Speak

     

Phần này bạn học sẽ thao tác nhóm và tiếp xúc về những cách bao gồm thẻ đảm bảo an toàn môi trường trải qua việc vận dụng ngữ pháp cùng từ vựng vẫn học. Bài học cũng yêu cầu bàn sinh hoạt nắm được các thông tin bao gồm về ô nhiễm môi trường. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Speak

*

SPEAK – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

a) Try lớn persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions & the idea clues given. Follow the example. (Hãy cố gắng thuyết phục chúng ta cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các từ dấn mạnh, những gợi nhắc đã mang đến sẵn. Tuân theo ví dụ.)

I think you should... (Tôi nghĩ các bạn nên…) Why don"t you...? (Tại sao không…)Won"t you...? (Bạn đang không…)Why not...?(Tại sao không…)It would be better if you...(Sẽ tốt hơn ví như bạn…)What/How about..?(Còn về việc…)
Use banana leaves lớn wrap food, (plastic bags arc very hard to lớn dissolve / save paper) - cần sử dụng lá chuối để quấn thức ăn. (Những túi nhựa cực nhọc phân hủy/ tiết kiệm ngân sách và chi phí giấy)Reuse and recycle bottles và cans, (reduce garbage / save natural resources) - Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (Giảm rác rưởi thải/ tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên thiên nhiên)Not throw trash onto the water, (keep the water clean / polluted water can directly vì harm to people’s health and kill fish) - không quăng rác lên mặt nước. (Giữ trộn nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây sợ hãi trực tiếp cho sức khoẻ bé người: giết bị tiêu diệt cá/ tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên thiên nhiên)Go to lớn school or go to work by bike, (save energy / keep the air cleaner) - Đi học hay đi làm bằng xe cộ đạp. (Tiết kiệm năng lượng/ duy trì không khí không bẩn hơn)Put garbage bins around the schoolyard, (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean) - Đặt thùng rác phổ biến quanh sân trường. (Ngăn ngăn những học viên lười biếng quăng rác lung tung/ duy trì sân trường sạch sẽ sẽ).Use public buses instead of motorbikes, (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy) - thực hiện xe buýt chỗ đông người thay bởi đi xe gắn máy. (Tránh kẹt xe/ bớt lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags khổng lồ wrap food. (Mình nghĩ về sẽ xuất sắc hơn nếu bọn họ dùng lá chuối để bọc thức nạp năng lượng thay vày dùng giấy cùng túi nhựa)B: Why? How come? (Tại sao? Sao vậy?)A: Because plastic bags are very hard to lớn dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That"s how we can save the environment. (Vì túi vật liệu nhựa rất cạnh tranh phân hủy, chúng sẽ gây nên ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, bạn có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường)

Giải:

Conversation 1

A: I think it would be better if we reuse và recycle bottles và cans. (Tôi nghĩ về sẽ xuất sắc hơn nếu họ tái thực hiện và tái chế chai lọ cùng lon)B: Why? (Tại sao)A: Because bottles and cans are very hard lớn dissolve, they will cause pollution. Và if we reuse & recycle bottles & cans, we can save natural resources. That"s how we can save the environment. (Vì chúng cạnh tranh phân hủy, vấn đề đó gây ô nhiễm môi trường. Và nếu họ tái sử dụng và tái chế chai lọ và lon, bạn có thể tiết kiệm khoáng sản thiên nhiên. Đó là cách bọn họ có thẻ bảo đảm mooit rường)

Conversation 2

C:I think you should use public buses instead of motorbikes. (Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe buýt chỗ đông người thay vị xe máy)D:Why? (Tại sao)C:Because we can save energy and above all we can avoid traffic jams in cities, và reduce exhaust fume which is very harmful to lớn people"s health. (Vì chúng ta cũng có thể tiết kiệm tích điện và hơn tất cả bạn có thể tránh được kẹt xe cộ ở các thành phố lớn, và bớt thiểu khí thải bất lợi với sức mạnh mọi người)D:Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month.

Xem thêm: Công Nghệ 11 Bài 5: Hình Chiếu Trục Đo Công Nghệ 11 : Bài 5, Công Nghệ 11 Bài 5: Hình Chiếu Trục ĐoXem thêm: Access To This Page Has Been Denied, A Sin2X2Cos2X1Sinx

(Ồ, hiện thời thì tôi vẫn hiểu. Chúng ta nên đưa ra vấn đề vào sinh hoạt lớp tháng tới)

Conversation 3

E:Why not put garbage bins around schoolyard? (Tại sao họ không đặt những thùng rác quanh sân trường)F:How come? (Tại sao)E:Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. Và it can also keep the schoolyard clean. (Vì nó hoàn toàn có thể ngăn các học sinh vứt rác khắp nơi. Cùng nó có thể giữ cho môi trường thiên nhiên sạch đẹp)F:It"s s good idea. We should vị it và begin "a clean week"s programme" in our school. (Ý tưởng tuyệt đó. Họ nên làm nó và bước đầu chương trình ‘một tuần sạch mát đẹp’ ngơi nghỉ trường chúng ta.E:Well, let"s go ahead. (Ồ, làm luôn luôn thôi)

b. Find possible answers to lớn the questionnaire. You can use the ideas in section a). (Tìm câu vấn đáp cho các câu hỏi. Bạn cũng có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).

Giải:

How can we save paper? (Làm sao chúng ta có thể tiết kiệm giấy?)=> I think we should write on both sides of the paper (Tôi nghĩ họ nên viết trên cả nhì mặt của tờ giấy)How can we use fewer plastic bags? (Làm cầm nào chúng ta có thể sử dụng ít túi nhựa?)=> I think we should save plastic bags, clean & reuse them. (Tôi nghĩ rằng họ nên tiết kiệm túi nhựa, làm cho sạch cùng tái áp dụng chúng.)How can we reduce water pollution? (Làm thay nào bạn có thể làm giảm ô nhiễm và độc hại nước?)=> I think we shouldn"t throw wastes và garbage into sưeams, lakes and even oceans. (Tôi nghĩ chúng ta không cần ném hóa học thải cùng rác thải vào sưởi ấm, hồ và thậm chí là cả đại dương.)How can we prevent littering? (Làm rứa nào bạn có thể ngăn phòng ngừa rác thải?)=> I think we should discard/ throw garbage in waste bins. (Tôi nghĩ bọn họ nên vứt vứt rác vào thùng rác.)How can we reduce air pollution? (Làm cố nào bạn cũng có thể giảm ô nhiễm không khí?)=> I think we should use less private vehicles và don"t release pollutants into the air. (Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng ít phương tiện cá thể hơn và không thải hóa học gây ô nhiễm và độc hại vào ko khí.)How can we reduce the amount of garbage we produce? (Làm cầm cố nào chúng ta cũng có thể làm sút lượng rác bọn họ thải ra?)=> I think we should try lớn re-use và recycle things. (Tôi nghĩ họ nên test tái sử dụng và tái chế các thứ)

c) Now discuss with a partner the best way lớn protect the environment. Take turns khổng lồ try và persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers khổng lồ the questionnaire in b). (Bây giờ bạn hãy trao đổi với một chúng ta cùng lớp về cách tốt nhất có thể để bảo vệ môi trường. Rứa phiên nhau nỗ lực thuyết phục bạn của bản thân mình làm những việc mà bạn nghĩ là trong thực tế nhất. áp dụng những gợi ý và cách miêu tả để thuyết phục tại phần a) và những câu trả lời cho thắc mắc ở phần b).)

Giải:

I think we should burn trash lớn reduce the amount of garbage we produce lớn protect the environment. (Tôi nghĩ bọn họ nên đốt rác để sút lượng rác chúng ta thải ra để đảm bảo môi trường.)No, we shouldn"t vì that. Fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage Is khổng lồ reuse and recycle things. (Không, họ không bắt buộc làm điều đó. Sương rác vẫn gây ô nhiễm và độc hại không khí. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất có thể để sút rác là thực hiện lại và tái chế phần đông thứ.)How can we bởi that? I think only the factory can. (Làm cố nào bạn có thể làm điều đó? Tôi cho là chỉ có nhà máy sản xuất có thể.)What about collecting used paper, bottles và cans every day? It"s not difficult. (Thế còn thu lượm giấy, chai lọ, lon từng ngày? Nó không khó.)That"s a good Ideal Let"s bởi vì that. (Đó là một lý tưởng xuất sắc Hãy làm cho điều đó.)