Toán lớp 6 trang 36 tập 2

     

Giải Toán 6 bài 2: các phép tính với số thập phân giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng vấn đáp toàn bộ câu hỏi phần Thực hành, Vận dụng tương tự như 6 bài bác tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Chân trời sáng chế trang 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 36 tập 2

Toàn bộ giải thuật được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn khả năng giải Toán, rồi so sánh đáp án khôn cùng thuận tiện. Dựa vào đó, vẫn ôn tập giỏi Bài 2 Chương 6 - Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án mang đến học sinh của bản thân nhé:


Giải Toán 6 bài bác 2: những phép tính cùng với số thập phân

Giải Toán 6 Chân trời sáng chế Thực hành, Vận dụngGiải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo trang 36, 37 tập 2

Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Thực hiện những phép tính:


a) 3,7 - 4,32;

d) 0,77 - 5,3333;


b) -5,5 + 90,67;

e) -5,5 + 9,007;


c) 0,8 - 3,1651;

g) 0,008 - 3,9999.


Gợi ý đáp án:

a) 3,7 - 4,32 = - (4,32 – 3,7) = 0,62

b) -5,5 + 90,67 = 90,67 – 5,5 = 85,17

c) 0,8 - 3,1651 = - (3,1651 – 0,8) = - 2,3651

d) 0,77 - 5,3333 = -(5,3333 – 0,77) = - 4,5633

e) -5,5 + 9,007 = 9,007 – 5,5 = 3,507

g) 0,008 - 3,9999 = - ( 3,9999 – 0,008) = -3,9919.

Vận dụng 1

Cho biết một trái chuối nặng nề 100 g tất cả chứa:

- chất béo: 0,3 g

- Kali: 0,42 g.

Em hãy cho biết thêm trong trái chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn trọng lượng chất mập là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng kali những hơn khối lượng chất lớn là: 0,42 − 0,3 = 0,12

Thực hành 2

Thực hiện những phép tính sau:


a) 20,24.0,125;

c) 2,40.0,875;


b) 6,24:0,125;

d) 12,75: 2,125


Gợi ý đáp án:


a) 20,24 .0,125 = 2,53

c) 2,40. 0,875 = 2,1


b) 6,24 : 0,125 = 49,92

d) 12,75 : 2,125 = 6.


Vận dụng 2

Cho biết một quả chuối nặng 100g bao gồm chứa:

- Đường: 12,1g;

- Protein: 1,1 g.

Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng đường những gấp mấy lần khối lượng protein?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng đường những gấp số lần khối lượng protein là:

12,1 : 1,1 = 11

Thực hành 3

Thực hiện các phép tính sau:


a) (- 45,5). 0,4;

b) (- 32,2).( - 0,5);


c) (- 9,66): 3,22;

d) (- 88,24) : (-0,2).

Xem thêm: Những Nguy Cơ Có Thai Ở Vị Tuổi Thành Niên : Nguyên Nhân Và Hậu Quả


Gợi ý đáp án:


a) (- 45,5) . 0,4 = - 18,2

c) (- 9,66) : 3,22 = -3


b) ( - 32,2) . (-0,5) = 16,1

d) (- 88,24) : (- 0,2) = 441,2.


Thực hành 4

Tính bằng phương pháp hợp lí:


a) 4,38 - 1,9 + 0,62;

b) <(-100). (-1,6)> : (-2);


c) (2,4.5,55): 1,11;

d) 100. (2,01 + 3,99).


Gợi ý đáp án:


a) 4,38 - 1,9 + 0,62

= (4,38 + 0,62) - 1,9

= 5 - 1,9 = 3,1

c) (2,4.5,55) : 1,11

= 2,4. (5,55 : 1,11)

= 2,4. 5 =12


b) <(-100).(-1,6)>:(-2)

= 100.1,6 : (-2)

= 160 : (-2) = -80

d) 100. (2,01 + 3,99)

= 100. 6

= 600


Vận dụng 3

Tính diện tích s S của một hình tròn trụ có nửa đường kính R = 10 centimet theo công thức S = πR2 cùng với π 3,142.

