Toán 9 Bài 3 Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

     

Phương trình bậc nhì một ẩnlà một kiến thức rất đặc biệt đối với toán trung học cơ sở và là gốc rễ cho toán THPT. Ứng dụng của nó rất phổ cập và rộng lớn rãi, giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức, qua đó vận dụng giải những bài tập được đổi khác từ dễ dàng và đơn giản đến phức tạp.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 3 phương trình bậc hai một ẩn


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

1.2. Một số trong những ví dụ về giải phương trình bậc hai

2. Bài xích tập minh họa

2.1. Bài bác tập cơ bản

2.2. Bài bác tập nâng cao

3. Rèn luyện Bài 3 Chương 4 Đại số 9

3.1 Trắc nghiệm về Phương trình bậc nhì một ẩn

3.2 bài xích tập SGK về Phương trình bậc nhì một ẩn

4. Hỏi đáp bài xích 3 Chương 4 Đại số 9


Phương trình bậc nhì một ẩn (gọi tắt là phương trình bậc hai) là phương trình bao gồm dạng(ax^2+bx+c=0)

Trong đó, x là ẩn; các hệ số a, b, c là các số cho trước cùng (a eq 0)


Ví dụ 1:

Giải phương trình:(x^2+5x=0)

Giải: Ta có:(x^2+5x=0Leftrightarrow x(x+5)=0)(Leftrightarrow x=0)hoặc(x=-5)

Vậy phương trình có hai nghiệm(x_1=0; x_2=-5)

Ví dụ 2:

Giải phương trình:(x^2-81=0)

Giải:(x^2-81=0Leftrightarrow x^2=81Leftrightarrow x=pm 9)

Vậy phương trình gồm hai nghiệm:(x_1=9; x_2=-9)

Ví dụ 3:

Giải phương trình:(x^2-6x-7=0)

Giải:(x^2-6x-7=0Leftrightarrow x^2-6x+9=16Leftrightarrow (x-3)^2=4^2)

(Leftrightarrow x-3=4)hoặc(Leftrightarrow x-3=-4)

Vậy(x=7)hoặc(x=-1)


Bài tập minh họa


2.1. Bài xích tập cơ bản


Bài 1:Đưa những phương trình sau về dạng(ax^2+bx+c=0)rồi chỉ rõ các hệ số a, b, c của phương trình ấy.

Xem thêm: Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời: Hoàn Cảnh Lịch Sử Ra Đời Của Đcsvn

(5x^2-3x=10x+100); (x^2=900)

Hướng dẫn:(5x^2-3x=10x+100)(Leftrightarrow 5x^2-13x-100=0)

Hệ số:(a=5; b=-13; c=-100)

(x^2=900)(Leftrightarrow x^2-900=0)

Hệ số:(a=1; b=0; c=-900)

Bài 2:Giải các phương trình sau:

(x^2-16=0; 4x^2+90=0)

Hướng dẫn:(x^2-16=0Leftrightarrow x^2=16Leftrightarrow x=pm 4)

(4x^2+90=0Leftrightarrow x^2=frac-904)(ptvn)

Bài 3:Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp thêm sút một bí quyết thích hợp

(x^2+6x=-8);(x^2+x=7)

Hướng dẫn:(x^2+6x=-8Leftrightarrow (x^2+6x+9)=1Leftrightarrow (x+3)^2=1)

(Rightarrow x=-2)hoặc(Rightarrow x=-4)

(x^2+x=7Leftrightarrow x^2+2.frac12x+frac14=frac294)

(Leftrightarrow left ( x+frac12 ight )^2=left ( fracsqrt292 ight )^2)(Rightarrow x=frac-1pm sqrt292)


2.2. Bài xích tập nâng cao


Bài 1:Giải phương trình bằng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:(x^2-7x+12=0)

Hướng dẫn:(x^2-7x+12=0)

(x^2-7x+12=0Leftrightarrow x^2-3x-4x+12=0Leftrightarrow x(x-3)-4(x-3)=0)

(Leftrightarrow (x-4)(x-3)=0)

Vậy(x=4)hoặc(x=3)

Bài 2:Giải phương trình(sqrtx^2+6x+11=sqrt2)

Hướng dẫn:Ta có:(x^2+6x+11=(x+3)^2+2)

Mà((x+3)^2geq 0forall xLeftrightarrow (x+3)^2+2geq 2forall x)

(Rightarrow sqrtx^2+6x+11geq sqrt2)

Đẳng thức xảy ra khi((x+3)^2=0Leftrightarrow x=-3)


3. Rèn luyện Bài 3 Chương 4 Đại số 9


Qua bài xích giảngPhương trình bậc nhị một ẩnnày, những em cần xong 1 số kim chỉ nam mà bài bác đưa ra như :

Nắm được định nghĩa phương trình bậc nhì một ẩn

3.1 Trắc nghiệm Phương trình bậc nhì một ẩn


Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm bài bác kiểm tra Trắc nghiệm Toán 9 bài xích 3 để soát sổ xem mình đã nắm được nội dung bài học kinh nghiệm hay chưa.

