Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5

     

2. Tìm tỉ số phần trăm của 2 số – Giải toán về tỉ số phần trăm dạng 1


3. Tra cứu số phần trăm của một số – Giải toán về tỉ số phần trăm dạng 2


4. Dạng cuối trong 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 là tìm một số khi biết một số phần trăm của nó


5. Các hướng mở rộng của 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5


1. Dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 là gì?

Khi đối chiếu 2 số nào đó người ta tất cả thể dùng khái niệm tỉ số phần trăm để nói số này bằng bao nhiêu phần trăm số kia. Chẳng hạn 20 bằng 20% của 100, năng suất lao động của người công nhân A bằng 70% năng suất lao động của công nhân B, học sinh giỏi của lớp chiếm 75% sĩ số lớp, gồm 10% học sinh của trường được tuyên dương,…

Người ta tổng kết lại tất cả 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 cơ bản khi nói tới tỉ số phần trăm và gồm thể mở rộng vấn đề này gắn với thực tế.

Bạn đang xem: Toán về tỉ số phần trăm lớp 5

2. Tìm kiếm tỉ số phần trăm của 2 số – Giải toán về tỉ số phần trăm dạng 1

Để search tỉ số phần trăm của số A so với số B ta chia số A cho số B rồi nhân với 100.

Thí dụ 1.Một lớp học có 28 em, trong đó có 7 em học giỏi toán. Hãy tìm tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với sĩ số của lớp?

Phân tích:Ta phải tìm kiếm tỉ số phần trăm của 7 em so với 28 em. Như vậy nếu sĩ số của lớp là 100 phần thì 7 em sẽ là từng nào phần?

Giải:Tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với học sinh cả lớp là:7 : 28 = 0,250,25 = 25%

Đáp số: 25%

Thí dụ 2.Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm số cây cam so với số cây trong vườn?

Phân tích:Ta phải kiếm tìm tỉ số phần trăm của số cây cam so với số cây vào vườn. Như vậy trước hết phải search số cây vào vườn rồi mới tìm kiếm tỉ số phần trăm như bài yêu cầu.

Giải:Số cây vào vườn là:

12 + 28 = 40 (cây)

Tỉ số phần trăm số cây cam so với số cây trong vườn là:

12 : 40 = 0, 3 = 0, 3 x 100 % = 30%

Chú ý:Học sinh yếu có thể thực hiện phép chia 12 : 28 vày không đọc kỹ yêu cầu bài toán.

Thí dụ 3.Một người bỏ ra 42000đ tiền vốn để sở hữu rau. Sau khoản thời gian bán hết số rau, người đó thu được 52500đ.

a. Tiền bán rau xanh bằng từng nào phần trăm tiền vốn?

b. Người đó thu lãi bao nhiêu phần trăm?

Phân tích:Bài toán tương quan tới khái niệm “vốn”, “lãi”. Lưu ý: khi nói “lãi” từng nào phần trăm nghĩa là số tiền lãi so với số tiền vốn.

Giải:

a) Tiền phân phối rau so với tiền vốn là:

52500 : 42000 = 1,25 = 1,25 x100% = 125%.

b) Tiền lãi là:

125 – 100 = 25(%).

Chú ý:Học sinh gồm thể search số tiền lãi rồi tính tỉ số phần trăm so với tiền vốn cùng sẽ phải thêm một phép tính.

Thí dụ 4.Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được 1/6 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy vào được 1/3 thể tích của bể. Hỏi cả nhì vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Phân tích:Bài toán tương quan tới “năng suất” của 2 vòi nước. Ta phải tra cứu lượng nước mà lại cả hai vòi chảy một giờ vào bể so tỉ số phần trăm với thể tích của bể.

Giải:Một giờ hai vòi chảy vào bể được:

1/6 + 1/3 = 50% (thể tích bể)

Đổi ra tỉ số phần trăm:

(1/2) x 100% = 50%

Đáp số:Một giờ hai vòi cùng chảy vào bể thì được 1/2 thể tích bể.

Lưu ý:Một số học sinh có thể đổi ra tỉ số phần trăm:(1/6) x 100%; (1/3) x 100% rồi mới cộng lại. Giải pháp làm này những em dễ gặp sốt ruột khi thực hiện phép phân chia 100 : 6 và 100 : 3 sẽ gặp số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nếu cộng 2 biểu thức cùng đặt 100% có tác dụng thừa số tầm thường sẽ lại đưa về cách làm trên.

Thí dụ 5.Lượng nước vào hạt tươi là 16 %. Người ta lấy 200 kilogam hạt tươi đem phơi thô thì lượng hạt đó giảm đi trăng tròn kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước vào hạt phơi khô?

