TO VERB LÀM CHỦ NGỮ

     

Một dưới các hiện tượng ngữ pháp hay gặp dưới Tiếng Anh đó đó là dạng đụng từ đi kèm theo “V-ing” với “to V.” nhị dạng này có cách dùng và ý nghĩa sâu sắc khác nhau mà lại có những động từ lại sở hữu cả nhì cách sử dụng “V-ing” và “to V” cần phải thường tạo ra nhầm lẫn cho những bạn học tập tiếng Anh.

Bạn đang xem: To verb làm chủ ngữ

Bài viết này sẽsan sẻchonhữngbạn về nhị cáchsử dụng“V-ing” cùng “to V” thông dụng của hễ từdướitiếng Anh, cáchdùngcũng như biện pháp phân biệtnhữngdạng thức “V-ing” với “to V” này.


Nội dung chính

1 I. Động từ bỏ nguyênmẫucó to (to-infinitive hay to V)2 II. Danh động từ (gerund xuất xắc V-ing)3 III. Ngôi trường hợp quánh biệttrongcáchsử dụngV-ing với To V

I. Động từ nguyênmẫucó to lớn (to-infinitive hay to V)

Hình thức nguyênloạilàphương thứccơ bản của rượu cồn từ. Dạng nguyênmẫucủa đụng từ gồmnguyênmẫucó “to”nguyênmẫukhông “to”. Đối với rượu cồn từnguyênloạicó “to”, chúng ta cócáccáchsử dụngquan trọng và phổ biến sau:

1. To lớn V đóng vai trò chủ ngữ của câu (subject of a sentence)

1.1. Khổng lồ V hoàn toàn có thể đóng vai trò thống trị ngữcủa câu:

Ví dụ:


Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


To runconstantly will increase your heart beat.To exerciseeveryday helps you keep fit.

1.2. Khổng lồ V còn đượcsử dụngvới công ty ngữ đưa “it”:

Chẳng hạn:

Itwill increase your heart beatto runconstantly.Ithelps you keep fitto exerciseeveryday.

2. Khổng lồ V có tác dụng tân ngữ của rượu cồn từ (object of a verb)

Làm mộttân ngữ trực tiếpsaunhữngđộng từlà vị trí tiếp theo củaTo V:


*

affordagreearrangeaskattempt
begcarechooseclaimdecide
determinedemanddesireexpectfail
hesitatehopelearnlongmanage
neglectofferomitplanpretend
preparepromiserefuseswearseem
strivetendthreatenwish

Ví dụ:


*
She decided khổng lồ apply for that position

Shedecided khổng lồ applyfor that position.

Bên cạnh đó,phương thứcnguyênloạicó “to”cũng hoàn toàn có thể đượcsử dụngsaunhữngcụm cồn từ:to cosplay one’s mind, khổng lồ take care, to lớn make sure,…

Cụ thể như:

I’ve made up my mind khổng lồ become an artist.We will make sure to lớn keep your son safe.

3. Xẻ ngữ cho tân ngữ cũng là một trong cách cần sử dụng To + V (object complement)

Trongcáctrường hợp,phương thứcnguyênloạicó “to” hoàn toàn có thể đượcsử dụngsau tân ngữ là danh từ hoặc đại tự để vấp ngã nghĩa cho tân ngữ đó:verb + object (noun/pronoun) + to-infinitive.Dưới đấy là một vài lưu ý của chúng mình về cồn từ chính cho trường đúng theo trên:

adviseallowaskbegbelieve
causechallengecommandcompelconsider
enableencourageexpectfindforbid
lovegethatehelpimagine
instructintendinviteknowlead
likeleavemeanorderpermit
preferpersuaderemindđề nghịteach

Ví dụ:

She doesn’twant her friends khổng lồ knowher story.We shouldpersuade him to give up.

II. Danh cồn từ (gerund hay V-ing)


*
Tổng hợp phương pháp dùng to lớn + V cùng V-ing trong giờ đồng hồ Anh

Tương tự khổng lồ V, V-ing cũng đều có 3 cáchsử dụngphổ phát triển thành như trên. Ví như vậy thì bạn đoántham quanđiểm biệt lập giữa chúng là gì nhỉ? Cùng chúng mìnhtrả lờidướiphần tiếp sau ngay sau đây nào.

