Toán Lớp 6 Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

     
Xem giải thuật sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
Xem giải mã sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 9. Ước cùng bội
triết lý Bội và ước của một vài nguyên

Cho a, b là phần đa số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q làm thế nào cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b

Xem chi tiết


Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 96 Toán 6 Tập 1. Viết các số 6, -6 thành tựu của hai số nguyên.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bội và ước của một số nguyên

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 97 Toán 6 Tập 1. A) Tìm tía bội của -5;

Xem giải thuật


bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Search năm bội của: 3; -3.

Xem giải mã


bài 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm tất cả các cầu của: -3; 6; 11; -1.

Xem thêm: Cách Luộc Rau Muống Với Sấu Của Thu Mèo, Cách Làm Rau Muống Luộc Dầm Sấu

Xem giải thuật


bài bác 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tập vừa lòng số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

Xem thêm: Tài Liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử Có Lời Giải Gần Hết Các Bài Tập

Xem giải thuật


bài xích 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm số nguyên x, biết:

Xem giải mã


bài 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem lời giải


bài xích 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Bao gồm hai số nguyên a, b khác nhau nào mà

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.