Phân tích:Ở đây cần lưu ý học sinh về vấn đề thực tế: hạt phơi khô không tồn tại nghĩa là hạt hết nước. Với mỗi loại phơi khô, người ta gồm tiêu chuẩn về khô nhưng sản phẩm vẫn còn lượng nước (ít hơn lúc tươi). Chẳng hạn như mực thô vẫn còn lượng nước trong con mực đó. Bởi vậy cần search lượng nước vào hạt tươi ban đầu rồi search lượng nước còn lại vào hạt khô để cuối cùng tìm tỉ số phần trăm lượng nước vào hạt phơi khô.

Giải:

Lượng nước trong hạt tươi ban đầu là:

200 x 16 % = 32 (kg)

Sau khi phơi thô 200 kg hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi đôi mươi kg, phải lượng còn lại vào hạt phơi khô là:32 – trăng tròn = 12 (kg)Lượng hạt đã phơi thô còn lại là:

200 – 20 = 180 (kg)

Tỉ số phần trăm của lượng nước trong hạt phơi thô là:

12 : 180 = 6,7%

Đáp số: 6,7%

Chú ý:Ở lời giải trên, bước đầu tiên họ đã tìm số phần trăm (16%) của một số (200). Đó chính là dạng toán cơ bản tiếp theo.

3. Search số phần trăm của một số – Giải toán về tỉ số phần trăm dạng 2

Thí dụ 1.Chiếc xe đã đi được 40% chiều dài của con đường dài 250 km. Tính phần còn lại của nhỏ đường mà xe còn phải đi?

Phân tích:Muốn tìm kiếm 40% của 250 tức là 250 bao gồm 100 phần thì 40 phần sẽ là bao nhiêu?

Giải:Xe đó đã đi được:

40% x 250 = 100 (km).

Do đó phần đường còn lại phải đi là:

250 – 100 = 150 (km).

Đáp số: 150 km.

Thí dụ 2.Một cái xe pháo đạp giá 400 000đ, ni hạ giá 15%. Hỏi giá cái xe pháo đạp bây giờ là bao nhiêu?

Phân tích:Có 2 bé đường: search số tiền hạ giá cùng suy ra giá cả mới hoặc search tỉ số phần trăm giá bán mới so với giá bán ban đầu rồi search ra giá cả mới.

Giải:Giá buôn bán đã hạ bớt:

15% x 400 000 = 60 000 (đ)

Giá xa đạp bây giờ là:

400 000 – 60 000 = 340 000 (đ)

Đáp số: 340 000 đ.

Chú ý:Nếu làm giải pháp khác ta thực hiện 2 phép tính: 100% – 15% = 85% với 85% x 400 000 = 340 000 (đ).

Thí dụ 2.Một thư viện có 6 000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% ( so với năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Phân tích:20% là tỉ số phần trăm số sách tăng mỗi năm so với số sách năm trước. Bởi vậy muốn biết số sách tăng ở năm thứ hai phải biết số sách bao gồm sau năm thứ nhất.

Giải:

Sau năm thứ nhất số sách tăng thêm là:

20% x 6 000 = 1 200 (quyển)

Sau năm thứ nhất thư viện gồm số sách là:

6 000 + 1 200 = 7 200 (quyển)

Sau năm thứ nhị số sách tăng thêm là:

20% x 7 200 = 1 440 (quyển)

Sau nhị năm thư viện tất cả số sách là:

7 200 + 1 440 = 8 640 (quyển)

Đáp số: 8 640 quyển.

Chú ý:Có thể search tỉ số phần trăm số sách sẽ có sau mỗi năm so với năm trước là 100% + 20% = 120% để từ đó tính số sách sau năm thứ nhất và sau năm thứ hai.

Thí dụ 3.

Xem thêm: Về Bản Giao Hưởng Số 3 Beethoven ), Giao Hưởng Số 3 (Beethoven)

Một người gửi 10 000 000 đ vào bank với lãi suất 7% một năm. Sau 2 năm người ấy mới rút hết tiền ra. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền?

Phân tích:Đây là câu hỏi gửi tiền bank và tính lãi hàng năm. Tình huống này là hàng năm người đó ko rút chút nào ra (có nhiều người sẽ rút lãi hoặc một tiền nào đó để bỏ ra tiêu). Như vậy tương tự việc về số sách thư viện, ta cần search số tiền sau từng năm.

Giải:Sau năm thứ nhất người đó lãi:

7% x 10 000 000 = 700 000 (đ)

Số tiền sau năm thứ nhất:

10 000 000 + 700 000 = 10 700 000 (đ)

Số tiền lãi sau năm thứ hai là:

7% x 10 700 000 = 749 000 (đ)

Số tiền người đó nhận sau năm thứ nhị là:

10 700 000 + 749 000 = 11 449 000 (đ).

