Getting Started

     

Trọn cỗ từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 8 – Sports and Games được tổng phù hợp và chia sẻ bởi cameraquansat24h.vn giúp những em ôn tập vững vàng kiến thức tiếng Anh đang học trên lớp.

Trong nội dung bài viết này, cameraquansat24h.vn sẽ mang về cho các em bài học tập từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 với chủ đề thú vị – Thể thao và phần đa trò chơi thuộc sách giáo khoa giờ Anh 6 chương trình mới. Nào, chúng mình thuộc học thôi!

 

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 – Sports & Games

 

*

 

1. Achievement /əˈtʃiːvmənt/ thành tựu

2. Aerobics /eəˈrəʊbɪks/ môn thể dục thể thao nhịp điệu

3. Athlete /ˈæθliːt/ vận tải viên

4. Athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

5. Badminton /ˈbædmɪntən/ môn mong lông

6. Basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/ môn nhẵn rổ

7. Bat /bæt/ gậy đánh bóng chày

8. Blind man’s bluff /blaɪnd mænz blʌf/ trò bịt mắt bắt dê

9. Boat /bəʊt/ nhỏ thuyền

10. Boxing /ˈbɒksɪŋ/ môn đấm bốc

11. Breaststroke /ˈbreststrəʊk/ bơi lội ếch

12. Career /kəˈrɪə(r)/ nghề nghiệp, sự nghiệp

13. Chess /tʃes/ cờ vua

14. Chew /tʃuː/ nhai

15. Congratulation /kənɡrætʃuˈleɪʃn/ chúc mừng

16. Court /kɔːt/ sân (quần vợt)

17. Cycling /ˈsaɪklɪŋ/ sút xe đạp

18. Elect /ɪˈlekt/ thai chọn, bình chọn

19. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ dụng cụ

20. Eurythmies /yʊˈrɪð mi, yə-/ (n): thể dục thể thao nhịp điệu

21. Exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ mệt mỏi lả, kiệt sức

22. Fantastic /fænˈtæstɪk/ giỏi vời

23. Fishing /ˈfɪʃɪŋ/ môn câu cá

24. Fit /ˈfɪt/ khỏe khoắn mạnh, vừa vặn

25. Football /ˈfʊtbɔːl/ môn trơn đá

26. Football match /ˈfʊtbɔːl mætʃ/ trận đấu bóng đá

27. Football player /ˈfʊtbɔːl ˈpleɪər/ ước thủ trơn đá

28. Goggles /ˈɡɒɡlz/ kính (bảo hộ)

29. Gym /dʒɪm/ phòng luyện tập thể dục

30. Gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục thể thao dụng cụ

31. Hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào

32. Individual /ɪndɪˈvɪdjuəl/ tất cả tính cá nhân

33. Javelin throw /ˈdʒæv·ə·lɪn θroʊ/ (n): ném lao

34. Karate /kəˈrɑːti/ môn ka-ra-tê

35.


Bạn đang xem: Getting started


Xem thêm: Soạn Anh 11 Unit 1 Speaking Unit 1: Friendship Tình Bạn, Unit 1 Lớp 11: SpeakingXem thêm: Lời Bài Hát Tình Nhạt Phai (Feat, Tình Nhạt Phai (Remix)

Last /lɑːst/ kéo dài

36. Marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

37. Marathon /ˈmærəθən/ cuộc đua ma-ra-tông

38. Marathon race /ˈmær·əˌθɑn reɪs/ (n): chạy ma-ra-tông

39. Marble /ˈmɑːbl/ viên bi

40. Match /mætʃ/ trận đấu

41. Olympic games /əʊˈlɪmpɪk geɪmz/ nắm vận hội Olympic

42. Pedal /ˈpedəl/ bàn đánh đấm (xe đạp)

43. Playground /ˈpleɪɡraʊnd/ sân chơi

44. Pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): nhảy đầm sào

45. Professional /prəˈfeʃənəl/ siêng nghiệp

46. Racket /ˈrækɪt/ vợt (chơi quần vợt)

47. Referee /refəˈriː/ trọng tài

48. Regard /rɪˈɡɑːd/ coi như, coi như

49. Regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

50. Ring /rɪŋ/ vũ đài (thể thao)

51. Running /ˈrʌnɪŋ/ môn chạy

52. Sailing /ˈseɪlɪŋ/ môn chèo thuyền

53. Skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ ván trượt

54. Skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ môn trượt ván

55. Ski /skiː/ ván trượt bang

56. Skiing /skiːɪŋ/ môn trượt bang

57. Skipping /skɪpɪŋ/ khiêu vũ dây

58. Thể thao shoes /spɔːts ʃuː/ giầy thể thao

59. Sports competition /spɔːts kɒmpəˈtɪʃn/ cuộc thi đấu thể thao

60. Sporty /ˈspɔːti/ yêu thể thao

61. Stadium /ˈsteɪdiəm/ sảnh vận động

62. Swallow /ˈswɒləʊ/ nuốt

63. Swimming /ˈswɪmɪŋ/ môn tập bơi lội

64. Table tennis /ˈteɪbl ˈtenɪs/ môn láng bàn

65. Tennis /ˈtenɪs/ môn quần vợt

66. Tug of war /tʌg əv ˈwɔːr/ trò kéo co

67. Volleyball /ˈvɒlibɔːl/ môn nhẵn chuyền

68. Weather forecast /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/ dự báo thời tiết

69. Weightlifting /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

 

Trên đó là bài viết “Tổng hợp đầy đủ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 8 – Sports và Games” của cameraquansat24h.vn – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề tuy nhiên ngữ. Hy vọng bài viết này bổ ích với các em.

 

Chúc những em tiếp thu kiến thức thật giỏi và thêm yêu môn giờ Anh! Đừng quên lép thăm cameraquansat24h.vn thường xuyên để update những con kiến thức có lợi nhưng cũng không thua kém phần thú vị nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 8 – Sports & Games

 

 

Trọn bộ kim chỉ nan và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 8: “Sports & Games” gồm đáp án