Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3 Test Yourself A

     

ông bắt đầu hoạt đụng cho trào lưu tự do cho người da đen và mọi tín đồ nghe bài xích phát biểu của ông tại nhà thờ Lincoln Memorial.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 3 test yourself a

1964

ông đã giành giải Nobel Hòa bình.

ông từ trần ở Memphis, Tennessee.

II. READING

Read the passage and choose one appropriate phrase in the box for each blank. There are more phrases than needed./(Đọc đoạn văn với chọn các từ phù hợp trong khung cho từng chỗ trống. Có tương đối nhiều cụm trường đoản cú hơn phải thiết.) 

A. The chairman of Fairfield Education Committee

B. For the best essay on education

C. Worked hard

D. For two years

E. Has lived for seven years

F. Took a degree in Economics

G. To lớn earn his living

Lindsay Lewis is married with four children. In 1979, he went to lớn Cambridge University and (1) _______. From 1982 to lớn 1989, he taught in Jordan, India and Japan. He returned khổng lồ England to vì chưng research at Bristol University. He (2) ______in Fairfield và he is now principal of the technical college in nearby Princeton. He was (3)______ in 1996. He was also a thành viên of the Public Health Council (4) ______ .In 1997, he wrote an article about technical colleges. The article won the Howard Hall Prize (5) _______. He wants lớn improve the education và the government health services. His hobbies are swimming, playing chess & collecting foreign coins.

Lời giải:

1 - F; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - B 

Hướng dẫn dịch:

Lindsay Lewis vẫn kết hôn và có bốn đứa con. Năm 1979, ông vào Đại học tập Cambridge cùng lấy bằng Kinh tế. Từ năm 1982 cho năm 1989, ông dạy ở Jordan, Ấn Độ và Nhật Bản. Ông về bên Anh để triển khai nghiên cứu vớt tại Đại học Bristol. Ông làm việc chăm chỉ ở Fairfield và bây giờ ông là hiệu trưởng của trường cđ kỹ thuật sinh hoạt Princeton ngay sát đó. Ông là quản trị của Ủy ban giáo dục và đào tạo Fairfield vào thời điểm năm 1996. Ông cũng là một trong thành viên của Hội đồng Y tế nơi công cộng trong hai năm. Năm 1997, ông viết một bài báo về các trường cao đẳng kỹ thuật. Bài xích báo vẫn giành phần thưởng Howard Hall cho chia sẻ hay duy nhất về giáo dục. Ông muốn cải thiện giáo dục và những dịch vụ y tế của thiết yếu phủ. Sở thích của ông là bơi lội lội, đùa cờ và tích lũy tiền xu nước ngoài. III. GRAMMAR 

Use the correct size of the verbs in brackets lớn complete the letter of application below /(Dùng dạng đúng của cồn từ vào ngoặc nhằm điền lá 1-1 dựới đây.) 

Dear Sir,

I (wish) (0) wish (apply) (1)______ for the post of clerk at World Tours Travel Company. I (be) (2)______26 years old và (attend) (3)______Greenhill College from 1997 khổng lồ 2001. In 2001 I (pass) (4)______my school certificate in History, Geography, Maths và German. Then I (get) (5)______a job as a junior typist at New Asia Export Company.

I (can) (6)______speak a little Chinese, but I am much better at (read) (7)______ books và letters in Chinese. I (know) (8) ______ how to lớn use a computer and I am good at Mathematics. I (be able) (9)_____ to lớn get on well with different kinds of people và I like hard work.

I look forward to lớn (hear) (10)_______from you soon.

Yours faithfully,

Bill Willson

Lời giải:

1.to apply 2. Am 3. Attended 4. Passed

5. Got 6. Can 7. Reading 8. Know

9. Am able 10. Hearing

Hướng dẫn dịch:

Xin kính chào Ngài,

Tôi muốn đăng ký làm thư ký tại Công ty du ngoạn Thế giới. Tôi 26 tuổi với theo học tập trường cđ Greenhill từ thời điểm năm 1997 cho năm 2001. Năm 2001 tôi đạt chứng chỉ về lịch sử, Địa lý, Toán và tiếng Đức. Sau đó, tôi cảm nhận một công việc như một tín đồ đánh máy cơ sở tại công ty xuất khẩu New Asia.

Tôi có thể nói rằng được một ít tiếng Trung, nhưng lại tôi giỏi đọc sách với thư bởi tiếng Trung. Tôi biết cách sử dụng laptop và tôi giỏi Toán học. Tôi hoàn toàn có thể hòa hợp với nhiều một số loại người không giống nhau và tôi thích công việc khó khăn.

