Từ vựng tiếng anh lớp 8

     

Nick: Ô, khi ấy tớ vẫn tìm tìm 1 vài thông tin trên mạng internet về truyền thuyết nước ta cho dự án của tớ. 

Dương: Cậu đã tìm kiếm được thứ bạn muốn chưa?

Nick: thực thụ thì chưa. Cậu rất có thể gợi ý mang lại tớ thứ gì đó không?

Dương: bọn chúng tớ có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian với truyện ngụ ngôn. Một truyền thuyết thần thoại nổi mang tiếng Lạc Long Quân cùng Âu Cơ. 

Nick: Ồ đúng rồi? Nó kể về đồ vật gi thế?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người việt Nam. 

Nick: phần đông ai là nhân vật bao gồm vật?

Dương: Lạc Long Quân là long vương dưới đại dương, Âu Cơ là 1 nàng tiên và hồ hết người đàn ông của ho. 

Nick: Thế chuyện như vậy nào?

Dương: Để tớ xem….. Lạc Long Quân thành hôn với Âu Cơ. Cô ấy nhằm ra một chiếc bọc trăm trứng, dòng mà tạo nên 100 đứa con trai. 

Nick: Một trăm bé xíu trai sao? những thật đấy. 

Dương: Và sau vài ba năm, Lạc Long Quân nhớ biển khơi cả vày vậy đã mang theo 50 bạn con xuống biển khơi sâu với Âu Cơ chuyển 50 bạn con sót lại lên núi. Những nhỏ xíu trai đó là tiên sư của người việt Nam. 

Nick: Đây quả là một câu truyện truyền thuyết thần thoại thú vị! Tớ nghĩ về tớ đang tìm ra chủ đề mang lại dự án của chính mình rồi. 

a. Read the conversation again & choose the correct answers – Đọc bài bác đàm thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 8

1. B2. C3. B
4. C5. A

Dịch: 

1. Dương đã làm những gì vào lúc 9h tối?

⇒ Dương đang hotline điện đến Nick. 

2. Nick đã làm những gì vào lúc 9h tối?

⇒ Cậu ấy tìm kiếm kiếm thông tin trên mạng. 

3. Truyền thuyết thần thoại nào mà Dương đã nhắc nhở cho Nick?

⇒ Một thần thoại về nguồn gốc của người việt Nam. 

4. Ai là Lạc Long Quân?

⇒ Vị long vương bên dưới đại dương. 

5. Âu Cơ đã chuyển 50 người con trai đi đâu?

⇒ Đi lên núi. 

b. Match the words khổng lồ their meanings – Nối từ với nghĩa

1. Title – tiêu đề c. the name of the story – tên của câu chuyện 
2. Genre – thể loại d. the type of story it is – thể nhiều loại truyện. 
3. Main characters – các nhân thiết bị chính a. the people the story is about – những người dân mà câu chuyện nói về. 
4. Plot – nội dung  b. the nội dung of the story – câu chữ của câu chuyện. 

c. Find the information in the conversation khổng lồ complete the table – Tìm thông tin trong bài xích đàm thoại để xong bảng.

Title Lac Long Quan và Au Co
GenreLegend 
Main characters – Lac Long Quan 

– Au Co 

– Their sons 

Plot – Lac Long quan married Au Co. 

– Au co gave birth khổng lồ one hundred baby boys 

– Lac Long quan tiền missed the sea 

– Lac Long quan liêu took 50 their sons to the sea 

– Au teo took the others to the mountains.

Hướng dẫn dịch:

Tiêu đề Lạc Long Quân với Âu Cơ 
Thể các loại Truyền thuyết 
Nhân đồ chính – Lạc Long Quân 

– Âu Cơ 

– những con của họ 

Nội dung – Lạc Long Quân kết giao với Âu Cơ 

– Âu Cơ đẻ ra một bọc trăm trứng 

– Lạc Long Quân nhớ hải dương cả 

– Lạc Long Quân đưa 50 bạn con xuống biển 

– Âu Cơ chuyển 50 tín đồ con lên rừng 

d. What does this sentences from the conversation express? – Câu này trong bài đàm thoại bộc lộ điều gì?

Do you know what kind of sentence it is? – các bạn có biết nhiều loại câu kia không?

Nick: What an interesting legend it is!

⇒ This sentence shows Nick’s feeling about the legend. He finds it interesting.

Xem thêm: New Khi Nào Cần May Áo Giáp Sắt Nhớ Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu

⇒ I know this kind of sentence. It is an exclamatory sentence.

Dịch:

Nick: truyền thuyết này quả thực rất thú vị!