Đáp số:11 449 000 đ.

4. Dạng cuối trong 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 là tìm một số lúc biết một số phần trăm của nó

Dạng toán cuối thuộc trong 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 cơ bản là tra cứu một số khi biết một số phần trăm của nó.

Thí dụ 1.Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Phân tích: 64 là 12,8 % ta phải kiếm tìm số học sinh toàn trường tức là tìm 100% là bao nhiêu? bao gồm thể làm theo phương pháp rút về đơn vị (tính 1%) cùng từ đó bao gồm 100% (nhân 100).

Giải: 1% học sinh của trường là:

64 : 12,8% = 5 (em)

Số học sinh toàn trường là:

5 x 100 = 500 (em)

Đáp số: 500 em.

Thí dụ 2.Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 5A, cô giáo nói: “Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 ít hơn 5%”. Biết rằng có tất cả 18 điểm 9 và 10. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn?

Phân tích:Đã biết gồm 18 điểm 9 với 10 (số các bạn được 9 và 10 là 18 bạn). Ta phải tìm kiếm tỉ số phần trăm số bạn được 9 với 10 so với số học sinh cả lớp để tìm ra sĩ số lớp.

Giải:Tỉ số phần trăm số bạn điểm 9 là:

25% – 5% = 20%

Tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm 9 và 10 so với số học sinh cả lớp là:

25% + 20% = 45%

1% số học sinh của lớp là:

18 : 45% = 0, 4 (bạn)

Sĩ số lớp là:

0,4 x 100 = 40 (bạn).

Đáp số: 40 bạn.

Thí dụ 3.Một xe hơi du lịch ngày thứ nhất đi được 28%, ngày thứ nhì đi được 32% toàn bộ quảng đường dự định, ngày thứ ba đi nốt 240km còn lại. Hỏi trong ba ngày xe hơi đó đã đi được quảng đường dài bao nhiêu?

Phân tích:240 km là quảng đường còn lại sau khi đi 2 ngày đề xuất ta phải tìm tỉ số phần trăm của độ nhiều năm quãng đường đi ngày thứ ba so với toàn bộ quãng đường dự định đi. Từ đó sẽ tìm thấy quãng đường mà xe đi vào 3 ngày.

Giải:

Sau 2 ngày ô tô đi được số phần trăm quãng đường so với dự định là:

28% + 32% = 60%

Như vậy ngày thứ ba xe sẽ đi quãng đường là:

100% – 60% = 40%

1% quãng đường dự định đi là:

240 : 40% = 6 (km)

Quảng đường đi vào 3 ngày là:

6 x 100 = 600 (km).

Đáp số: 600 km.

5. Những hướng mở rộng của 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5

Các dạng toán mở rộng này đều phụ thuộc 2 đại lượng cùng đại lượng thứ cha là tích của 2 đại lượng này. Từ đó tất cả hướng để những bạn tất cả thể thêm nhiều dạng toán khác

– việc diện tích

*

Thí dụ 2. Một mảnh đất hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng thêm 6,4 m, đồng thời giảm chiều dài của nó đi 15% thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 2%. Tính chiều rộng mảnh đất ban đầu.

Phân tích:Muốn tìm được chiều rộng hình chữ nhật ban đầu ta phải đi tìm coi chiều rộng sau khi tăng thêm 6,4cm so với chiều rộng ban đầu chiếm bao nhiêu phần trăm.

Giải:

Diện tích mảnh đất mới so với diện tích dịp trước là

100% + 2% = 102%

Chiều lâu năm mảnh đất mới so với chiều nhiều năm mảnh đất cũ là:

100% – 15% = 85%

Chiều rộng mảnh đất mới so với chiều rộng ban đầu là:

102% : 85% = 120%

Như vậy chiều rộng tăng so với chiều rộng ban đầu là:

120% – 100% = 20%

20% chiều rộng ban đầu là 6,4 m bắt buộc chiều rộng ban đầu là:

6,4 : 20% x 100 = 32 (m).

Đáp số:32 m.

– câu hỏi về năng suất cùng sản lượng

Thí dụ 3.Một cánh đồng vụ này diện tích được mở rộng thêm 20% so với diện tích vụ trước nhưng bởi thời tiết bắt buộc năng suất lúa của vụ này bị giảm đi 20% so với vụ trước. Hỏi số thóc thu được của vụ này tăng tốt giảm bao nhiêu phần trăm so với vụ trước?

