TIẾNG ANH 7

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 7 Unit 10: Getting started trang 38 chi tiết đầy đủ những phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7


Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting started trang 38

Video giải tiếng Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

1 (trang 38 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Listen & read (Nghe với đọc)

Bài nghe:


Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam: Well, we all have footprints – we make them with our feet!

Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Nam: Right, it’s in the news a lot these days.

Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.

Nam: So it’s better to lớn have a smaller footprint, right?

Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to lớn run out soon too.

Nam: So, they’re different to wind, hydro, và solar?

Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.

Nam: bởi you have a big carbon footprint, Mai?

Mai: Mine’s small. I recycle the products I use & I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at trang chủ to catch the sun’s energy, too.

Nam: Oh no! I think my footprint is big, và not just because of these big shoes!

Hướng dẫn dịch:

MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC

Mai: Nam, hôm qua tớ đọc thấy rằng tất cả chúng ta đều gồm một vệt chân những bon.

Nam: À, vớ cả bọn họ đều tất cả dấu chân - họ tạo ra nó bằng cẳng bàn chân của chúng ta!

Mai: Ha ha, tớ biết điều đó chứ. Nhưng một số loại dấu chân này tương quan đến hiệu ứng xấu mà họ tác động lên môi trường.

Nam: đề xuất rồi, nó xuất hiện nhiều xung quanh báo phần đa ngày này.

Mai: Vậy vết chân của bọn họ to rộng khỉ họ sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều kia thật xấu cho môi trường.

Nam: Vậy khi tất cả một vệt chân bé dại hơn thì xuất sắc hơn đề xuất không?

Mai: Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái sinh như than đá, khí đốt từ nhiên, cùng dầu sinh ra ra tương đối nhiều CO2. Hồ hết nguồn này vẫn sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy chúng khác vói năng lượng gió, thủy năng lượng điện và tích điện mặt trời, đúng không?

Mai: Đúng thế. Chúng số đông là những nguồn năng lượng nhưng chúng là tích điện tái sinh được. Điều đó gồm nghĩa là họ không khi nào sử dụng hết số đông thứ kia được. Bọn chúng sẽ còn mãi mãi.

Nam: Cậu tất cả để lại dấu chân mập không Maỉ?

Mai: dấu chân của tớ thì nhỏ. Tớ tái chế các sản phẩm tó đã áp dụng và tớ đi khắp nơi bằng xe cộ đạp. Nhà tớ còn có các tấm pin khía cạnh trời trên mái đế thu năng lượng mặt trời nữa.

Nam: Ồ không! Tớ nghĩ là dấu chân của tôi lớn, và không phải chỉ bởi vì đôi giầy lớn này.

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại bài đàm thoại và vấn đáp câu hỏi.)

1. What is a carbon footprint?

2. What does "non-renewable energy" mean?

3. Why is sunlight a renewable source?

4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

5. What things vị you think might create a big carbon footprint?

Đáp án:

1. It’s about the negative effect we have on the environment.

2. ‘Non-renewable energy’ means that it will run out if we use it.

3. Sunlight is a renewable source because we can’t use it all up, it will last forever.

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses & she goes everywhere by bike.

Xem thêm: Nhạc Chuông Sợ Từ Nhỏ Đến Lớn Tôi Chưa Sợ, Lời Bài Hát Một Hành Trình Rực Rỡ J97

The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Lốt chân carbon là gì?

2. "Năng lượng không tái tạo" có nghĩa là gì?

3. Vì sao ánh sáng khía cạnh trời là nguồn tái tạo?

4. Vì sao Mai cho rằng cô ấy gồm một lượng khí thải carbon nhỏ?

5. Bạn nghĩ điều gì có thể tạo ra lượng khí thải carbon lớn?

1. Đó là tác động ảnh hưởng tiêu rất của chúng ta đối cùng với môi trường.

2. ‘Năng lượng ko tái tạo’ có nghĩa là nó sẽ hết sạch nếu bọn họ sử dụng nó.

3. Ánh sáng khía cạnh trời là 1 nguồn tái tạo thành vì bọn họ không thể áp dụng hết nó, nó sẽ tồn tại mãi mãi.

4. Mai cho là cô ấy tất cả một lượng khí thải carbon bé dại vì cô ấy tái chế các sản phẩm cô ấy áp dụng và cô ấy lượn mọi chỗ bằng xe đạp.

Các sản phẩm chúng ta sử dụng vô ích cho môi trường hoặc năng lượng chúng ta sử dụng tạo thành carbon dioxide có thể tạo ra một lượng mập khí thải carbon.

b. Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ sau đây sử dụng tin tức trong bài bác hội thoại.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, solar

- non-renewable sources: coal, natural gas, oil

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn hoàn toàn có thể tái tạo: gió, thủy điện, năng lượng mặt trời

- các nguồn cần thiết tái tạo: than đá, khí đốt từ nhiên, dầu mỏ

2 (trang 39 tiếng Anh lớp 7)Now, listen & repeat the words & phrases (Bây tiếng nghe và lặp lại những từ và các từ.)

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

Hướng dẫn dịch:

wind (gió)

coal (than đá)

natural gas (khí đốt từ bỏ nhiên)

nuclear (hạt nhân)

biogas (khí sinh học)

oil (dầu mỏ)

hydro (thuỷ điện)

solar (mặt trời)

3 (trang 39 giờ đồng hồ Anh lớp 7)Put the words into the correct groups below. (Xếp các từ vào đúng nhóm.)

Đáp án:

- renewable sources: wind, hydro, biogas, nuclear, solar

- non-renewable sources: natural gas, oil, coal

Hướng dẫn dịch:

- những nguồn tái tạo: gió, thủy điện, khí sinh học, phân tử nhân, tích điện mặt trời

- các nguồn ko tái tạo: khí đốt trường đoản cú nhiên, dầu mỏ, than đá

4 (trang 39 giờ Anh lớp 7)Practise asking and answering the questions about renewable & non-renewable sources. (Thực hành việc hỏỉ và trả lời thắc mắc về các nguồn có thế tái tạo thành và không rứa tái tạo.)

Gợi ý:

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source.

Hướng dẫn dịch:

A: Gió là loại năng lượng gì?

B: Đó là 1 loại năng lượng hoàn toàn có thể tái sinh.

A: Than đá là loại tích điện gì?

B: Đó là 1 trong loại tích điện không thể tái sinh.

Bài giảng tiếng Anh 7 Unit 10 Sources of energy: Getting started

Unit 10: từ vựng giờ đồng hồ Anh: Liệt kê các từ vựng buộc phải học trong bài...

Unit 10: A closer look 1 (trang 40): Put the words below into the table khổng lồ describe the types of energy...

Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42): Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets...

Unit 10: Communication (trang 43): Answer the questions below with a number from 1 to lớn 4...

Unit 10: Skills 1 (trang 44): Work in pairs. Discuss the following questions...

Unit 10: Skills 2 (trang 45): Look at the picture. Discuss the following in pairs...

Unit 10: Looking back (trang 46): Put the words into the correct groups...

Xem thêm: Cách Để Tính Vận Tốc Là Đạo Hàm Của Quãng Đường Là Vận Tốc, Cách Để Tính Vận Tốc Tức Thời

Unit 10: Project (trang 47): Look at the slogans. How are they used? Why are they important...