TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 5 WRITING

     

Task 1: Read the following phối of instructions on how to use a public telephone (Đọc một tập vừa lòng lời hướng dẫn sau đây về cách sử dụng điện thoại cảm ứng công cộng.)


Task 4

Task 4: Write a mix of instructions on how lớn operate a TV with a remote control. Use the picture & the questions above as suggestions. You may begin with:

(Viết lời hướng dẫn về cách tinh chỉnh tivi cùng với thiết bị điều khiển từ xa. áp dụng bức tranh với các câu hỏi ở trên như thể gợi ý. Chúng ta cũng có thể bắt đầu với:)

Lời giải đưa ra tiết:

If you want lớn operate a TV with a remote control you must make sure the cord is plugged in & the main is turned on.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 5 writing

To turn on the TV, press the nguồn button, & if you want khổng lồ turn it off, press this button again.

To select a programme, press the PROGRAMME button. If you want lớn watch VTV1, press button number 1; và if you want to watch other channels, press the corresponding button numbers VTV2/3/4. Lớn adjust the volume, press the VOLUME button up or down. & if you don"t want to lớn hear the sound, press the MUTE button.

Tạm dịch:

Nếu bạn muốn vận hành TV bằng điều khiển từ xa, bạn phải bảo vệ dây được gặm vào cùng nguồn năng lượng điện được bật.Để nhảy TV, thừa nhận nút POWER với nếu bạn muốn tắt, hãy nhấn lại nút này.

Để chọn một chương trình, nhận nút PROGRAM. Nếu bạn muốn xem VTV1, thừa nhận nút số 1; và nếu bạn có nhu cầu xem những kênh khác, hãy thừa nhận số nút tương xứng VTV2 / 3/4. Để kiểm soát và điều chỉnh âm lượng, nhấn nút VOLUME lên hoặc xuống. Và nếu như khách hàng không mong mỏi nghe âm thanh, nhấn nút MUTE.

cameraquansat24h.vn


Task 1

Task 1: Read the following set of instructions on how lớn use a public telephone

(Đọc một tập thích hợp lời chỉ dẫn sau đây về kiểu cách sử dụng smartphone công cộng.)

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

To make a điện thoại tư vấn you will need a phone card.

Make sure you know the number you are calling.

TO OPERATE THE TELEPHONE

First, lift the receiver, and listen khổng lồ the dial tone.

Next, insert your phone thẻ in the slot.

Then press the number you require.

Wait until you hear the long pips.

This means that your gọi has been through.

EMERGENCIES

To call the Police, dial 113.

To hotline the Fire Service, dial 114.

To call an ambulance, dial 115.

To obtain help, dial 116.

Tạm dịch:

VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN CẨN THẬN

Để điện thoại tư vấn điện chúng ta phải gồm một thẻ điện thoại.

Phải nhớ số năng lượng điện thoại bạn sẽ gọi.

ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe tiếng nói trong năng lượng điện thoại.

Tiếp theo, đút thẻ điện thoại cảm ứng vào khe.

Xem thêm: Hai Điện Tích Q1 Q2 Đặt Cách Nhau 6Cm, Hai Điện Tích Q1, Q2 10 6 Đặt Cách Nhau 6Cm

Sau kia ấn số bạn phải gọi.

Đợi cho tới khi chúng ta nghe số đông tiếng bíp dài.

Điều dó có nghĩa là cuộc gọi của người sử dụng thành công.

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Gọi cảnh sát, tảo số 113.

Gọi cứu hỏa, con quay số 114.

Gọi cấp cứu, cù số 115.

Yêu ước được góp đỡ, quay số 116.


Task 2

Task 2: Work in pairs. Find out the connectors và the imperative size of the verbs from the instructions.

(Làm vấn đề theo cặp. Tìm rất nhiều từ nối và dạng nghĩa vụ của động từ tự lời chỉ dẫn.)

Lời giải đưa ra tiết:

Connectors: First, Next, Then, Until

Verbs in command form: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial

Tạm dịch:

Liên từ: First, Next, Then, Until

Động từ ở dạng lệnh: make sure, lift, listen, insert, press, wait, dial


Task 3

Task 3: Work in groups. Look at the TV & the remote control below, and answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Quan sát vào mẫu tivi với bộ tinh chỉnh từ xa bên dưới đây, và vấn đáp các thắc mắc sau.

1. What vì chưng you have to make sure of if you want to lớn operate the TV with the remote control?

2. What should you do if you want to lớn turn on or turn off the TV?

3. What should you vì if you want lớn select a programme?

4. What should you bởi if you want lớn watch VTV1, VTV2, VTV3, và VTV4?

5. What should you bởi vì if you want to adjust the volume?

6. What should you vì chưng if you don"t want khổng lồ hear the sound?

Lời giải đưa ra tiết:

1. If I want to lớn operate the TV with the remote control, I have to lớn make sure that the cord is plugged and the main is turned on.

2. To turn on the TV, press the power nguồn button. Lớn turn off the TV, press the power button again.

3. To select a programme, press the Programme button.

4. To watch VTV1, press button number 1.

to lớn watch VTV2, press button number 2.

khổng lồ watch VTV3, press button number 3.

to lớn watch VTV4, press button number 4.

5. Lớn adjust the volume, press the volume button up or down.

6. Press the Mute button if you don"t want lớn hear the sound.

Xem thêm: Phải Sống Thế Nào Để Cha Đừng Buồn, Lyrics: Dao Lam Con Quach Beem

Tạm dịch:

1. Bạn phải bảo đảm an toàn điều gì nếu như muốn quản lý và vận hành TV bằng điều khiển và tinh chỉnh từ xa?

=> nếu tôi muốn quản lý và vận hành TV bằng điều khiển từ xa, tôi phải đảm bảo rằng dây điện đã được cắn và nguồn điện chủ yếu được bật.