TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 5 NATURAL WONDERS OF THE WORLD

     

Tiếng Anh 6 Unit 5: Getting Started giúp những em học viên lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các thắc mắc tiếng Anh trang 48 sách Kết nối trí thức với cuộc sống bài Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam. Dựa vào đó, các em vẫn ôn luyện thật xuất sắc kiến thức trước lúc tới lớp.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 5 natural wonders of the world

Soạn Getting Started Unit 5 lớp 6 bám sát theo công tác SGK Global Success 6 - Tập 1. Trải qua đó, giúp những em học sinh lớp 6 nhanh lẹ nắm vững được kiến thức để học xuất sắc tiếng Anh 6. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của cameraquansat24h.vn nhé:


Soạn Anh 6 Unit 5: Getting Started


Bài 1

Listen & read. (Nghe cùng đọc.)

Alice: Hello, welcome khổng lồ our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We"re just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I"m going lớn talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What"s that in the first picture?

Alice: It"s Ganh da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What bởi vì you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

Dịch bài bác hội thoại:

Alice: Xin chào, chào đón đến cùng với Câu lạc bộ Địa lý của bọn chúng mình.

(Gõ cửa)

Alice: Mời vào, Elena. Hiện nay chúng mình new bắt đầu. Tuy vậy hãy nhớ chúng ta phải luôn luôn đúng giờ.

Elena: nhất quyết rồi. Bản thân xin lỗi.

Alice: bây giờ mình vẫn nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: tuyệt vời! Đó là gì trong tranh ảnh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa nghỉ ngơi Phú Yên.

Xem thêm: Trời Ban Ánh Sáng Năm Tháng Tư Về Dáng Ai Về Chung Lối, Bã I Hã¡T Sã³Ng Giã³ (Jack, K

Elena: Chà. Nó trông xuất xắc vời!

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! cảnh quan thật giỏi vời. Hình này là Tuần Châu, một quần đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?


Bài 2

Complete the following sentences with the words from the box. (Hoàn thành các câu sau với những từ trong khung.)

scenery natural wonders amazing islands

1. People didn"t make Ganh da Dia. They are_________rocks.

2. Ha Long bay has thousands of big & small_________.

3. The town is charming and the surrounding_________is wonderful.

4. It’s_________to visit Ban Gioc Waterfall in September.

5. There are many natural and man-made_________in Viet Nam.

Trả lời:

1. Natural

2. Islands

3. Scenery

4. Amazing

5. Wonders

1. People didn"t make Ganh domain authority Dia. They are natural rocks.

(Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Bọn chúng là đá tự nhiên.)

2. Ha Long cất cánh has thousands of big & small islands.

(Vịnh Hạ Long có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ.)

3. The town is charming và the surrounding scenery is wonderful.

(Thị trấn quyến rũ và phong cảnh xung quanh thật giỏi vời.)

4. It’s amazing khổng lồ visit Ban Gioc Waterfall in September.

Xem thêm: 2 Quả Cầu Kim Loại Nhỏ Giống Nhau

(Thật tuyệt đối khi mang đến thăm Thác bạn dạng Giốc trong tháng 9.)

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

(Có không hề ít kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.)


Bài 3

Listen và repeat the words, then label the pictures. (Nghe cùng lặp lại các từ, dán nhãn cho các bức tranh.)

1. Mountain2. River3. Waterfall4. Forest
5. Cave6. Desert7. Beach8. Island

Trả lời:

a - 6. Desertb - 8. Islandc -5. Caved - 2. River
e - 3. Waterfallf -1. Mountaing - 4. Foresth - 7. Beach

1. Which is an island in Viet Nam?