Gợi ý đáp án:

Diện tích hình trụ là: S = 3,14.102 = 314cm2

Thực hành 5

Tính bằng phương pháp hợp lí:

a) 14,7 +(-8, 4) + (-4,7);

b) (- 4,2). 5,1 + 5,1.(-5,8);


c) (- 0,4:0,04 + 10). (1,2.20 + 12.8).

Gợi ý đáp án:

a) 14,7 + (-8,4) + (-4,7) = (14,7 - 4,7) + (-8,4)

= 10 - 8,4 = 1,6

b) (-4,2).5,1 + 5,1.(-5,8) = 5,1. (- 4,2 - 5,8)

= 5,1. (-10) = -51

c) (-0,4: 0,04 + 10) . (1,2.20 + 12.8)

= (-10 + 10). (1,2.20 + 12.8)

= 0. (1,2.20 + 12.8) = 0.

Xem thêm: Top 8 App Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9, Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 Hay Nhất

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 36, 37 tập 2

Bài 1


Thực hiện các phép tính sau:


a) 32 - (-1,6)

c) (-2,3) + (-7,7)


b) (-0,5).1,23

d) 0,325 - 3,21


Gợi ý đáp án:


a) 32 - (-1,6) = 33 + 1,6 = 33,6

b) (-0,5).1,23 = 0,73

c) (-2,3) + (-7,7) = -2,3 - 7,7 = -10

d) 0,325 - 3,21 = -2,885


Bài 2


Thực hiện tại phép tính:


a) (-8,4).3,2


b) 3,176 - (2,104 + 1,18)


c) -(2,89 - 8,075) + 3,14


Gợi ý đáp án:


a) (-8,4).3,2 = -26,88

b) 3,176 - (2,104 + 1,18) = 3,176 - 3,284 = -0,108

c) - ( 2,89 - 8,075) + 3,14 = 5,158 + 3,14 = 8,298


Bài 3


Tính bằng phương pháp hợp lí:


a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)


b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9


Gợi ý đáp án:


a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) = <(-4,5) + 4,5> + <3,6 + (-3.6)> = 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9 = <2,1 + (-2,1)> + <(-7,9) + 7,9> + 4,2 = 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4) = 5,4. <-3,6 + (-6,4)> = 5,4. (-10) = - 54


Bài 4


Tính diện tích một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 31,21 cm và chiều rộng lớn 22,52 cm.


Gợi ý đáp án:

Diện tích của hình chữ nhật kia là:

31,21 x 22,52 = 702,8492 (cm2)

Đáp số: 702,8492 (cm2)


Bài 5


Khối lượng vi-ta-min C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Cân nặng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?


Gợi ý đáp án:

Khối lượng vi-ta-min C trong quả ớt chuông gấp mốc giới hạn trong trái cam là:

0,135 : 0,045 =3 (lần)

Đáp số: 3 lần


Bài 6


Tính chu vi của một hình trụ có nửa đường kính R = 1,25 m theo cách làm C = 2 π R cùng với π = 3,142


Gợi ý đáp án:

Chu vi của hình trụ đó là:

*

Đáp số: 7,855 m2


Chia sẻ bởi:
*
tiểu Hy
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 28 Lượt xem: 5.337 Dung lượng: 135,8 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Toán 6 bài xích 2: các phép tính cùng với số thập phân tải về Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Toán 6: Chân trời sáng sủa tạo
Chương 1: Số tự nhiên Chương 2: Số nguyên Chương 3: Hình học trực quan và hình phẳng trong trong thực tế Chương 4: một trong những yếu tố thống kê lại Chương 5: Phân số Chương 6: Số thập phân Chương 7: Hình học trực quan tiền Chương 8: Hình học tập phẳng Chương 9: một trong những yếu tố xác suất
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA