UNIT 8 LỚP 9: READ

     

There are many occasions for you khổng lồ express your feelings lớn others. Following are opinions, feelings & memories of children about their fathers on Fathers Day in nước australia and the USA.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 9: read


Click tại phía trên để nghe:

 

There are many occasions for you lớn express your feelings to others. Following are opinions, feelings và memories of children about their fathers on Fathers Day in nước australia and the USA.

Rita (Australia)

To the one who teaches me how to love, cry and laugh.

To the one who says never thảm bại heart và always finish what vou start.

To the one whose feelings for me are so strong that the word love can’t describe them.

Can you guess who it is?

It’s not too hard khổng lồ tell...

*

Jane (USA)


Daddy, I am writing this to lớn tell you how much you are missed & loved. I will always remember that day - my wedding day. You were standing there with tears in vour eves while I was walking towards my groom. You gave me a hug, và the feeling that you never wanted lớn let me go. But at last I had lớn leave you và start my new life... A moment in time that lasted forever. I now have children, Dad, but I will always be your little girl! Happy Father s Day.

*


Bob (Australia)

You ask me what I think about my dad. Great! Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Bởi vì you blow what I mean?

He is a considerate and generous man who is loved not only by his family but also by all his friends.

Xem thêm: Top 30+ Bài Văn Nghị Luận Về Tình Cảm Gia Đình Hay Và Ý Nghĩa Nhất

His priority is always his family.

His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad"s terrific! I’m so proud of him and love him so much. Happy Father s Day, Daddy!

*

Dịch

Có các dịp nhằm em bày tó tinh cảm so với người khác. Sau đây là những ý kiến, cảm xúc và kỉ niệm của các trẻ em về cha của chúng vào ngày lễ của phụ vương ở Úc và Mĩ.}

Rita (Úc)

Gửi bạn dạy tôi yêu thương,khóc cùng cười như vậy nào.


Gửi người nói đừng khi nào mất niềm mong muốn và luôn hoàn tất mọi gi đang bắt đầu

Gửi tín đồ mà tình cảm dành cho tôi quá kiêu dũng đến nỗi lởi yêu thương thương ko thề tà được.

Bạn tất cả thề đoán sẽ là ai không?

Không quá khó để nói......................

Jane (Mĩ)

Ba. Con đang viết lá thư này nhằm nói với ba Ba được nhớ và yêu thừơng biết các không. Nhỏ sẽ luôn nhớ khoảng đó - ngày cưới của con. Cha đang đứng đấy dầm dề nước mắt trong khi con đi đến quý ông rể của ba. Ba đã õm lấy nhỏ và mang đến con cảm hứng ba không khi nào muốn để con đi. Nhưng cuối cùng con nên bỏ tía vả ban đầu cuộc sống new cùa con. Khoảng thời gian rất ngắn tồn tại trường thọ theo thời gian. Bố ạ, bây giờ con gồm con nhưng con sẽ luôn luôn là nhỏ gái nhỏ bé bỏng của Ba! Chúc tía trong dịp nghỉ lễ của cha vui vè!

Bob (Úc)

Bạn hỏi tôi nghĩ về gì về tía tôi. Tuyêt lắm! xuất xắc lắm! Tỏi yêu cầu nói cùng với bạn ba tôi là người rất tốt trên trái đất này. Chúng ta biết tôi mong nói gì Không?

Ông ấy là người vồ cập rộng lượng, tín đồ được yêu thương thương không chỉ có bởi gia đình ông cơ mà còn bởi toàn bộ bạn hữu. Tính vui nhộn của ông làm cho ông khảc biệt những người khác. Tóm lại, ba tôi hay vời! Tôi rất tự hào về fan và cực kỳ yêu người. Ba, chúc Ba trong thời gian ngày của cha VUI vẻ!


Answer. 

a) Who bởi you think Rita sends this thẻ to?

b) Is Jane’s father alive or dead? How bởi you know this?

c) What quality makes Bob"s father different from others?

d) What image of a father can you draw from the three passages?


Questions. (Câu hỏi).

a. I think who Rite sends this thẻ to is her father.

b. Her father is alive, because at the over of the letter, she wishes her father a happy Father"s Day.

Xem thêm: Doraemon - Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai Thế Kỷ 22, Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai

c. His sense of humour makes Bob’s father different from others

d. From the three passages, we can see a father is a man who is always considerate and generous to his children) and who has a strong và ever-lasting influence ủn them, too.