Toán Lớp 2 Đường Gấp Khúc

     

Đường vội vàng khúc bao gồm nhiều đoạn trực tiếp thành phần tiếp nối nhau và những đoạn trực tiếp đókhông cùng nằm trên một mặt đường thẳng.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 đường gấp khúc

- Đọc tên mặt đường gấp khúc théo máy tự những điểm nối tiếp.

2. Độ dài con đường gấp khúc

Độ dài con đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn trực tiếp thành phần.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

*

Hướng dẫn:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Ví dụ 2: Tính độ dài con đường gấp khúc MNPQR.

*

Hướng dẫn:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Ví dụ 3: Tính độ dài mặt đường gấp khúc có độ dài các đoạn trực tiếp là 2dm cùng 34cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 118 Chia Số Có Bốn Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số (Tiếp Theo)

Độ dài đường gấp khúc là: 20 + 34 = 54 (cm)

Ví dụ 4: Tính độ dài mặt đường gấp khúc bao gồm độ dài những đoạn trực tiếp là 1dm; 5cm; 9cm.

Hướng dẫn:

Đổi 1dm = 10cm.

Độ dài con đường gấp khúc là:

10 + 5 + 9 = 24 (cm)

Ví dụ 5: Đúng ghi Đ; không nên ghi S:

*

a) Độ dài đường gấp khúc ABC to hơn độ dài đoạn thẳng AC(oxed)

b) Độ dài đường gấp khúc ABC nhỏ thêm hơn độ dài đoạn trực tiếp AC(oxed)

Hướng dẫn:

a) Đ b) S

C. Bài bác tập từ bỏ luyện

Bài 1. Nối các điểm nhằm được con đường gấp khúc gồm bố đoạn thẳng:

Cách 1: giải pháp 2:

*
*

Bài 2.Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài những đoạn trực tiếp là 1dm; 2cm; 3cm; 4cm.

Bài 3. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

*

Bài 4.

Xem thêm: Bài 102 Trang 50 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 102 Trang 50

Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR

*

Bài 5. Con ốc sên bò từ A mang đến E (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên bắt buộc bò phần đường dài từng nào đề-xi-mét ?

*

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 21trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên cameraquansat24h.vn để hiểu bài tốt hơn.