôn bởi nhiều từ mới và mẫu câu thú vị.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ miêu tả nơi chốn

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

ồn ào

busy

/ˈbɪz.i/

bận rộn

expensive

/ɪkˈspen.sɪv/

đắt

quite

/kwaɪt/

yên tĩnh

peaceful

/ˈpiːs.fəl/

yên bình

Mẫu câu đối chiếu địa điểm

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Which one is..., … or ….?

I think ...

So sánh 2 vị trí về thuộc 1 vấn đề

Học tự vựng là vô cùng quan trọng với sự phát triển kỹ năng Tiếng Anh của bé nhỏ một cách toàn diện. Tuy nhiên, làm nạm nào để ghi nhớ và phát âm chuẩn khối lượng từ vựng mập ú là thách thức rất lớn. Đặc biệt, với nhiều cha mẹ không có khá nhiều thời gian với nhỏ hoặc tất cả vốn giờ đồng hồ Anh hạn chế, thì bài toán cho bé học online bằng một khóa học unique quốc tế của cameraquansat24h.vn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo và tuyệt vời nhất để con học xuất sắc hơn tức thì tại nhà!

Chương trình gồm áp dụng công nghệ nhận diện tiếng nói của Google công nghệ I - Speak - công nghệ hiện đại độc nhất trong các ứng dụng học giờ đồng hồ Anh ở nước ta hiện nay, có khả năng thu âm giọng phát âm của trẻ, review độ chính xác, chỉ ra những từ nhưng trẻ đọc không tốt, từ đó giúp trẻ điều chỉnh phát âm bao gồm xác.

Buổi luyện giao tiếp I-speak, học sinh được vào vai nhân vật, nói chuyện cùng robot của cameraquansat24h.vn hoặc thách đấu trực tiếp với các bạn khác sẽ online vào hệ thống, tạo môi trường thiên nhiên tương tác giờ đồng hồ Anh tác dụng cho bé.

Giáo viên đào tạo và giảng dạy đều là giáo viên phiên bản ngữ đến từ Anh - Mỹ, có bằng cấp thế giới và gớm nghiệm huấn luyện nhiều năm, bảo vệ chất lượng dạy tối ưu, truyền đạt dễ dàng nắm bắt nhất mang lại bé.

Chương trình học được các chuyên gia nghiên cứu và thi công bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, từng buổi học gồm 1 video bài bác giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 năng lực Nghe - Nói - Đọc - Viết. Vì chưng vậy, chương trình đảm bảo phù đúng theo với học viên Việt Nam, mang lại hiệu quả thiết thực với tác dụng học bên trên lớp.

Xem thêm: Unit 4 Lớp 10: Reading

*
Khóa học online của cameraquansat24h.vn giúp các con trải nghiệm unique học giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh Quốc tế ngay tại nhà

Để có thể giúp các con có môi trường thiên nhiên học giờ Anh chuẩn chỉnh ngay trên nhà, cha mẹ hãy theo dõi fanpage với kênh Youtube của cameraquansat24h.vn để nhận thêm nhiều bài giảng có ích về trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 5 chuẩn theo chương trình mới.

Đặc biệt, cameraquansat24h.vn còn hỗ trợ tài khoản học thử trọn vẹn miễn phí cho các bậc phụ huynh ước ao được trải nghiệm thực tế chương trình. Phụ huynh có thể đăng ký để con trải nghiệm các bài học thú vui tại đây