Getting Started

     

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday được tổng hòa hợp và chia sẻ bởi cameraquansat24h.vn giúp các em củng cố kỉnh vững vàng kỹ năng tiếng Anh đã học trên lớp.

Bài học từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 6 với chủ thể “Ngày tết quê tôi” nằm trong sách giáo khoa giờ Anh 6 chương trình mới nhưng cameraquansat24h.vn đưa về cho các em hôm nay hẳn là bài học được mếm mộ nhất. Bọn chúng mình cùng học nhé!

 

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday

 

*

 

Từ mới

Phân một số loại / Phiên âm

Định nghĩa

1. Flower 

(n) /ˈflɑʊ·ər/ 

hoa

2. Firework

(n) /ˈfaɪr.wɝːk/ 

pháo hoa

3. Lucky money 

(n) /ˈlʌk i ˈmʌn i/ 

tiền lì xì

4. Apricot blossom 

(n) /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ 

hoa mai

5. Peach blossom 

(n) /pitʃ ˈblɑs·əm/ 

hoa đào

6. Make a wish

(v)

ước một điều ước

7. Cook special food

(v)

nấu một món nạp năng lượng đặc biệt

8. Go khổng lồ a pagoda

(v) /pəˈɡəʊdə/

đi chùa

9. Decorate

(v) /ˈdek·əˌreɪt/ 

trang trí, trang hoàng

10. Decorate our house

(v)

trang trí nhà của chúng ta

11. Plant trees

(v)

trồng cây

12. Watch fireworks

(v) 

xem pháo hoa

13. Hang a calendar

(v) /ˈkælɪndər/

treo một cuốn lịch

14. Give lucky money

(v)

cho tiền lì xì

15. Bởi the shopping

(v)

mua sắm

16. Visit relative

(v) /ˈrelətɪv/

thăm bạn thân

17. Buy peach blossom

(v)

mua hoa đào

18. Clean furniture

(v) /ˈfɜːnɪtʃə(r)/

lau chùi vật đạc

19. Calendar 

(n) /ˈkæl ən dər/

lịch

20. Celebrate 

(v) /ˈsel·əˌbreɪt/ 

kỉ niệm

21. Cool down 

(v) /kul daʊn/

làm mát

22. Dutch 

(n, adj) /dʌtʃ/ 

người, giờ đồng hồ Hà Lan

23. Empty out 

(v) /ˈempti/

đổ (rác)

24. Family gathering 

(n) /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/

sum họp gia đình

25. Feather 

(n) /ˈfeð·ər/

lông (gia cầm)

26. First-footer 

(n) /ˈfɜrstˈfʊt/ 

người xông bên (đầu năm mới)

27.


Bạn đang xem: Getting started


Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 47 Toán Lớp 5 Trang 47 Luyện Tập Chung 8Xem thêm: Ơi Các Bạn Mình Ơi Tay Nắm Chặt Bàn Tay, Những Ước Mơ

Get wet 

(v)

bị ướt

28. Korean 

(n, adj) /kəˈriən/ 

người/tiếng Hàn Quốc

29. Remove 

(v) /rɪˈmuv/ 

rủ bỏ

30. Rooster 

(n) /ˈru·stər/ 

gà trống

31. Rubbish

(n) /ˈrʌb·ɪʃ/ 

rác

32. Thai 

(n, adj) /taɪ/ 

người / tiếng Thái Lan

33. Wish 

(n, v) /wɪʃ/ 

lời ước, cầu nguyện

34. Kumquat tree

(n) /ˈkʌmkwɒt triː/ 

cây quất

35. The new year tree

(n) /ðə njuː jɪə(r) triː/ 

cây nêu

36. Sticky rice

(n) /ˈstɪki raɪs/ 

gạo nếp

37. Jellied meat

(n) /ˈdʒelid miːt/ 

thịt đông

38. Lean pork paste

(n) /liːn pɔːk peɪst/ 

giò lụa

39. Pickled onion

(n) /ˈpɪkld ˈʌnjən/ 

dưa hành

40. Kitchen God

(n) /ˈkɪtʃɪn gɒd/

táo quân

41. Sweep the floor

(v) /swiːp ðə flɔː(r)/ 

quét nhà

42. Celebrate

(v) /ˈselɪbreɪt/ 

kỷ niệm

43. Decoration

(n) /dekəˈreɪʃn/

sự trang trí

44. Calendar

(n) /ˈkælɪndər/ 

lịch

45. Rooster

(n) /ˈruːstər/ 

con kê trống

46. Welcome

(v) /ˈwelkəm/ 

chào đón, tiếp đón

47. Colourful

(adj) /ˈkʌləfəl/ 

đa sắc màu

48. Envelope

(n) /ˈenvələʊp/ 

bao thư, phong bì

49. Belief

(n) niềm tin 

niềm tin

50. Backward

(n) /ˈbækwəd/ 

sự thụt lùi

51. Poverty

(n) /ˈpɒvəti/ 

sự nghèo đói

52. Midnight

/ˈmɪdnaɪt/

nửa đêm

53. Behave

(v) /bɪˈheɪv/ 

cư xử

 

Trên đây là bài viết “Tổng hợp tương đối đầy đủ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday” của cameraquansat24h.vn – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề tuy nhiên ngữ. Hy vọng bài viết này có lợi với những em.

 

Chúc các em học tập thật tốt và thêm yêu môn tiếng Anh! Đừng quên xịt thăm cameraquansat24h.vn liên tiếp để update những con kiến thức hữu dụng nhưng cũng không kém phần thú vị nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday

 

 

Trọn bộ lý thuyết và bài xích tập giờ Anh lớp 6 unit 6: “Our Tet holiday” có đáp án