TIN HỌC VÀ XÃ HỘI LỚP 9

     

Bài 7. Tin học với xã hội

1. Sứ mệnh của tin học và máy vi tính trong thôn hội hiện đại

a. Lợi ích của ứng dụng tin học

- Tin học được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bạn đang xem: Tin học và xã hội lớp 9

- Sự phạt triển những mạng đồ vật tính, đặc biệt là internet, tạo nên việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến.

- Ứng dụng tin học góp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ với quản lí.

b. Tác động của tin học đối với làng hội

- Sự phạt triển của tin học làm núm đổi nhận thức và bí quyết thức tổ chức, vận hành những hoạt động xã hội.

- Góp phần thay đổi phong thái sống của con người.

- Tin học thúc đẩy khoa học phạt triển cùng ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển.

*

Hình 1. Trưng bày với bán máy vi tính qua mạng

Tóm lại:Tin học và máy tính xách tay ngày ni đã thật sự trở thành động lực với lực lượng sản xuất, góp phần phạt triển tởm tế cùng xã hội.

2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa

a. Tin học cùng kinh tế tri thức

Kinh tế tri thức là nền tởm tế cơ mà trong đó tri thức là yếu tố quan liêu trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của làng mạc hội.

Xem thêm: Star - 1 They Sell Tickets At The Gate Of

b. Thôn hội tin học hóa

+ làng hội tin học hóa là làng mạc hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy vi tính kết nối tin tức liên vùng, liên quốc gia.

+ buôn bản hội tin học hóa làm tiền đề quyết định cho sự phát triển nền ghê tế tri thức.

+ Trong buôn bản hội tin học hóa, việc ứng dụng tin học giúp nâng cấp năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,...

3. Con người trong xã hội tin học hóa

- Sự ra đời của mạng lắp thêm tính, đặc biệt là mạng internet đã tạo ra một không khí mới: không khí điện tử.

- không khí điện tử là khoảng không khí chủ yếu của nền khiếp tế tri thức, một nền ghê tế mà những loại hàng hóa cơ bản của nó tất cả thể lưu thông một cách dễ dàng vào khoảng không khí này.

Mỗi họ trong xóm hội tin học hóa cần:

+ bao gồm ý thức bảo vệ tin tức và các nguồn tài nguyên có thông tin.

+ gồm trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng internet.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1

+ Xây dựng phong thái sống khoa học, có đạo đức cùng văn hóa ứng xử bên trên internet, bao gồm ý thức tuân thủ pháp luật.