TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 9 READING

     

Bài viết hướng dẫn phương pháp học và biện pháp giải bài bác tập của phần Reading về chủ đề Undersea World (Thế giới bên dưới biển), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu tạo cần nhớ với tham khảo nhắc nhở giải bài bác tập bên dưới đây.


*

Before you read(Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Look at the map and give the Vietnamese names for the oceans on the map.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 9 reading

(Làm việc với các bạn học. Nhìn vào bạn dạng đồ và viết tên các đại dương trên phiên bản đồ bởi tiếng Việt.)

Antarctic Ocean: phái nam Băng DươngArctic Ocean: Bắc Băng DươngAtlantic Ocean: Đại Tây DươngIndian Ocean: Ấn Độ DươngPacific Ocean: tỉnh thái bình Dương

Work with a partner. Look at the pictures below. Can you name the sea animal in each picture? The first letter of the word has been given to help you.(Làm bài toán với chúng ta học. Chúng ta cũng có thể gọi tên những động đồ dùng biển trong mỗi bức tranh? Chữ cái thứ nhất của từ vẫn được cho sẵn góp bạn.)

seal: hải cẩu jellyfish: nhỏ sứa turtle:rùa đại dương shark : cá mập

While you read(Trong khi chúng ta đọc)

Read the text and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm những bài tập theo sau.)

Chỉ tất cả một biển duy nhất. Nó được tạo thành năm phần khác nhau: thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, phái mạnh Băng Dương cùng Bắc Băng Dương. Cũng còn có nhiều biển, vùng, vịnh nhỏ hơn là 1 phần của các đại dương ấy. Những hải dương này chỉ chiếm 75% mặt phẳng trái đất. Nhiều thế kỷ nay những kín nằm sâu dưới lòng đại dương đã thách thức con người. Mặc dù nhiên, các nhà khoa học hiện nay với những trang thiết bị hiện đại đã quá qua được những thử thách của đại dương. Con người đưa tàu ngầm đi khảo sát đáy hải dương và gửi lên bờ hầu hết mẫu sinh vật biển để nghiên cứu thêm. Hầu như bức hình ảnh chụp tự vệ tinh cung cấp rất những thông tin, bao hàm nhiệt độ nước biển, độ sâu và những cư dân dưới biển. Nếu không có những công nghệ hiện đại, họ sẽ chẳng lúc nào có những thông tin quý giá chỉ như thế.

Động, thực vật biển khơi được tạo thành ba đội chính. Team sống dựa vào hoặc chịu ràng buộc vào tầng lòng như loại sao biển. Nhóm động vật bơi như các loài cá cùng cá to mà dịch rời không phụ thuộc vào dòng nước trong khi các loài sinh vật nhỏ dại bé khác bị dòng nước cuốn trôi đi như loại sứa biển. Động thực thứ biển mặc dù có kích thước nhỏ tuổi bé xuất xắc to quá kích thước đều góp thêm phần vào sự đa dạng sinh học của biển. Giả dụ sự đa dạng chủng loại sinh học này không được duy trì, sinh đồ biển có khả năng sẽ bị đe dọa.

Xem thêm: Xem Chương Trình Ai Là Triệu Phú Vtv3, Ai Là Triệu Phú

Task 1.The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with one of them. There are more words than needed.(Các từ vào khung mở ra trong đoạn văn. Điền vào mỗi khu vực trống một từ trong số đó. Có rất nhiều từ hơn đề xuất thiết.)

1. Some plants and animals are referred khổng lồ as __tiny__ organisms because they are extremely small. (Một vài ba loài đụng thực đồ dùng được nhắc tới như là phần đông sinh đồ vật rất nhỏ tuổi bởi vì chúng tương đối nhỏ.)2. Thanks lớn modern technology, scientists have been able lớn __investigate__ the life of plants & animals that live under the sea. (Nhờ có công nghệ hiện đại, các nhà khoa học hoàn toàn có thể nghiên cứu cuộc sống thường ngày của cồn thực trang bị sống dưới biển.)3. A __gulf__ is a large area of sea that is partly surrounded by land. ( Vịnh là một khu vực rộng to được phủ quanh bởi đất.)4. __Biodiversity__ is a term that refers to the existence of different kinds of animals và plants which make a balanced environment. ( Đa dạng sinh thái là thuật ngữ chỉ sự tồn tại của những loài hễ thực vật khác nhau mà tạo thành một môi trường thiên nhiên cân bằng.)5. These scientists have collected different __samples__ khổng lồ analyse for their experiment. (Các nhà kỹ thuật này đã tích lũy những vật mẫu để phân tích cho các cuộc thí nghiệm.)

Task 2.Read the passage again and then answer the following questions.(Đọc lại đoạn văn và trả lời các thắc mắc sau.)

1.What percentage of the earth"s surface is covered by seas & oceans? (Bao nhiêu phần trăm mặt phẳng trái khu đất được bao che bởi biển và đại dương?)=> 75% of the earth"s surface is covered by sea và oceans. (75% mặt phẳng trái khu đất được bao phủ bởi biển lớn và đại dương.)2.How vị scientists now overcome the challenges of the depth? (Các nhà khoa học đã vượt qua thách thức của độ sâu như thế nào?)=> They now overcome the challenges of the depth by using modern devices. (Họ sẽ vượt qua thách thức của độ sâu bằng cách dùng những thiết bị hiện đại.)3.What can submarines vị to help scientists know about the undersea world? (Tàu ngầm rất có thể giúp gì cho các nhà khoa học mày mò thế giới đại dương?)=> They investigate the seabed and bring samples of the marine life back to lớn the surface for further study. (Họ khảo sát điều tra đáy biển lớn và đưa lên bờ đầy đủ mẫu sinh vật biển khơi để phân tích thêm.)4.What can we learn from the satellite photos? (Chúng ta có thể biết được gì qua các hình ảnh vệ tinh?)=> We can know a wide range of information, including water temperature, depth & the undersea population. (Chúng ta có thể biết được lượng lớn thông tin bao gồm nhiệt độ nước, độ sâu và cư dân dưới biển.)5.What are the three groups of marine plants và animal? (Ba nhóm động thực vật biển khơi là các nhóm nào?)=> They are those that live on or depend on the bottom lượt thích the starfish, those that move independently of water currents và those that are carried along by the currents. (Chúng là nhóm sống nhờ vào hoặc chịu ràng buộc vào tầng lòng như loại sao biển, nhóm động vật hoang dã bơi mà dịch rời không nhờ vào vào làn nước và các loài bị dòng nước cuốn trôi đi.)6.What would happen if the sea biodiversity were not maintained? (Điều gì sẽ xẩy ra nếu hệ sinh thái biển không được duy trì?)=> The marine life would be at stake if the sea bioadversily were not maintained. (sự sống bên dưới biển sẽ bị đe dọa trường hợp hệ sinh thái biển ko được duy trì.)

After you read(Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a word or phrase given in the box below.

Xem thêm: Tình Yêu Mong Muốn - Review (Rang Pratana)

(Làm việc theo cặp. Xong bài bắt tắt của bài xích đọc bằng phương pháp điền vào mỗi chỗ trống một từ hoặc cụm từ đã đến trong khung mặt dưới.)

Though covering (1) __three-quarters__ of the earth’s surface, the ocean has remained (2) __mysterious__ khổng lồ us until recently. With (3) __modern__ technology we have now made important (4) __discoveries__ about the (5) __biodiversity__ of marine life. We have learnt that whether tiny or (6) __huge__, all the plants and animals of the sea are (7) __closely connected__.