Toán lớp 4 cơ bản

     

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 là ôn tập lại các dạng toán cơ phiên bản và đặc biệt ở công tác toán lớp 4. Đây là cách đệm để các em học giỏi toán lớp 5.Bài học này cameraquansat24h.vn đã tổng hợp kỹ năng toán lớp 4các bài bác toán, nội dung kiến thức trọng chổ chính giữa để những con ôn tập cùng củng vậy kiến thức.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 cơ bản

1. Ôn tập về số từ nhiên.

1.1. Số với chữ số

- sử dụng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có 1 chữ số (từ 0 đến 9)

Có 90 số bao gồm 2 chữ số (từ 10 mang đến 99)

Có 900 số bao gồm 3 chữ số (từ 100 mang đến 999)

Có 9000 số gồm 4 chữ số (từ 1000 mang lại 9999)

- Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất là số 0. Số tự nhiên lớn nhất không có

- hai số từ bỏ nhiên thường xuyên hơn (kém) nhau một đơn vị.

- các số tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 điện thoại tư vấn là số chẵn. Nhị số chẵn liên tiếp hơn nhát nhau 2 đơn vị.

- các số tất cả chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Nhì số lẻ liên tiếp hơn nhát nhau 2 đơn vị.

1.2. Hàng cùng lớp

*

Hàng đối kháng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đối kháng vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Biện pháp đọc số từ nhiên.

Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái lịch sự phải, hay từ mặt hàng cao tới sản phẩm thấp.

Các chữ số từ phải sang trái theo thứ tự thuộc hàng đối chọi vị, hàng chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn nghìn, ...

Hàng đơn vị, mặt hàng chục, hàng ngàn hợp thành lớp 1-1 vị.

Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn nghìn vừa lòng thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được vội lên n lần đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó được tăng lên một trong những đúng bằng (n - 1) lần số hạng được vội lên

Nếu số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời những số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó bị sút đi một vài đúng bằng (1 -) số hạng bị giảm đi.

Tổng của các số chẵn là một trong những chẵn

Tổng của một trong những lẻ và một trong những chăn là một trong những lẻ

Tổng của hai số trường đoản cú nhiên liên tục là một số lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng hoặc bớt n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi

Nếu số bị trừ được gấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ giữ lại nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tăng lên n đối kháng vị, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đối chọi vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích ví như thừa số được vội lên n lần đồng thời có một quá số không giống bị giảm xuống n lần thì tích ko đổi.

Trong một tích trường hợp thừa số được gấp lên n lần đồng thời, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích được cấp lên n lần và ngược lại trong một tích có một vượt số bị giảm đi n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở nên giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, nếu như có tối thiểu một quá số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, giả dụ một thừa số được tăng lên a solo vị các thừa số còn lại không thay đổi thì tích nhận thêm a lần tích những thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số số đông lẻ cùng có ít nhất 1 vượt số bao gồm tận cùng là 5 thì tích tất cả tận cùng là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép chia, ví như số bị chia tăng hoặc sụt giảm n lần (n > 0) mặt khác số chia không thay đổi thì mến cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

Trong một phép chia, trường hợp tăng số phân chia lên n lần (n > 0) mặt khác số bị chia giữ nguyên thì thương sụt giảm n lần và ngược lại.

Trong một phép chia, số phân tách và số bị chia cùng tăng hoặc sút n lần thì thương không đổi.

Trong một phép chia có dư, nếu như số bị phân tách và số phân chia cùng được vội (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm) n lần.

1.7. Dãy số

*

1.8. Dấu hiệu chia hết cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu phân chia hết mang đến 2: các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết mang đến 2

Dấu hiệu phân chia hết mang đến 5: các số bao gồm tận cùng là 0, 5 thì phân tách hết mang lại 5

Dấu hiệu phân tách hết mang đến 3: các số tất cả tổng các chữ số phân tách hết mang đến 3 thì phân chia hết mang đến 3.

Dấu hiệu chia hết mang đến 9: các số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết cho 9 thì phân chia hết cho 9.

