Unit 5 lớp 9 language focus

     

Phần language focus vẫn ôn tập cho mình học tự vựng và ngữ pháp sẽ học của Unit 5: The truyền thông (Các phương tiện đi lại truyền thông) bao hàm câu hỏi đuôi, thắc mắc yes/no với danh động từ. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 5: THE MEDIA

1. Complete the dialogues with the correct tag.(Hoàn thành những đoạn đối thoại với phần thắc mắc đuôi đúng.)

Giải:

a)

Jim:You have read this article on the website,haven"t you? (Bạn đọc bài bác báo này bên trên trang mạng rồi đúng không)Lina:Not yet. (Chưa)

b)

Minh:Baird produced the first TV picture in 1926,didn"t he? (Baird vẫn sả xuất ra hình ảnh TV trước tiên đúng không)Thao:Yes, he did. (Đúng vậy)

c)

Thu:A daily newspaper was published in Germany in 1550,wasn"t it? (Một tờ báo mỗi ngày đã được xuất phiên bản ở Đức vào thời điểm năm 1550 đúng không)Tri:No, it wasn’t. It was in 1650. (Không phải, vào thời điểm năm 1650)d)Ha:You don"t lượt thích playing computer games,do you? (Cậu không ham mê trò chơi máy vi tính đúng không)Thanh:Yes, I do. But I don"t have much time for it. (Có chứ. Nhưng lại mình không có rất nhiều thời gian cho nó)

e)

Mai:We are going lớn have cable TV soon,aren"t we? (Chúng ta sẵn sàng có TV vô tuyến cab mau chóng thôi buộc phải không?)Thang:Yes, I think so. (Ừ, mình nghĩ vậy)

2.Work with a partner. Look at the table. Ask and answer questions about television programs these people lượt thích and dislike. Use tag questions. (Thực hành cùng với một chúng ta cùng lớp. Hãy nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời các câu hỏi về lịch trình TV mà những người dân này thích và không thích. Sử dụng thắc mắc đuôi.)

Giải:

1.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 9 language focus

A : Tuan likes news, doesn’t he? (Tuấn ưng ý tin tức đúng không)B : Yes, he does. (Đúng vậy)

2.

A : Mai & Anh don’t like news, vị they? (Mai và Ánh không thích tin tức bắt buộc không)B : No, they don’t. (Không, bọn họ không thích) (Không, bọn họ không thích)

3.

A : But Mai and Anh like movies, don"t they? (Nhưng Mai cùng Anh ham mê phim buộc phải không)B : Yes, they do. (Đúng vậy)

4.

A : khô giòn and Tuan lượt thích news, don"t they? (Hạnh và Tuấn phù hợp tin tức buộc phải không)B : Yes, they do. (Ừ, đúng vậy)

5.

Xem thêm: Ở Đời Gieo Nhân Nào Gặp Quả Nấy, Gieo Nhân Nào Gặt Quả Ấy

A : Mai and hanh don"t like sports, bởi they? (Mai với Hạnh không ưa thích thể thao bắt buộc không)B : No, they don’t. (Không. Họ không thích)

6.

A : Tuan and khô hanh don’t lượt thích games, bởi vì they? (Tuấn với Hạnh không mê thích trò chơi phải không)B : No, they don’t. (Không, họ không thích)

7.

A : Mai và Anh don’t lượt thích English lessons, bởi they? (Mai và Anh ko thích các tiết học tập tiếng Anh đề xuất không)B : No, they don’t. (Không, họ không thích)

8.

Xem thêm: Hình Ảnh Đầu Trâu Mặt Ngựa Là Gì, Lũ Đầu Trâu Mặt Ngựa

A : hanh hao and Mai like cartoons, don’t they? (Hạnh với Mai say đắm phim hoạt hình phải không)B : Yes, they do. (Ừ đúng vậy)

9.

A : Anh doesn’t lượt thích games, does she? (Anh không đam mê trò chơi đúng không)B : No. She does. (Không. Cô ấy bao gồm thích)

3. Work with a partner. Ask and answer questions about each thắng lợi in the box. (Thực hành cùng với một bạn cùng lớp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về mỗi mục vào khung.)

Giải:

Do you like playing soccer? (Bạn thích chơi đa sbosng không)

No, I hate it. What about you? (Không, mình ghét nó. Còn các bạn thì sao?)I lượt thích it. (Mình yêu thích nó)

Do you enjoy fishing? (Cậu đam mê câu cá không)

Yes, I love it. & you? (Có, mình muốn câu cá. Còn bạn)I don"t know. I"ve never tried it. But it seems boring. (Mình không biết. Mình không thử, nhưng nghe vẻ chán)

Do you lượt thích going to the movies? (Cậu mê say đến rạp chiếu phim không)

No, I don’t. I enjoy watching films on TV at home. (Không. Mình thích xem phim bên trên TV trong nhà hơn)Neither vì I. I love watching cartoons. What is your favourite type of film? (Mình cũng vậy. Mình đang có nhu cầu muốn xem hoạt hình. Mình muốn thể nhiều loại phim gì)Action film. (Phim hành động)

Do you lượt thích reading detective stories? (Cậu gồm thích hiểu truyện trinh thám không)

No, I hate it. It"s a waste of time. How about you? (Không, bản thân ghét nó. Thiệt tốn thời gian)I don"t like it, either. (Mình cũng không thích)

Do you enjoy listening to music? (Cậu ưa thích nghe nhạc không)

Yes, I lượt thích it very much, especially classical music. (Có, mính khôn cùng thích, đặc biệt là nhạc cổ điển)Oh, I enjoy listening to it, too. I am a tín đồ of Taylor Swift và I have all her songs in my smartphone. 9Oof, mình cũng thích nghe. Bản thân là fan của Taylor Swift cùng mình có tất cả các bài hát của cô ấy trong điện thoại mình)

4. Use the words in the three boxes khổng lồ write true sentences about your parents, siblings, relatives, friends & yourself. (Sử dụng những từ vào 3 khung dưới đây để viết thành những câu đúng về tía mẹ, anh chị, bạn thân, đồng đội của bạn và về bao gồm bạn.)

Giải:

My father likes watching sports programs, but my mother doesn’t. She loves listening to lớn music. (Bố tôi mê thích xem các chương trình thể dục nhưng mẹ tôi thì không. Bà ấy mê say nghe nhạc)My younger brother enjoys playing computer games, but my sister doesn’t. She likes listening to music. (em trai tôi thích chơi trò chơi máy tính, tuy thế chị gái tôi thì không. Cô ấy mê thích nghe nhạc)My uncle likes reading artices about current subjects, but my aunt doesn’t. She loves reading advertisements news. (Bác tôi thích lướt web về các vấn đề sát đây, cơ mà cô tôi thì không. Bà ấy thích biết tin tức quảng cáo)My friend Hung loves playing soccer, but Lan doesn’t. She loves writing letters. (Bạn Hưng của mình thích chơi bóng đá nhưng Lan thì không. Cô ấy say mê viết thư)I myself dislike watching sports, but I loves listening khổng lồ music (Tôi không say đắm xem thể thao, nhưng mà tôi yêu thích nghe nhạc)