Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

     

Xét tỉ lệ thức (fracab = fraccd). Gọi giá trị chung của những tỉ số sẽ là k, ta có:

(fracab = fraccd = k,,,,left( 1 ight))

Suy ra: (a = k.b,,,,c = k.d)

Ta có:

(eginarraylfraca + cb + d = frack.b + k.db + d = frackleft( b + d ight)b + d = k,,,,,left( 2 ight),,,,,,,,left( b + d e 0 ight)\fraca - cb - d = frack.b - k.db - d = frackleft( b - d ight)b - d = k,,,,,left( 3 ight),,,,,,,,left( b - d e 0 ight).endarray)

Từ (1), (2), (3), suy ra:

*

*

*

*

*

Tải về
Bạn đang xem: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản bội hồi Hủy

Bình luận

Xem thêm: Cracking The Advanced Placement Spanish, 2004, Why Aren'T People Going To The Movies Anymore

chăm đề được thân thương


bài viết mới tốt nhất


*

Gửi bài bác tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Các Đời Chúa Nguyễn Mở Cõi Phương Nam Tiến, Công Cuộc Mở Mang Bờ Cõi Về Phía Nam Tổ Quốc!

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ quốc 2021