Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

     
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: đồ vật tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết mang lại 2, đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết đến 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước phổ biến và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung béo nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài bác tập) giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 số ít học 6

1 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết dạng tổng thể các tính chất giao hoán, phối kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 1 câu hỏi ôn tập

Trả lời:

Phép tínhCộngNhân
Giao hoána + b = b + aa.b = b.a
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a.b).c = a.(b.c)
Phân phối a(b + c) = ab + ac

2 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Lũy thừa bậc n của a là gì?

Trả lời:

Lũy quá bậc n của a là tích của n quá số bằng nhau, mỗi thừa số bởi a:

an = a . A . .... . A (n ≠ 0) n quá số3 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết cách làm nhân hai lũy thừa thuộc cơ số, chia hai lũy thừa thuộc cơ số.

Trả lời:

– Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số:

am . An = am+n

– chia hai lũy thừa thuộc cơ số:

am : an = am-n (a ≠ 0; m ≥ n)

4 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): lúc nào ta nói số tự nhiên và thoải mái a phân chia hết cho số thoải mái và tự nhiên b.

Trả lời:

Số tự nhiên và thoải mái a phân tách hết mang lại số tự nhiên b không giống 0 nếu có số tự nhiên và thoải mái k làm sao để cho a = b.k.

Kí hiệu: a ⋮ b

5 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): phân phát biểu với viết dạng tổng thể hai đặc điểm chia hết của một tổng.

Trả lời:

– tính chất 1: a ⋮ m và b ⋮ m => (a + b) ⋮ m

Tổng quát: Nếu toàn bộ các số hạng của một tổng phần nhiều chia hết mang đến cùng một trong những thì tổng phân tách hết cho số đó.

a ⋮ m, b ⋮ m và c ⋮ m => (a + b + c) ⋮ m

– đặc thù 2: a :/. M cùng b ⋮ m => (a + b) :/. M

Tổng quát: trường hợp chỉ có một trong những hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác những chia hết mang lại số đó thì tổng không phân chia hết mang lại số đó.

a :/. M, b ⋮ m và c ⋮ m => (a + b + c) :/. M


6 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): phát biểu các dấu hiệu chia hết mang đến 2, đến 3, mang lại 5, cho 9.

Trả lời:

– tín hiệu chia hết mang lại 2: những số tất cả chữ số tận thuộc là chữ số chẵn thì chia hết mang lại 2 và chỉ phần đa số đó new chia hết mang lại 2.

– dấu hiệu chia hết cho 3: các số gồm tổng những chữ số chia hết đến 3 thì phân chia hết mang lại 3 với chỉ phần nhiều số đó new chia hết đến 3.

– dấu hiệu chia hết mang đến 5: những số gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5 và chỉ gần như số đó new chia hết mang lại 5.

– tín hiệu chia hết mang lại 9: các số tất cả tổng những chữ số phân chia hết đến 9 thì phân chia hết cho 9 với chỉ phần đông số đó bắt đầu chia hết cho 9.

7 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): gắng nào là số nguyên tố, phù hợp số ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

– Số thành phần là số từ nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 trong và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, …

– vừa lòng số là số từ bỏ nhiên to hơn 1, có rất nhiều hơn nhị ước.

Ví dụ: 4, 6, 8, 9, …

8 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): nỗ lực nào là nhì số nguyên tố bên nhau ? cho ví dụ.

Trả lời:

– hai số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố thuộc nhau.

Ví dụ: 8 cùng 9 là nhì số nguyên tố cùng nhau.

9 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): ƯCLN của hai hay những số là gì ? Nêu phương pháp tìm.

Xem thêm: Isaac Newton Là Ai, Tiểu Sử Nhà Bác Học Niu Tơn, Tiểu Sử Và Thành Tựu Của Niu

Trả lời:

– ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn số 1 trong tập hợp các ước chung của những số đó.

– biện pháp tìm:

cách 1: đối chiếu mỗi số ra thừa số nguyên tố.

cách 2: lựa chọn ra những thừa số nhân tố chung.

bước 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số đem với số mũ bé dại nhất của nó. Tích đó là ƯCLN cần tìm.

10 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): BCNN của hai hay các số là gì ? Nêu phương pháp tìm.

