TOÁN 9 BÀI 6 TRANG 38

     

d) sử dụng đồ thị để ước lượng vị trí các điểm bên trên trục hoành biểu diễn những số (sqrt3; sqrt7).

Bạn đang xem: Toán 9 bài 6 trang 38


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) cách vẽ vật dụng thị hàm số (y=ax^2).

 +) khẳng định các điểm ((1; a)) cùng ((2; 4a)) và những điểm đối xứng của bọn chúng qua (Oy).

 +) Vẽ parabol trải qua gốc (O(0;0)) và những điểm trên.

b) Để tính (f(x_0)) ta nắm (x=x_0) vào bí quyết hàm số (y=f(x)).

c) mong muốn tìm các giá trị (x^2), ta kiếm tìm vị trí những điểm (A) nằm trên đồ gia dụng thị gồm hoành độ là (x). Lúc đó tung độ của (A) là (x^2).

d) hy vọng tìm vị trí điểm trên trục hoành biểu diễn số (sqrt a), ta kiếm tìm điểm (B) thuộc đồ thị tất cả tung độ là (a). Khi đó, hoành độ của (B) là vị trí màn biểu diễn của (sqrt a).


Lời giải bỏ ra tiết

a) Vẽ đồ dùng thị hàm số y = x2. 

*

*

b) Ta có (y = f(x) = x^2) nên

(f(-8)=(-8)^2=64.)

(f(-1,3)=(-1,3)^2=1,69).

Xem thêm: Một Thế Kỷ Có Bao Nhiêu Năm, Năm 2020 Là Thế Kỷ Bao Nhiêu

(f(-0,75)=(-0,75)^2=0,5625).

(f(1,5)=1,5^2=2,25).

c) Theo thiết bị thị ta có:

+) Để ước lượng quý giá ((0,5)^2) ta search điểm (A) thuộc vật thị và bao gồm hoành độ là (0,5). Khi đó tung độ điểm (A) đó là giá trị của ((0,5)^2).

+) Để mong lượng quý giá ((-1,5)^2) ta tìm điểm (B) thuộc đồ gia dụng thị và tất cả hoành độ là (-1,5). Khi đó tung độ điểm (B) chính là giá trị của ((-1,5)^2).

+) Để cầu lượng quý giá ((2,5)^2) ta search điểm (C) thuộc đồ gia dụng thị và có hoành độ là (2,5). Khi đó tung độ điểm (C) đó là giá trị của ((2,5)^2).

d) Để mong lượng vị trí điểm màn trình diễn (sqrt 3) bên trên trục hoành ta tìm điểm (D) thuộc đồ gia dụng thị và tất cả tung độ là ((sqrt 3)^2=3). Lúc đó hoành độ điểm (D) đó là vị trí trình diễn của (sqrt 3).

Xem thêm: Sinh Học 8 Bài 13: Máu Và Môi Trường Trong Cơ Thể, Bài 13: Máu Và Môi Trường Trong Cơ Thể

Để cầu lượng địa điểm điểm màn biểu diễn (sqrt 7) trên trục hoành ta tra cứu điểm (E) thuộc vật dụng thị và có tung độ là ((sqrt 7)^2=7). Khi ấy hoành độ điểm (E) chính là vị trí trình diễn của (sqrt 7).