Xem thêm: Very Nice Nghĩa Là Gì? ? Nghĩa Của Từ Nice Trong Tiếng Việt You Are Very Nice Có Nghĩa Là Gì


Câu 1:Hệ số c của phương trình(x^2+7x+9=9)là:


A.9B.-9C.0D.18

Câu 2:

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai:


A.(x^2+4x-7=x^2+8x-10)B.(x^3+8x=0)C.(x^2-4=0)D.(5x-1=0)

Câu 3-5:Mời các em singin xem tiếp ngôn từ và thi demo Online nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức và nắm rõ hơn về bài học kinh nghiệm này nhé!


3.2 bài xích tập SGK Phương trình bậc hai một ẩn


Bên cạnh đó những em rất có thể xem phần trả lời Giải bài tập Toán 9 bài xích 3sẽ giúp những em cầm được các phương thức giải bài tập tự SGKToán 9 tập 2

bài xích tập 11 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2

bài tập 12 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2

bài tập 13 trang 43 SGK Toán 9 Tập 2

bài bác tập 14 trang 43 SGK Toán 9 Tập 2

bài xích tập 15 trang 51 SBT Toán 9 Tập 2

bài xích tập 16 trang 52 SBT Toán 9 Tập 2

bài tập 17 trang 52 SBT Toán 9 Tập 2

bài xích tập 18 trang 52 SBT Toán 9 Tập 2

bài bác tập 19 trang 52 SBT Toán 9 Tập 2

bài bác tập 3.1 trang 52 SBT Toán 9 Tập 2

bài xích tập 3.2 trang 52 SBT Toán 9 Tập 2

bài xích tập 3.3 trang 53 SBT Toán 9 Tập 2

bài bác tập 3.4 trang 53 SBT Toán 9 Tập 2


4. Hỏi đáp bài 3 Chương 4 Đại số 9


Nếu có vướng mắc cần giải đáp các em hoàn toàn có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, xã hội Toán HỌC247 vẫn sớm trả lời cho những em.


-- hack Toán học 9 HỌC247


*

MGID

Bài học cùng chương


Toán 9 bài 1: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Toán 9 bài xích 2: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Toán 9 bài bác 4: bí quyết nghiệm của phương trình bậc hai
Toán 9 bài xích 5: Công thức sát hoạch gọn
Toán 9 bài 6: Hệ thức Vi-ét cùng ứng dụng
Toán 9 bài bác 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
ADSENSE
ADMICRO

cỗ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9


Toán 9

Lý thuyết Toán 9

Giải bài bác tập SGK Toán 9

Trắc nghiệm Toán 9

Đại số chín Chương 1

Hình học 9 Chương 1


Ngữ văn 9

Lý thuyết Ngữ Văn 9

Soạn văn 9

Soạn văn 9 (ngắn gọn)

Văn mẫu 9

Soạn bài phong thái Hồ Chí Minh


Tiếng Anh 9

Giải bài xích Tiếng Anh 9

Giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9

Unit 1 Lớp 9 A visit from pen pal

Tiếng Anh 9 mới Unit 1


Vật lý 9

Lý thuyết đồ dùng lý 9

Giải bài tập SGK thiết bị Lý 9

Trắc nghiệm đồ dùng lý 9

Vật Lý 9 Chương 1


Hoá học tập 9

Lý thuyết Hóa 9

Giải bài xích tập SGK hóa học 9

Trắc nghiệm Hóa 9

Hóa học 9 Chương 1


Sinh học tập 9

Lý thuyết Sinh 9

Giải bài xích tập SGK Sinh 9

Trắc nghiệm Sinh 9

Sinh học 9 Chương 1


Lịch sử 9

Lý thuyết lịch sử 9

Giải bài tập SGK lịch sử vẻ vang 9

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 9

Lịch sử 9 Chương 1 lịch sử Thế Giới


Địa lý 9

Lý thuyết Địa lý 9

Giải bài xích tập SGK Địa lý 9

Trắc nghiệm Địa lý 9

Địa Lý 9 Địa Lý Dân Cư


GDCD 9

Lý thuyết GDCD 9

Giải bài xích tập SGK GDCD 9

Trắc nghiệm GDCD 9

GDCD 9 học kì 1


Công nghệ 9

Lý thuyết technology 9

Giải bài xích tập SGK technology 9

Trắc nghiệm công nghệ 9

Công nghệ 9 Quyển 1


Tin học tập 9

Lý thuyết Tin học tập 9

Giải bài xích tập SGK Tin học 9

Trắc nghiệm Tin học tập 9

Tin học tập 9 Chương 1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 9

Tư liệu lớp 9


Xem các nhất tuần

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021

Đề thi HK1 lớp 9

Đề thi giữa HK1 lớp 9

Đề thi giữa HK2 lớp 9

Đề thi HK2 lớp 9

6 bài bác văn mẫu về tác phẩm âm thầm Sa Pa

Văn mẫu Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

5 bài bác văn chủng loại về Kiều nghỉ ngơi lầu ngưng Bích

8 bài văn mẫu Chuyện người con gái Nam Xương

Phong bí quyết Hồ Chí Minh

Chuyện người con gái Nam Xương

Chị em Thúy Kiều

Các phương châm hội thoại

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2

Video Toán NC lớp 9- Luyện thi vào lớp 10 siêng Toán


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - trang bị 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

cameraquansat24h.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247