TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 16 LESSON 1 TRANG 40

     

No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next khổng lồ the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở vị trí góc nhỏ đường, quanh đó nhà hát. Thank you.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 1 trang 40


bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

*

(Xin lỗi, trạm giới hạn xe buýt ở đâu ạ?)

It"s next to lớn the stadium. 

*

(Nó ngoài sân vận động.)

b) Excuse me, where"s the pharmacy? 

*

(Xin lỗi, tiệm thuốc tây/hiệu thuốc ở đâu ạ?)

It"s opposite the market. 

*

(Nó đối lập chợ.)

c) Excuse me, where"s the theatre? 

*

(Xin lỗi, đơn vị hát nơi đâu ạ?)

It"s between the cinema and the supermarket. 

*

(Nó sinh hoạt giữa rạp chiếu phim và khôn xiết thị.)

d) Excuse me, where"s the museum? 

*

(Xin lỗi, bảo tàng nơi đâu ạ.)

It"s on the corner of the street. 

*

(Nó ở góc đường.)


bài 3

3. Let"s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và vấn đáp những câu hỏi về phương hướng.

Where"s the...?

It"s next to/opposite...

It"s between... And...

It"s on the corner of...

Turn right/left...

Lời giải bỏ ra tiết:

A: Where"s the restaurant? 

*

(Nhà sản phẩm ở đâu?)

B: It"s opposite the park. 

*

(Nó đối lập công viên.)


bài 4


4. Listen và tick.

(Nghe và ghi lại chọn.)

 

Opposite the pharmacy

Between the supermarket & the cinema

Next lớn the stadium

Go along the street and turn left

1. The museum

 

 

 

 

2. The supermarket

 

 

 

 

3. The bus stop

 

 

 

 

4. The post office

 

 

 

 


Phương pháp giải:


Bài nghe:

1. Akiko: Where"s the museum?

Nam: I"ll take you there.

Akiko: Is it far?

Nam: No, not at all. It"s next to lớn the stadium. We can walk.

2. Akiko: Where"s the supermarket, Nam? Is it far from here?

Nam: Not very far. Go along the street và turn left.

Xem thêm: Muốn Người Ta Giúp Cho Thì Trước Hết Mình Phải Tự Giúp Lấy Mình Đã

Akiko: OK. Let"s go there.


3. Tony: I want to buy some presents.

Mai: OK Let"s go lớn the souvenir shops.

Tony: Are they far from here?

Mai: Yes, they are. We"ll go by bus.

Tony: Where"s the bus stop?

Mai: It"s opposite the pharmacy.

4. Tony: I"d like to send these postcards. Where"s the post office, Mai?

Mai: Go straight ahead. Turn right at the kết thúc of the street. It"s between the supermarket and the cinema.

Tony: Thanks a lot, Mai.

Mai: You"re welcome.

Lời giải chi tiết:

 


 

Opposite the pharmacy

(Đối diện đơn vị thuốc)

Between the supermarket and the cinema

(ở giữa nhà hàng siêu thị và địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim)

Next to lớn the stadium

(Kế mặt sân vận động)

Go along the Street and turn left

(Đi dọc theo tuyến đường và rẽ trái)

The museum

(bảo tàng)

 

 

 

The supermarket

(siêu thị)

 

 

 

The bus stop

(trạm giới hạn xe buýt)

 

 

 

The post office

(Bưu điện)

 

 

 

 


bài bác 5

5. Read & complete. Use one of the words/ phrases twice. 

(Đọc và hoàn thành. Thực hiện một từ/ nhiều từ 2 lần.)

 

between on the corner opposite next to

 

1. The theatre is ________ the stadium.

 

2. The cinema is ________ the theatre & the supermarket.

 

3. The stadium is ________ of the street.

 

4. Bus stop 1 is ________ Bus stop 2.

 

5. The post office is ________ Bus stop 1.

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The theatre is opposite the stadium.

(Nhà hát đối diện sân vận động.)

2. The cinema is between the theater và the supermarket.

(Rạp chiếu phim trọng điểm nhà hát và siêu thị.)

3. The stadium is on the corner of the street.

(Sân vận động nằm tại vị trí góc nhỏ đường.)

4. Bus stop 1 is opposite Bus stop 2.

(Trạm xe pháo buýt 1 đối diện trạm xe buýt 2.)

5. The post office is next to Bus stop 1.

(Bưu điện xung quanh trạm ngừng xe buýt 1.)


bài bác 6

6. Let"s sing.

Xem thêm: Danh Ngôn Về Lý Tưởng Sống, Chuyên Mục: Danh Ngôn Lý Tưởng

(Chúng ta thuộc hát.)

Where’s the bus stop? (Trạm dừng xe buýt sống đâu?)

Excuse me, where"s the bus stop? (Xin lỗi, trạm ngừng xe buýt ở đâu?)

Where"s the bus stop? (Trạm ngừng xe buýt sống đâu?)

Go straight ahead. (Đi thẳng về phía trước.)

It"s on the corner, (Nó ở góc,)

At the kết thúc of the street. (Tại cuối con đường.)

Excuse me, where"s the park? (Xin lỗi, công viên ở đâu?)

Where"s the park? (Công viên nghỉ ngơi đâu?)

Go straight ahead. (Đi trực tiếp về phía trước.)

Then turn left. (Sau kia rẽ trái.)

It"s opposite the museum. (Nó đối diện sân vận động.)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 395 phiếu
Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện cameraquansat24h.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.