Xem thêm: Các Mạch Điện Tử Ứng Dụng - Một Số Mạch Điện Tử Hay Ứng Dụng Cho Thực Tế

Đầu tiên, bạn cần biếtDanh hễ từ(gerund) làphương thứcđộng từ được thêm “–ing” cùng đượcsử dụngnhư một danh từ. Danh cồn từ có thể đượcsử dụnglàm:

1. V-ing là chủ ngữ của câu (subject of a sentence)

Khi nhập vai trò là chủ ngữ của câu, danh rượu cồn từđượcsử dụngnhư mộtdanh từ:

Ví dụ:

Joggingis my favorite sport.Thebuildingof the cinema will take at least 3 months.

2. V-ing giữ địa chỉ tân ngữ của rượu cồn từ (object of a verb)

Danh động từ cũng đượcsử dụngnhư mộttân ngữ trực tiếpsaucácđộng từđiển hìnhnhư:

admitavoidappreciatedenydetest
dislikeenjoyexcusefancyfinish
keepmentionmindmisspostpone
recallresentresistrecollectrisk
savepractiseinvolveescapedelay

Ví dụ:

Ienjoy swimmingin a deep pool.Imiss takingthe last bus of the day.

Danh hễ từcũng đượcsử dụngnhư một tân ngữ thẳng saucáccụm từ:can’t bear, can’t face, can’t stand, can’t help, can’t resist, feel like, It’s no use, It’s (not) worth, There is no point in,…

Cụ thể như:

I don’tfeel like talkingto him after what he did to me.It’sno use takingthat solution.

3. Cùng khi V-ing làm vấp ngã ngữ mang lại tân ngữ (object complement)

Một số động từ hoàn toàn có thể được theo sau vì tân ngữ vàdanh rượu cồn từ:verb + object + gerund. Các động từ đó bao gồm:

catchdiscoverdislikefeelfind
hearimagineinvolvekeepmind
noticepreventrememberrisksee
spendstopwatch

They spend time playing video games every day.

III. Ngôi trường hợp sệt biệttrongcáchsử dụngV-ing và To V

Đối với cáchsử dụnglà tân ngữ của động từ, tất cả một trường hợp đặc biệt là cả V-ing và To Vdướitiếng Anh đều có thểsử dụngsau một hễ từ. Đôi khi nhì cáchsử dụngcó thể tương đương nhau về nghĩa cùng cũng có những lúc mỗi giải pháp lại có sắc thái nghĩa riêng.

1. Nghĩa tương đối giống nhau với cả hai cáchsử dụng

Chẳng hạn nhưnhữngđộng từ:

bearbeginceasecomecontinue
deserveendurefearhateimagine
likeloveintendpreferstart

Ví dụ:

Ibegan playingsport when I was 5 = Ibegan to playsport when I was 5.Ilove takingphotos = Ilove to lớn takephotos.

2. Nghĩa khác biệt với từng cáchsử dụng

a. Remember

Iremember doingsth: tôi đã triển khai việc kia rồi với giờ tôi đang nhớ lại câu hỏi đó.

Cùng là “remember” nhưng lại mang hai sắc đẹp thái nghĩa khác nhau

b. RegretIregret doingsth: tôi rấtân hậnvì đã có tác dụng điều đó.Iregret to say/ to lớn tell / to informyou: (thườngsử dụngdướithư trang trọng) tôi siêu tiếc phảithông tinrằng.c. Go onGo on doing sth: liên tiếp làm một việc nào đó.Go on khổng lồ do sth: nói hoặc làm cho một điều nào đấy mới

Bài viết trên vẫn thể hiệncáccáchsử dụnggiống nhau nhưng mà cũng cócácđiểm biệt lập củadanh cồn từđộng từ nguyênloạidướitiếng Anh.

Xem thêm: Bài Tập C Cơ Bản: Sắp Xếp Các Phần Tử Trong Mảng Theo Thứ Tự Tăng Dần

cameraquansat24h.vnmong rằngnhữngbạn sẽ hoàn toàn có thể hiểu rõ vàdùnghaiphương thứcV-ingTo Vtrên một cách chính xác và phù hợp.