Toán Luyện Tập Chung Trang 113

     

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 5: luyện tập chung với giải thuật chi tiết, ví dụ theo khung lịch trình sách giáo khoa môn Toán lớp 5. Giải mã hay bài bác tập sách giáo khoa môn Toán lớp 5 giúp cho những em học viên ôn tập và củng cố những dạng bài xích tập tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương, hình vỏ hộp chữ nhật. Sau đây mời những em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Bạn đang xem: Toán luyện tập chung trang 113


Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 113, 114 SGK Toán lớp 5 không thiếu các thắc mắc và bám quá sát chương trình học. Các em học sinh cùng đối chiếu đối chiếu lời giải sau đây.

Toán lớp 5 luyện tập chung trang 113 bài xích 1

Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 2,5 m, chiều rộng lớn 1,1 m và chiều cao 0,5m

b) Chiều nhiều năm 3 m, chiều rộng 15 dm và độ cao 9 dm

Phương pháp giải

Đổi các kích thước về cùng đơn vị đo rồi áp dụng các công thức:

- diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật = chu vi đáy × chiều cao;

- diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật = diện tích xung xung quanh + diện tích hai đáy.

Đáp án


a) diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã mang đến là:

(2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m²)

Diện tích đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đã mang lại là:

2,5 × 1,1 = 2,75 (m²)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đã đến là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đã mang đến là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích dưới đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đã đến là:

810 + 450 x 2 = 1710 (dm2)

Đáp số: a) 3,6m²; 9,1m²

b) 810dm²; 1710dm²


Toán lớp 5 luyện tập chung trang 113 bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

4m

3/5cm

0,4dm

Chiều rộng

3m

0,4dm

Chiều cao

5m

1/3cm

0,4dm

Chu vi khía cạnh đáy

2cm

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

- diện tích s xung xung quanh = chu vi lòng x chiều cao;

- diện tích toàn phần = diện tích s xung quanh + diện tích s hai đáy.

- Chu vi lòng = (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2

- Chiều rộng hình hộp chữ nhật = nửa chu vi đáy - chiều dài

Đáp án


+) Cột (1):

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là: (4 + 3) x 2 = 14 (m)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

14 x 5 = 70 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt đáy là: 2 : 2 = 1 (cm)

Chiều rộng lớn của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích dưới đáy của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

*

+) Cột (3)

Ta thấy hình hộp chữ nhật ở đây có ba size bằng nhau nên chính là hình lập phương.

Chu vi dưới đáy là:

0,4 x 4 = 1,6 (dm)

Diện tích bao quanh của hình lập phương đã mang lại là:

0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã mang đến là:

0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm2)

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

4m

3/5cm

0,4dm

Chiều rộng

3m

2/5cm

0,4dm

Chiều cao

5m

1/3cm

0,4dm

Chu vi mặt đáy

14m

2cm

1,6dm

Diện tích xung quanh

70m2

2/3cm2

0,64dm2

Diện tích toàn phần

94m2

86/75cm2

0,96dm2


Toán lớp 5 rèn luyện chung trang 114 bài 3

Một hình lập phương tất cả cạnh 4 cm, nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của nó gấp bao nhiêu lần? trên sao?

Phương pháp giải

- Tính cạnh của hình lập phương mới.

- Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của từng hình rồi so sánh hiệu quả với nhau:

+ diện tích xung quanh = diện tích một phương diện × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Xem thêm: Giải Bài Tập 3 Trang 10 Địa Lý 9 : Bài 3 Trang 10 Địa Lí 9, Bài Tập 3 Trang 10 Sgk Địa Lý 9

+ diện tích toàn phần = diện tích s một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Đáp án


Cách 1

Diện tích xung quanh của hình lập phương ban đầu là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm²)

Diện tích bao bọc của hình lập phương sau khi gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 = (4 x 4 x 4) x 3 x 3 = 64 x 9 (cm²)

Vậy vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng thêm 9 lần.

Diện tích toàn phần của hình lập phương ban đầu là:

4 x 4 x 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khoản thời gian gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 = (4 x 4 x 6) x 3 x 3 = 96 x 9 (cm2)

Vậy cấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích s toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

Cách 2

Hình lập phương mới bao gồm cạnh là:

4 × 3 = 12 (cm)

Diện tích bao phủ của hình lập phương mới là:

12 × 12 × 4 = 576 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là:

4 × 4 × 4 = 64 (cm2)

Diện tích bao bọc của hình lập phương bắt đầu gấp lên tần số so với diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là:

576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới là:

12 × 12 × 6 = 864 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là:

4 × 4 × 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới gấp lên chu kỳ so với diện tích s toàn phần của hình lập phương cũ là :864 : 96 = 9 (lần)

Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần số đông tăng 9 lần (vì lúc đó diện tích s của một phương diện hình lập phương tạo thêm 9 lần).

Cách 3

Diện tích bao quanh của hình lập phương là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm²)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

4 x 4 x 6 = 96 (cm²)

Gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần là:

4 x 3 = 12 (cm)

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

12 x 12 x 4 = 576 (cm²)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

12 x 12 x 6 = 864 (cm²)

Diện tích bao bọc gấp lên là:

576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần vội lên là:

864 : 96 = 9 lần

Nếu vội cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của nó gấp lên 9 lần

Đáp số chín lầnChuyên mục Toán lớp 5 tổng hợp toàn bộ các bài những năm học gồm lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong thời gian học. Toàn bộ các tư liệu tại đây đầy đủ được download miễn tầm giá về sử dụng. Các em học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn lời giải cân xứng cho từng bộ sách trong lịch trình học. 


Diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải bài xích tập trang 113, 114 SGK Toán lớp 5: luyện tập chung bao gồm các bài tập từ bỏ luyện có phương pháp giải với lời giải cụ thể cho từng dạng bài xích tập cho những em học sinh tham khảo, nỗ lực được cách giải các dạng toán về hình học - diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương với hình chữ nhật, bài bác tập điền số phù hợp từ các số liệu mang lại trước, toán gồm lời văn. Xem thêm và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải vở bài bác tập Toán 5 bài bác 109: rèn luyện chung để biết thêm các cách giải bài tập toán ôn tập tổng hợp học kì 1, 2. Chúc chúng ta học tốt.

Xem thêm: Con Người Luôn Mong Muốn Được Người Khác Lắng Nghe Và Được Công Nhận

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, những em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo giải thuật hay Vở bài bác tập Toán lớp 5 giỏi đề thi học tập kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 rất đầy đủ các môn học tập Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ Anh, Khoa học, lịch sử hào hùng - Địa lý nhưng cameraquansat24h.vn vẫn sưu trung bình và chọn lọc. Hy vọng với đa số tài liệu này, các em học viên sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà lại không cần sách giải.