Trả lời:

– BCNN của hai hay những số là số nhỏ nhất không giống 0 vào tập hợp những bội chung của những số đó.

– biện pháp tìm:

bước 1: đối chiếu mỗi số ra vượt số nguyên tố.

cách 2: chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng.

bước 3: Lập tích các thừa số đang chọn, mỗi thừa số rước với số mũ lớn số 1 của nó. Tích sẽ là BCNN đề nghị tìm.

Bài 159 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm kết quả của các phép tính:

a) n – n ; b) n:n ; c) n + 0

d) n – 0 ; e) n.0 ; g) n.1 ; h) n:1

Lời giải:

a) n – n = 0 ; b) n:n = 1 ; c) n + 0 = n

d) n – 0 = n ; e) n.0 = 0 ; g) n.1 = n ;

h) n:1 = n

Có bạn nào có vướng mắc rằng n là gì không?. Ở trên đây n là một trong những tự nhiên nhé.

Bài 160 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): thực hiện các phép tính:

a) 204 – 84:12 ; b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 56:53 + 23.22 ; d) 164.53 + 47.164

Lời giải:

a) 204 – 84 : 12 = 204 – 7 = 197;

b) 15.23 + 4.32 – 5.7 = 15.8 + 4.9 – 5.7 = 120 + 36 – 35 = 121.

c) 56 : 53 + 23.22 = 56 – 3 + 22+3 = 53 + 25 = 125 + 32 = 157.

d) 164.53 + 47.164 = 164.(53+ 47) = 164.100 = 16400.

Bài 161 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái x biết:

a) 219 – 7(x + 1) = 100 ; b) (3x – 6).3 = 34

Lời giải:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

7(x + 1) = 219 – 100

7(x + 1) = 119

x + 1 = 119 : 7

x + 1 = 17

x = 17 – 1

x = 16.

Vậy x = 16.

b) (3x – 6).3 = 34

3x – 6 = 34 : 3

3x – 6 = 33

3x – 6 = 27

3x = 27 + 6

3x = 33

x = 33 : 3

x = 11.

Vậy x = 11.

Bài 162 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Để tìm số thoải mái và tự nhiên x hiểu được nếu rước số kia trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta hoàn toàn có thể viết (x – 3):8 = 12 rồi search x, ta được x = 99.

Bằng phương pháp làm trên, hãy kiếm tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8 kế tiếp chia đến 4 thì được 7.

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể viết lại thành: (3x – 8) : 4 = 7.

Tìm x: (3x – 8) : 4 = 7

3x – 8 = 7.4

3x – 8 = 28

3x = 28 + 8

3x = 36

x = 36 : 3

x = 12.

Vậy x = 12.

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào nơi trống và giải vấn đề sau:

Lúc … tiếng , tín đồ ta thắp một ngọn nến có độ cao … cm. Đến … giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ từ cao … cm. Vào một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimet?

Lời giải:

+ trong một ngày, số giờ tất yêu vượt thừa 24 đề xuất hai địa điểm điền giờ đồng hồ chỉ hoàn toàn có thể bằng 18 cùng 22.

+ 25 với 33 là độ cao ngọn nến. Vày ngọn nến thuở đầu phải cao hơn nữa ngọn nến sau thời điểm cháy bắt buộc ta tất cả đề bài sau :

Lúc 18 giờ, bạn ta thắp một ngọn nến có độ cao 33cm. Đến 22 giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Vào một giờ, chiều cao ngọn nến giảm từng nào xentimet ?

+ Giải việc :

Từ 18 giờ cho 22 tiếng là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 giờ ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong một giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền những số 25, 18, 22, 33 vào khu vực trống và giải vấn đề sau:

Lúc … giờ , bạn ta thắp một ngọn nến có chiều cao … cm. Đến … giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ từ cao … cm. Vào một giờ, độ cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimet?

Lời giải:

+ vào một ngày, số giờ cần yếu vượt thừa 24 đề xuất hai vị trí điền giờ đồng hồ chỉ có thể bằng 18 và 22.