⇒ Câu văn này thể hiện xúc cảm của Nick cùng với truyền thuyết. Cậu ấy thấy nó thú vị. 

⇒ Tôi biết nhiều loại câu này. Đây là câu cảm thán. 

Ghi nhớ!Câu cảm thán được áp dụng để miêu tả sự bất thần hoặc những cảm hứng mạnh. Chúng ta sử dụng “what” trong câu cảm thán. What + a/an +adj + N (danh tự số ít) + S + V!

Ex:

What a naughty boy he is!

(Đúng là 1 cậu nhỏ nhắn hư!)

What + adj + N( không đếm được/ số nhiều) + S + V!

Ex: 

What naughty boys there are! 

(Những cậu bé bỏng đó thiệt nghịch ngợm!)

What beautiful weather it is! 

(Thời huyết thật là đẹp!)

Chúng ta luôn luôn luôn không áp dụng một tính từ hoặc một danh từ và một đụng từ vào câu cảm thán. 

Ex: What a day!

2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat Nối mọi từ cùng với nghĩa của họ. Sau đó nghe, khám nghiệm và lặp lại.

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to lớn people in a spoken form — folk tale

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true — legend

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children – fairy tale

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters — fable

Dịch: 

1. Một câu chuyện truyền thống, rất truyền thống từ một nơi cụ thể mà ban sơ được truyền lại mang đến mọi người dưới hình thức nói – mẩu chuyện dân gian

2. Một câu chuyện truyền thống về đều sự kiện ma thuật dũng mãnh có lẽ không nên – huyền thoại

3. Một mẩu truyện tưởng tượng thường tương quan đến ma thuật hoặc thanh nữ tiên, thường xuyên là cho trẻ nhỏ – câu chuyện cổ tích

4. Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy dỗ một bài học đạo đức; thường xuyên sử dụng các nhân vật động vật – truyện ngụ ngôn

 A – 4B – 3
C – 1D – 2

Dịch:

1. Truyền thuyết – Một mẩu truyện cổ kể về những bé người kiêu dũng hoặc phần lớn sự khiếu nại kì ảo dòng mà khó có thể là sự thật. 

2. Truyện dân gian – Một câu chuyện truyền thống rất lâu đời được méc nhau nhau trải qua nhiều thế hệ bằng bề ngoài nói, kể. 

3. Truyện ngụ ngôn – rất nhiều mẩu truyện ngắn từ xa xưa mang tính hư cấu được dùng để răn dạy dỗ về đạo đức, thường sử dụng những nhân đồ là con vật. 

4. Truyện cổ tích – Một mẩu chuyện hư cấu bao gồm yếu tố phép màu hoặc các bà tiên giành cho trẻ em. 

3. GAME: GUESS THE STORY – Trò chơi: Đoán câu chuyện

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below – Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn giỏi cổ tích mà chúng ta biết. Chấm dứt bảng bên dưới.

Title Chung cake and Day cake 
Genre Legend 
Main charactersHung King and Lang Lieu prince
Plot – The King of Heroes wanted khổng lồ find a successor.

– He called his childrens và told whoever found the most delicious and meaningful food for the holiday would be handed the throne.

– Lang Lieu has a kind personality, a virtuous lifestyle, filial piety with his parents

– Lang Lieu was dreamed by the god, so he decided to make phổ biến cake và Day cake khổng lồ present to lớn his father.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 9 Natural Disasters Có Đáp Án, Unit 9 Lớp 9: Natural Disasters

– bình thường cake, Day cake has a good meaning, so Lang Lieu was given the throne by his father. 

Dịch:

Tiêu đề Bánh Chưng với bánh Dày 
Thể loại Truyền thuyết
Các nhân đồ vật chính Vua Hùng cùng hoàng tử Lang Liêu 
Nội dung – Vua hùng ý muốn tìm một người để nối ngôi. 

– Ông sẽ gọi những con của bản thân lại cùng nói: Ai tìm kiếm được món tiêu hóa và ý nghĩa nhất cho thời điểm dịp lễ sẽ được ông truyền ngôi cho. 

– Lang Liêu có bạn dạng tính hiền khô lành, tốt bụng, hiếu thuận với thân phụ mẹ. 

– Lang Liêu được một vị thần báo mộng cho và ra quyết định làm món bánh Chưng, bánh Dày nhấc lên vua cha. 

– Bánh Chưng với bánh Dày là nhị món bánh có ý nghĩa hay đề xuất Lang Liêu đã có vua phụ vương truyền ngôi cho. 

b. Work in pairs. Interview each other & try lớn guess the title of the story – tuân theo cặp. Vấn đáp nhau và nỗ lực đoán tựa câu chuyện.