Bài tập toán nâng cao lớp 3 bồi dưỡng học sinh giỏi có đáp án

     

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 khối hệ thống các kiến thức và kỹ năng đã học giành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp các em học tập sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện con kiến thức sẵn sàng cho những kì thi đạt công dụng cao, đồng thời sẽ giúp đỡ các em trường đoản cú học, tự cải thiện kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Bài tập toán nâng cao lớp 3 bồi dưỡng học sinh giỏi có đáp án


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong các 451 có giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số phù hợp điền vào nơi chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào nơi chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Vội vàng số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình vẫn đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách nhưng mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Tra cứu x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình sẽ đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà lại Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào vị trí trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông có cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia bao gồm số dư lớn nhất là 8. Số bị chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Tóm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Tín đồ ta đã mang ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xem thêm: Bộ Đề Thi Access Có Lời Giải, Tuyển Tập Đề Thi Access Có Lời Giải

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Kiếm tìm x: từng phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ bé cân nặng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai nhỏ lợn trọng lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm nam ngư đã kéo ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = trăng tròn (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Những bài tập tiếp sau đây có đương nhiên 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số bự nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: công dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: công dụng của phép chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: trong năm này con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Từ luận

Bài 2. Tính quý giá biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải xanh, số mét vải vóc đỏ bán được bằng 1/2 số mét vải xanh.

Hỏi siêu thị đó đã buôn bán được toàn bộ bao nhiêu mét vải xanh và đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài tập gạn lọc (3 điểm):

- chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- khẳng định đúng từng lời giải: 0.5 điểm.

- xác định được phép tính cùng tính đúng: 1 điểm

- Sai đối kháng vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải vóc đỏ cửa hàng bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh và đỏ cửa hàng bán được tất cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. tác dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm bẳng 6cm, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, bạn ta đem đi

*
số lít dầu trong thùng. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. search x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên gồm bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) cấp 7m lên 7 lần được ……….

c) vội 5cm lên 4 lần được ……….

d) vội vàng 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. vào làn có 56 quả táo. An kéo ra

*
số táo. Hỏi An mang ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. bây chừ An 7 tuổi. Tuổi cha gấp 5 lần tuổi An. Hỏi cha hơn An bao nhiêu tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn bên Mai bao gồm 27 cây chanh. Số lượng km chanh nghỉ ngơi vườn nhà Huệ cấp 3 lần số lượng kilomet chanh sinh hoạt vườn công ty Mai. Hỏi:

a) Vườn nhà Huệ có bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. HS tự giải

Câu 8.

An mang ra số quả apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Gdcd Lớp 7, Giải Sgk Giáo Dục Công Dân 7 Rõ Ràng, Dễ Hiểu, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 7

Bộ đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................