+ 25 cùng 33 là độ cao ngọn nến. Vì ngọn nến ban đầu phải cao hơn ngọn nến sau khoản thời gian cháy đề xuất ta bao gồm đề bài sau :

Lúc 18 giờ, tín đồ ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33cm. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Vào một giờ, chiều cao ngọn nến giảm từng nào xentimet ?


+ Giải việc :

Từ 18 giờ mang lại 22 giờ là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 giờ đồng hồ ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong 1 giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 164 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1):11 ; b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144:122 ; d) 333:3 + 225:152

Lời giải:

a) (1000 + 1) : 11 = 1001 : 11 = 91.

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 91 = 7.13

b) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225.

Phân tích ra vượt số nguyên tố: 225 = 152 = (3.5)2 = 32.52.

c) 29.31 + 144 : 122 = 29.31 + 144 : 144 = 899 + 1 = 900

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 900 = (30)2 = (2.3.5)2 = 22.32.52.

d) 333 : 3 + 225 : 152 = 333 : 3 + 225 : 225 = 111 + 1 = 112.

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 112 = 16.7 = 24.7 .

Bài 165 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Gọi p. Là tập hợp những số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ tương thích vào ô vuông:

*

Lời giải:

a) 747 bao gồm tổng những chữ số 7 + 4 + 7 = 18 ⋮ 3 bắt buộc 747 ⋮ 3.

Do đó 747 ∉ p

235 bao gồm tận cùng bằng 5 đề xuất 235 ⋮ 5.

Do kia 235 ∉ phường

Chia 97 đến lần lượt 2; 3; 5; 7 nhận biết 97 không chia hết mang đến số nào.

Do đó 97 ∈ p.

b) Ta có: 123 gồm tổng các chữ tiên phong hàng đầu + 2 + 3 = 6 ⋮ 3 buộc phải 123 ⋮ 3 ⇒ 835.123 ⋮ 3

Lại có: 318 bao gồm tổng những chữ số 3 + 1 + 8 = 12 ⋮ 3 bắt buộc 318 ⋮ 3.

Từ nhị điều trên suy ra a = 835.123 + 318 ⋮ 3 buộc phải a ∉ p

c) 5.7.11 là tích những số lẻ cần là số lẻ

13.17 là tích các số lẻ cần là số lẻ.

Suy ra 5.7.11 + 13.17 là số chẵn, có nghĩa là b =5.7.11 + 13.17 ⋮ 2 đề xuất b ∉ p

d) c = 2.5.6 – 2.29 = 2.(5.6) – 2.29 = 2.30 – 2.29 = 2.(30 – 29) = 2.1 = 2 là số nguyên tố.

Do kia c ∈ p

Bài 166 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các tập đúng theo sau bằng cách liệt kê những phần tử:

A = 84 ⋮ x, 180 ⋮ x cùng x > 6

B = {x ∈ N | x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 cùng 0 2.3.7; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN(84; 180) = 22.3 = 12.

Do đó ƯC(84; 180) = Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

x > 6 cần x = 12.

Hay A = 12.

b) x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 buộc phải x ∈ BC(12; 15; 18).

12 = 22.3; 15 = 3.5; 18 = 2.32

⇒ BCNN(12; 15; 18) = 22.32.5 = 180

⇒ BC(12; 15; 18) = B(180) = 0;180; 360; 540; 720; ….


0 Bài 167 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): một vài sách trường hợp xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển các vừa đủ bó. Tính số sách đó hiểu được số sách trong khoảng từ 100 mang lại 150.

Lời giải:

Giả sử số sách đó gồm a quyển.

Số sách kia xếp thành từng bó 10, 12, 15 quyển hầu hết vừa đủ

Nghĩa là a là bội của 10; 12; 15.

Hay a ∈ BC (10; 12; 15).

10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5

⇒ BCNN(10; 12; 15) = 22.3.5 = 60.

Xem thêm: Hệ Thống Núi Cooc-Đi-Ê Nằm Ở Phía Tây Bắc Mĩ Và Chạy Theo Hướng

Do kia BC(10; 12; 15) = B(60) = 0; 60; 120; 180; 240; 300; …

Vì 100 Bài 168 (trang 64 sgk Toán 6 Tập 1): Máy cất cánh trực thăng thành lập năm nào?

Máy bay trực thăng thành lập năm abcd.