TOÁN 9 BÀI 15 TRANG 51

     

a) Vẽ đồ dùng thị của những hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = - dfrac23x) với (y = - dfrac23x + 5) trên và một mặt phẳng tọa độ. 

b) bốn đường trực tiếp trên cắt nhau chế tác thành tứ giác (OABC) ((O) là cội tọa độ). Tứ giác (OABC) có phải là hình bình hành không ? vì chưng sao ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) biện pháp vẽ đồ vật thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là mặt đường thẳng:

+) giảm trục hoành trên điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung tại điểm (B(0;b).) 

b) Đồ thị của hàm số (y=ax+b, (a e 0)) là một trong đường thẳng song song với mặt đường thẳng (y=ax) ví như (b e 0).

Bạn đang xem: Toán 9 bài 15 trang 51

+) vệt hiệu nhận thấy hình bình hành: tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối tuy nhiên song do đó hình bình hành.


Lời giải đưa ra tiết

a) 

+) Hàm số (y = 2x):

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1=2 Rightarrow M(1; 2))

Đồ thị hàm số trên là đường thẳng đi qua gốc (O(0;0)) và điểm (M(1; 2)).

Xem thêm: Thơ Tự Sáng Tác Về Tình Bạn, Những Bài Thơ, Câu Thơ Hay Về Tình Bạn Ngắn Gọn

+) Hàm số (y = 2x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5)).

Xem thêm: Anime Doraemon Movie 18: Nobita Và Cuộc Phiêu Lưu Ở Thành Phố Dây Cót

Cho (x=-2,5 Rightarrow y=2.(-2,5)+5=-5+5=0 )

(Rightarrow E(-2,5; 0))

Đồ thị hàm số bên trên là đường thẳng đi qua điểm (B(0; 5)) với (E(-2,5; 0))

+) Hàm số (y = - dfrac23x):

Cho (x=1 Rightarrow y=-dfrac23.1=-dfrac23 Rightarrow N left(1; -dfrac23 ight))

Đồ thị hàm số trên là đường thẳng trải qua gốc tọa độ (O(0;0)) và điểm (N left(1; -dfrac23 ight)) 

+) Hàm số (y = - dfrac23x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=-dfrac23.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5))

Cho (x=7,5 Rightarrow y=-dfrac23.7,5+5=-5 +5=0 )

(Rightarrow F(7,5; 0))

Đồ thị hàm số là con đường thẳng trải qua hai điểm (B(0; 5)) và (F(7,5; 0)).

Ta có hình vẽ sau:

*

 b) Ta có:

+ Đồ thị của hàm số (y = 2x) tuy vậy song với vật dụng thị hàm số (y = 2x + 5) (Rightarrow OC // AB)

+ Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x) song song với vật thị hàm số (y=-dfrac23x+5) (Rightarrow OA // BC)