Unit 9: getting started + listen and read

     

Thuy is talking to lớn her grandmother. Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV. Grandma: Can you tu up the volume, Thuy? Thuy: Yes, Grandma. Weatherman: Here is tomo


2. LISTEN & READ

Click tại trên đây để nghe:

 

Thuy is talking lớn her grandmother.

Bạn đang xem: Unit 9: getting started + listen and read

Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV.

Grandma: Can you turn up the volume, Thuy?

Thuy: Yes, Grandma.

Weatherman: Here is tomorrow"s weather forecast. Ha Noi and areas to the north will be sunny. Ha Noi will have temperatures between 23°C và 27°C. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south-central coast can expect thunderstorms.

Hue will experience temperatures between 25°C and 30°C. There will also be thunderstorms over the central highlands.

Areas around the Cuu Long Delta can expect clouds during the day. Ho bỏ ra Minh City"s temperatures will be between 27°C and 35°C.

Thuy: That’s all. Grandma.

Grandma: Thank you, dear. What are you doing?

Thuy: I’m preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven"t met since we left school. We"re going lớn a park on the other side of the river.

Grandma: Don"t forget to bring along a raincoat.

Thuy: But Grandma, the forecast says it"ll be sunny.

Grandma: I never trust weather forecasts.

Thuy: You don"t miss a single one on TV, do you?

Grandma: But I lượt thích watching them, dear.


Thuy: Alright Grandma, I"ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won"t laugh at me.

Dịch bài bác hội thoại:

Thúy đang thì thầm với bà.

Thúy: Bà ạ, đó là dự báo tiết trời trên tivi.

Bà: Thúy, cháu vặn âm nhạc to lên giùm bà.

Xem thêm: Hải Lý Là Gì ? 1 Hải Lý Bằng Bao Nhiêu Km (Cây Số) 1 Hải Lý Bằng Bao Nhiêu Km

Thúy: Vâng, thưa bà.

Người dự đoán thời tiết: Đây là dự đoán thời máu ngày mai. Hà nội và khu vực phía bắc sẽ có nắng. Thành phố hà nội sẽ gồm nhiệt độ khoảng tầm 23°C và 27°C. Trời vẫn mưa dọc theo bờ biển lớn Thanh Hóa. Bờ đại dương ở phái mạnh Trung Bộ sẽ có được bão cùng với sấm sét mọi vùng cao nguyên trung bộ miền trung. Các quanh vùng vùng châu thổ sông Cửu Long gồm thể có nhiều mây vào ban ngày. Nhiệt độ ở tp.hcm sẽ khoảng chừng giữa 27°C với 35°C.

Thúy: Bà ạ, hết rồi ạ.

Bà: Cảm ơn cháu. Cháu đang làm cái gi đấy?

Thúy: Cháu đang sẵn sàng một cuộc dã nước ngoài với vài chúng ta của cháu. Chúng cháu đã không chạm chán nhau từ khi rời ghế đơn vị trường. Chúng cháu sẽ đến khu vui chơi công viên ở kè sông bên kia.

Bà: Các cháu hãy nhờ rằng mang theo áo tơi nhé?

Thúy: Nhưng bà ạ, dự đoán thời ngày tiết nói trời sẽ nắng.

Bà: Bà không lúc nào tin dự đoán thời tiết.

Thúy: Nhưng bà đã không bỏ qua tin đoán trước thời huyết nào, cần không?

Bà: Vì bà ham mê xem chúng, con cháu à.

Thúy: Vâng thưa bà, con cháu sẽ mang theo áo tơi dự phòng. Cháu hy vọng các bạn sẽ không cười nhạo cháu.

a) Practice the dialogue in a group of three. 

(Thực hành đoạn đối thoại với một đội nhóm ba người.)

b) Fill in each blank with one word or phrase from the dialogue. 

(Điền vào mỗi vị trí trống một tự hoặc nhiều từ phù hợp ở trong khúc hội thoại trên.)


1. Thuy’s grandmother wants her to_________the volume on TV because she wants khổng lồ listen lớn the ______

2. It will be_____________along the coast of Thanh Hoa.


3. The____________will experience thunderstorms.

4. Ho đưa ra Minh city will___________between 27°C và 35°C.

5. Although Thuy’s grandmother doesn"t trust__________, she likes _________

Hướng dẫn giải:

1. Thuy"s grandmother wants her to turn up the volume on TV because she wants lớn listen to lớn the weather forecasts.

2. It will be rainy along the coast of Thanh Hoa.

3. The south-central coast will experience thunderstorms.

4. Ho bỏ ra Minh city will experience temperatures between 27°C and 35°C.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 5 Unit 16 Lesson 1 Trang 40, Tiếng Anh Lớp 5: Unit 16 Where Is The Post Office

5. Although Thuy"s grandmother doesn"t trust weather forecasts, she likes watching them.