Phân tích:Đừng nghĩ là tăng diện tích 20% rồi lại giảm năng suất 20% là “hoà” nhé!Muốn biết số thóc thu được của vụ này tăng xuất xắc giảm bao nhiêu phần trăm so với vụ trước ta phải đi tìm coi số thóc thu được của vụ này chiếm bao nhiêu phần trăm so với vụ trước. Lưu ý: sản lượngbằng năng suất nhân với diện tích trồng.

Giải:

Coi năng suất lúa của vụ trước là 100%

Coi diện tích cấy lúa của vụ trước là 100%

Coi số thóc thu được của vụ trước là 100%

Ta gồm năng suất lúa của vụ này là:

100% – 20% = 80% (năng suất lúa vụ trước)

Diện tích cấy lúa của vụ này là

100% + 20% = 120% (diện tích lúa vụ trước)

Số thóc của vụ này thu được chiếm số phần trăm so với vụ trước là:

80% x 120% = 96%

Vì 96% Thí dụ 4.Sản lượng thu hoạch cam của vườn nhà bác An hơn vườn nhà bác bỏ Cúc là 26% mặc cho dù diện tích vườn của chưng An chỉ hơn vườn nhà bác bỏ Cúc là 5%. Hỏi năng suất thu hoạch của vườn nhà bác An hơn năng suất thu hoạch của vườn nhà chưng Cúc là từng nào phần trăm?

Phân tích:Chúng ta lấy diện tích và sản lượng thu hoạch của vườn nhà bác Cúc có tác dụng chuẩn (100%) để tính diện tích với sản lượng thu hoạch của vườn nhà chưng An.

Giải:

Coi sản lượng vườn nhà bác bỏ Cúc là 100% thì sản lượng vườn nhà bác An là:

100% + 26% = 126%

Coi diện tích vườn cam nhà chưng Cúc là 100% thì diện tích vườn cam nhà bác An là:

100% + 5% = 105%

Năng suất vườn cam nhà bác An là:

126 : 105 = 120%

Năng suất vườn cam nhà bác An nhiều hơn năng suất vườn cam nhà bác Cúc là:

120% – 100% = 20%

Đáp số: 20%.

– câu hỏi về chào bán hàng

Thí dụ 5.Mộtcửa sản phẩm tính rằng lúc giảm giá thành 5% thì lượng hàng bán được đã tăng 30%. Hỏi sau chiến dịch giảm giá cửa hàng sẽ thu được nhiều hơn giỏi ít hơn từng nào phần trăm so với không thực hiện giảm giá?

Phân tích:Sẽ lấy giá, lượng hàng phân phối được, số tiền thu được nếu ko giảm giá làm cho chuẩn (100%) để tính giá, lượng hàng với số tiền phân phối được nhờ chiến dịch. Lưu ý: Số tiền thu được là lấy giá bán nhân với lượng hàng chào bán được.

Giải:

Giá mới so với giá bán cũ là:

100% – 5% = 95%.

Lượng hàng bán được sau giảm giá so với khi chưa giảm giá bán là:

100% + 30% = 130%

Số tiền thu được vào chiến dịch so với nếu không có tác dụng chiến dịch là:

95% x 130% = 123,5 % > 100%

Do đó cửa sản phẩm đã thu được nhiều hơn:

123,5% – 100% = 23,5%

Đáp số: Nhiều hơn 23,5%.

– câu hỏi chuyển động đều

Thí dụ 6.Một xe xe hơi dự định đi từ A đến B trong 2 giờ. Nhưng vì chưng thời tiết xấu nên xe hơi đã phải giảm vận tốc 10% so với vận tốc dự kiến và số giờ phải đi đã tăng lên 30 phút để đi tới C vượt vượt B là 26 km. Tính khoảng cách từ A tới B.

Xem thêm: Sử Dụng Điện Thoại Thông Minh Một Cách Thông Minh, 5 Bài Văn Nghị Luận

Phân tích:Quãng đường từ A tới B là không cố đổi. Giảm vận tốc thì đương nhiên thời gian đi sẽ phải tăng lên. Chúng ta sẽ lấy vận tốc cùng thời gian dự kiến có tác dụng chuẩn (100%) để tính vận tốc với thời gian thực đi.

Giải:

Vận tốc thực đi so với vận tốc dự kiến là:

100% – 10% = 90%

Thời gian thực đi:

2 giờ + 1/2 tiếng = 2 giờ nửa tiếng = 2,5 giờ = 140% thời gian dự kiến

Quãng đường thực đi so với quãng đường từ A đến B:

90% x 140% = 126%

Khoảng cách từ B tới C nhưng xe đi thêm so với khoảng bí quyết từ A tới B: