TỔNG HỢP ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN

     
... A. Advice B. Machine C. Chinese D. DecideWhich word has the main găng tay on the first syllable?4. A. Recent B. Suggest C. Apply D. DivideWhich word has the main ức chế on the third syllable?5. ... __________________. (friend)58. This engineer must be __________________paid. (high)59. There is a lot of __________________to rebuild this monument. (cooperate)60. This film gives me a good __________________. ... ___________. (friend) friendship58. This engineer must be _________paid. (high) highly59. There is a lot of _________to rebuild this monument. (cooperate) cooperation60. This film gives me a good ____________....

Bạn đang xem: Tổng hợp đề thi tiếng anh vào lớp 10 có đáp án


*

tuyển tập 70 đề thi thử đh môn toán ( đáp án chi tiết) của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc ( tập 2)


... KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ nhì NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI MÔN: TOÁN thời hạn làm bài: 180 phút Câu 1: (2 điểm) cho hàm số 42 22  y x x vật thị (C). 1. Khảo sát điều tra sự trở nên thi n ... Hạng cất x8 gồm thông số là 812495C . 0.25 B. Theo lịch trình Nâng cao. (T) bao gồm trung tâm I(1; -1) và bán kính R =2. AB gồm pt: 1 4 0.4 4x yx y      CD//AB đề xuất CD PT dạng: ... ⇒A(1; 4), C(-1; 2) 2. (1 điểm) Thi ết diện là mặt đường tròn (C) tất cả chu vi là 8π buộc phải bao gồm bán kính là r = 4 khoảng cách từ M cho tới mp(Oxy) là d = 3 Suy ra bán kính mặt ước tâm M là R = 2 2d...
*

... Then.16. Children are doing their homework now.A. Children's homework is done now.B. Children's homework is being done now.C. Children’s' homework are being done now.D. Children's ... Being done now.17. When did they built this house?A. When this house was built/ B. When is this house built?C. When did this house build? D. When was this house built?18. A person who teaches ... Its center. A. Thing B. Nothing C. Something D. EverythingIII. READING COMPREHENSIONA. Read the following passage carefully then choose the answer (A, B, C, or D) which you think is correctI...
*

... The end Đề Số 2ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTMÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian: 60 phútCâu 1: lựa chọn câu ( ứng với A,B,C hoặc D ) thích hợp với câu sau: They haven’t cleaned the streets this week. ... Been known D. Knew 9. We wish you______. A. Good luck B. Congratulation Đề Số 1ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10MÔN TIẾNG ANH - thời gian 60 phútI.Choose the word whose underlined part is pronounced ... Entertainment.(1) A. The others B. Others C. Another D. Each other The over Đề Số 3ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông MÔN THI: TIẾNG ANH thời hạn 60 phútI. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that...
*

... Did Bell dedicate the last years of his life?A. Acoustics science B. Aviation C. Adventure D. Architecture3. How many years did Bell dedicate khổng lồ aviation?A. 100 B. 50 C. 35 D. 254. What was ... Phone you later. (ASSIST)4. What led to lớn the ____________________ of the telephone? (INVENT)5. This school doesn t have any ____________________. (EQUIP)’6. The news that Michael had inherited ... ____________________ dress of Vietnam. (TRADITION) “ ”8. He is a ____________________ driver. (CARE)9. This girl is the most ____________________ in her village. (BEAUTY)10. Pete ____________________...

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Đấu Sao Và Đấu Tam Giác, Tại Sao Cần Đấu Sao Tam Giác Để Khởi Động Động Cơ


*

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGĐẮK LẮK NĂM HỌC :2008-2009ĐỀ CHÍNH THỨCMÔN : TIẾNG ANH thời gian làm bài xích :60 phút I) Complete the ... Enough)3. I _______________ (watch) this film three or four times before.(Complete the sentence, using the correct tense of the verb)4. Someone has brought this child up very badly. (Change into ... Flight .II) Rewrite the following sentences as directed (1.5 ms)1. The first thing was a letter. He gave me that thing. (Combine into one sentence, using that)2. You’re quite clever. You can...
... D4. The injured man was taken khổng lồ the hospital.A B C D5. In order for one to lớn achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.A B C DC. ... Congress. This was his last contribution, for he died later that year. He is still fondly remembered by Americans as one of the creators of the United States. 1. What is a good mô tả tìm kiếm for this ... Eighteenth century, being born six years after it began, và dying ten years before it ended. In this time he saw the American colonies grow from tiny settlements into a nation, và he also contributed...
... Hỏi với cánh có tác dụng nh cầm sau một trong những hữu hạn lần ta gồm thể làm cho cho tất cả các đồng tiền đều tất cả mặt đỏ ngửa lên bên trên đợc hay không ? tại sao ? Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 chăm Toán Tin năm ... - Đề thi vào 10 hệ trung học phổ thông chuyên năm 2001 Đại học kỹ thuật tự nhiênBài 1. A) mang lại f(x) = ax2 + bx + c tính chất f(x) nhận quý hiếm nguyên khi x là số nguyên hỏi các hệ số a, b, c độc nhất thi t ... đờng tròn . Đề số 2 Câu 1 ( 2 điểm ) mang lại hàm số : y = 221x 1) Nêu tập khẳng định , chi u phát triển thành thi n với vẽ đồ gia dụng thi của hàm số.2) Lập phơng trình đờng thẳng đi qua điểm ( 2 , -6 ) gồm thông số góc...
... Surprisingly31. We should _____ this road for better use.A. Wide B. To lớn widen C. Width D. Widen930 ĐỀ và ĐÁP ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH (PHẦN I) 31. Is this film worth ?A. Lớn see ... (50).41. A. Great B. Greater C. Greatest D. Greatly 42.

Xem thêm: Giải Vnen Toán Đại 8 Bài 2: Tính Chất Cơ Bản Của Phân Thức, Tính Chất Cơ Bản Của Phân Thức

A. At B. In C. On D. By 2030 ĐỀ & ĐÁP ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH (PHẦN I) A. Did/ went B. Doing/went C. Did/ was ... Evening star.4030 ĐỀ và ĐÁP ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH (PHẦN I) 18. The man went back khổng lồ the town he was born.A. Which B. Where C. That D. Who19. This is the màu sắc TV...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu new đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2