Tôi mong mỏi sớm cảm nhận hồi âm từ ngài.

Trân trọng,

Bill Willson

IV. WRITING 

Sally Green writes Phong a letter. Read the letter carefully then in Phong’s name, write her a letter./(Sally Green viết mang đến Phong một lá thư. Đọc lá thư cẩn trọng sau đó với tên của Phong, viết mang lại cô ấy thư trả lời.)

10 Minto Street, Edinburgh, Scotland

8th November, 2017

Dear Phong,

Would you like to be my pen-friend? I am sixteen years old và 1.58 metres tall, with red hair and blue eye. I live in Edinburgh, with my parents và two elder sisters.

Xem thêm: Tình Yêu Là Sẽ Bên Nhau Trọn Đời Chẳng, Lời Bài Hát Tình Yêu Diệu Kỳ

I am a secondary school student. My school is in the centre of the city. It is very old & beautiful with about five hundred students & seventy teachers. I go to lớn school every day from 9:00 a.m to lớn 3:30 p.m. First, we have lessons. Then we have a lunch break for one and a half hour. After that, we either have more lessons or play games.

I hope you will write khổng lồ me & tell me about yourself, your school and your daily routine.

Yours sincerely,

Sally Green

Hướng dẫn dịch:

Kính giữ hộ Phong,

Bạn vẫn muốn làm các bạn tâm thư của tôi không? Tôi mười sáu tuổi với cao 1,58 mét, với mái tóc đỏ với mắt xanh. Tôi sống ở Edinburgh, với cha mẹ và hai chị gái.

Tôi là một học sinh trung học. Ngôi trường học của mình nằm chính giữa thành phố. Nó hết sức cũ cùng xinh đẹp với khoảng năm trăm học viên và bảy mươi giáo viên. Tôi đi học hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Đầu tiên, shop chúng tôi có bài bác học. Sau đó, chúng tôi có một giờ nghỉ trưa vào một giờ đồng hồ rưỡi. Sau đó, công ty chúng tôi có nhiều bài học kinh nghiệm hơn hoặc đùa trò chơi.

Tôi hy vọng bạn sẽ viết thư cho tôi và cho tôi biết về bản thân bạn, ngôi trường học với thói quen hàng ngày của bạn.

Trân trọng,

Sally Green

Lời giải:

Tran dai Nghia Street, Hai bố Trung District, Ha Noi

September 15th 2019

Dear Sally,

I,m glad to receive your letter và it’s my pleasure to be your pen-friend. About me, I’m 15 years old. I’m 1.60 meters tall và have long black hair và brown eyes. I live with my family in the center of Hanoi. I have an elder brother that is older than me 2 years old.

I’m a student of Chu Van An high school, in grade 10. My school is very beautiful with typical French architecture. I have to lớn go lớn school 5 days per week, from Monday khổng lồ Friday. I have many interesting subjects such as Maths, Literature, Music, Art,… Although it is quite hard for me khổng lồ prepare for exams, I still enjoy going lớn school.

Write lớn me, I’m looking forward to lớn hearing from you. And please give my regards to your family.

Yours truly,

Phong

Hướng dẫn dịch:

Đường Trần Đại Nghĩa, quận nhì Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 15 mon 9 năm 2019

Gửi Sally,

Mình rất vui khi nhận được thư của bạn và rất sẵn lòng làm bạn qua thư với bạn. Về bản thân mình, mình 15 tuổi. Mình cao 1 mét 60 và có tóc black dài, mắt nâu. Mình sống với gia đình ở trung trung tâm Hà Nội. Mình có một anh trai rộng mình 2 tuổi

Mình là học sinh của trường trung học Chu Văn An, lớp 10. Trường của mình rất đẹp với kiến trúc Pháp đặc trưng. Mình phải đi học 5 ngày một tuần, từ thứ 2 tới tứ 6. Mình có rất nhiều môn học thú vị như Toán, Văn, Nhạc, Họa,.. Mặc dù nhiều lúc mình mệt mỏi vì phải chuẩn bị mang lại các bài thi, mình vẫn thích đi học.

Xem thêm: Lời Bài Hát Một Cộng Một Lớn Hơn Hai Doremon, Một Cộng Một Lớn Hơn Hai

Viết mang lại mình nhé, mình hy vọng tin từ bạn. Cùng xin gửi chào của tôi đến mái ấm gia đình của bạn.