2. Ôn tập về phân số và các phép tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

*

*

2.2. Tính chất cơ bạn dạng của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

Nếu phân tách cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

2.3. So sánh các phân số

a) So sánh các phân số cùng chủng loại số

Trong hai phân số tất cả cùng mẫu số:

Phân số nào bao gồm tử số bé hơn thì phân số đó bé nhỏ hơn.Phân số nào tất cả tử số lớn hơn vậy thì phân số đó bự hơn.Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong nhị phân số tất cả cùng tử số:

Phân số nào tất cả mẫu số bé hơn thì phân số đó phệ hơn.Phân số nào gồm mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ xíu hơn.Nếu chủng loại số đều bằng nhau thì nhì phân số đó bởi nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu mã số, ta rất có thể quy đồng mẫu mã số nhì phân số đó rồi so sánh những tử số của nhì phân số mới.

2.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số hai phân số, rồi cùng hai phân số đó.

Xem thêm: Hãy Thử Làm 20 Điều Giản Đơn Này, Cuộc Sống Nhẹ Nhàng Hạnh Phúc Giản Đơn "

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ hai phân số gồm cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số đầu tiên cho mẫu mã số của phân số thiết bị hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác chủng loại số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhị phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn chia một phân số cho 1 phân số, ta mang phân số trước tiên nhân cùng với phân số máy hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Để đo trọng lượng các thứ nặng hàng chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ki-lô-gam, fan ta dùng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

Để đo khối lượng các trang bị nặng hàng chục, hàng trăm, hàng trăm ngàn gam, bạn ta sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị đo cân nặng đều vội 10 lần 1-1 vị bé nhiều hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo cân nặng đều hèn 1/10 lần solo vị to hơn liền trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị đo độ dài mọi gấp 10 lần đơn vị nhỏ hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài phần đông kém 1/10 lần đơn vị lớn hơn liền trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - núm kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon ba, mon năm, tháng bảy, tháng 8, mon mười, tháng mười hai có: 31 ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có: 30 ngày.

Tháng hai bao gồm 28 ngày (vào năm nhuận gồm 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 tiếng = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số vừa đủ cộng

4.1. Câu hỏi tìm số vừa phải cộng

Một vài kiến thức cần nhớ

Muốn tìm số vừa đủ cộng của tương đối nhiều số, ta tính tổng của những số đó, rồi rước tổng đó chia cho số những số hạng.

Ví dụ: kiếm tìm trung bình cùng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cùng của dãy phương pháp đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài bác toán: tìm kiếm số hạng lúc biết trung bình cùng và số hạng khác.

*
*

5. Ôn tập dạng tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu

*

6. Ôn tập tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ của nhì số đó.

6.1. Tìm hai số lúc biết tổng cùng tỉ

*

6.2. Tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi thực hiện phép tính ta thực hiện từ nên qua trái

Ta theo thứ tự có các tích riêng sản phẩm công nghệ 1, 2, 3… khi đặt tính nhớ phải kê thẳng hàng các chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện nay phép tính theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua phải.

Có đầy đủ 3 phép tính trong phép chia gồm: Chia kế tiếp nhân rồi sau cuối trừ.

Trong phép chia gồm dư thì số dư khi nào cũng bé dại hơn số chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: hy vọng cộng hai số tự nhiên và thoải mái ta rất có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột với nhau.

Cộng những chữ số sinh hoạt từng sản phẩm theo vật dụng tự từ yêu cầu sang trái, tức là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia thế nào cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo lắp thêm tự từ cần sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tạo thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng lên a x 2

Nếu giảm chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ bớt lên a x 2 solo vị

Nếu giảm chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên a x 2 solo vị

Nếu gấp 1 chiều nào kia của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ tăng lên bấy nhiêu lần.

Nếu giảm 1 chiều nào kia của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích s sẽ giảm xuống số lần

Trong hình vuông, trường hợp tăng 1 cạnh lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm 4 x a đối chọi vị

Trong hình vuông nếu cạnh tạo thêm a lần thì diện tích tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và ăn diện tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và mặc tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép cùng với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

Xem thêm: Download Sách Đấng Toàn Năng Nobita Thuyết Minh, Doraemon Movie 16: Đấng Toàn Năng Nobita

*

Dựa vào mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích s hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích s hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo cánh chia mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

*

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ lâu năm của hai đường chéo)

Trên đây là bàitổng hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 nhằm giúp những em ôn tập, củng ráng kiến thức giao hàng cho học tập toán lớp 5. Các em gia nhập thêm khóa đào tạo toán online của cameraquansat24h.vn để tìm hiểu nhiều kiến thức và kỹ năng hay nhé.