Toán lớp 5

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình trụ đó là ...... Cm2


*

*

Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì phân phối kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%.

Bạn đang xem: Toán lớp 5

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình trụ đó là ...... Cm2

Đường kính giẳm 20% => bán kính cũng giảm 20%

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đáp số: 314cm2


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu sút đường kính hình tròn đi 20% thì phân phối kính hình tròn đó cũng sụt giảm 20%:

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Gọi con đường kính hình tròn trụ là x (cm; x >0)Diện tích hình tròn thuở đầu là(pi.dfracx^24)(cm2)Đường kính sau khoản thời gian giảm 20% là(0,8xleft(cm ight))Diện tích hình tròn sau khi sút là:(pi.dfrac4x^225)(cm2)Do diện tích giảm đi 113,04 cm2=> Ta gồm phương trình:(pidfracx^24-pidfrac4x^225=113,04) x = đôi mươi (tm)Vậy diện tích hình tròn...

Gọi con đường kính hình trụ là x (cm; x >0)

Diện tích hình tròn lúc đầu là(pi.dfracx^24)(cm2)

Đường kính sau thời điểm giảm 20% là(0,8xleft(cm ight))

Diện tích hình tròn trụ sau khi bớt là:(pi.dfrac4x^225)(cm2)

Do diện tích s giảm đi 113,04 cm2=> Ta tất cả phương trình:

(pidfracx^24-pidfrac4x^225=113,04)

x = trăng tròn (tm)

Vậy diện tích hình trụ là:(100pileft(cm^2 ight))


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu sút đường kính hình tròn đi 20% thì chào bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%:

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04...

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì buôn bán kính hình trụ đó cũng giảm đi 20%, diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình trụ mới là

100%x100%-80%x80%=36%

Diện tích hình trụ là

113,04:36x100=314(cm2)


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2


giảm 2 lần bán kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm sút 20%bán kính của hình trụ mới là 100% - 20%= 80%diện tích hình trụ có nửa đường kính 80% là 80% x80% = 64%diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% x100% - 64%= 36%36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn thuở đầu là 113,04: 36 x100 =...

giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn trụ mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình trụ có bán kính 80% là 80% x80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn trụ mới là 100% x100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích s hình tròn thuở đầu là 113,04: 36 x100 = 314cm2


Đường kính bớt 20%. Vậy nửa đường kính cũng giảm 20% so với ban đầu.

Xem thêm: Cách Vẽ Vườn Hoa Bằng Màu Nước Bằng Tay Trên Nền Trắng Hình Minh Họa Sẵn Có

Vậy diện tích s giảm đi:

100% <(100% - 20%) x (100% - 20%)> = 36%

Diện tích hình tròn đó là:

113,04 : 36%= 314(cm2)


Câu:Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Câu :giảm 2 lần bán kính đi 20% thì bán kính cũng sụt giảm 20%bán kính của hình tròn trụ mới là 100% - 20%= 80%diện tích hình tròn có nửa đường kính 80% là 80% * 80% = 64%diên tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% - 64%= 36%36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 =...

Câu :giảm 2 lần bán kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn trụ có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình trụ cũ hơn hình trụ mới là 100% * 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn lúc đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Giảm 2 lần bán kính đi 20% thì nửa đường kính cũng sụt giảm 20%Bán kính hình tròn trụ mới100%-20%=80%Diện tích hình trụ có bán kính mới80% * 80%= 64%Diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn trụ mới100% * 100% - 36% = 64%36%=113,04cm2=> diện tích s hình tròn thuở đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2Chúc em học...

Giảm 2 lần bán kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm đi 20%

Bán kính hình tròn trụ mới

100%-20%=80%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">100%-20%=80%

Diện tích hình tròn trụ có bán kính mới

80% * 80%= 64%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">80% * 80%= 64%

Diện tích hình trụ cũ hơn hình tròn mới

100% * 100% - 36% = 64%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">100% * 100% - 36% = 64%

36%=113,04cm2=> diện tích s hình tròn thuở đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2

Chúc em học tốt


Câu 15:Tính diện tích một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04...

Câu 15:Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu bớt đường kính hình tròn trụ đi 20% thì bán kính hình trụ đó cũng giảm đi 20%:

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn trụ là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu sút đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2


Đường kính giảm 20% nên bán kính cx giảm 20% .

Xem thêm: Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Tòa B Kim Văn Kim Lũ, Bán Căn Hộ Penthouse Suất Ngoại Giao Tòa B

Số xác suất mà diện tích hình tròn trụ bị bớt là :

( 100% + 100% ) - ( 80% x 80% ) = 36%

Diện tích hình tròn đó là :

113,04 x 100 : 36 = 314 ( cm2)

Đáp số : 314 cm2

# Love yourself #


giảm đường kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm sút 20%

bán kính của hình tròn mới là100% – 20%= 80%

diện tích hình trụ có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% – 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn thuở đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Mình phải mấy các bạn giúp ngay và liền

Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113,04 cm2

SOME body toàn thân HELP ME !!!!!!!


giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm sút 20%

bán kính của hình tròn mới là100% – 20%= 80%

diện tích hình tròn trụ có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% – 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn lúc đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Tính diện tích s một hình tròn, biết nếu bớt đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm².


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên