Unit 10: Read Trang 86 Sgk Tiếng Anh Lớp 9

     

Bạn học sẽ tiến hành đọc một bài bác về du hành vũ trụ, chú ý các từ mới và chú giải lại cách dùng trường đoản cú cùng các ngữ pháp quan liêu trọng, tiếp nối đọc lại kĩ nội dung bài bác đọc để trả lời các câu hỏi. Bài viết sau sẽ lưu ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

READ– UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS

A SPACE TRIP

Do you want lớn plan for some kind of exciting trip? vì you have a million dollars? Are you very healthy? Are you a good traveler? vày you want to go khổng lồ nowhere? Then you can have a trip lớn space.

Bạn đang xem: Unit 10: read trang 86 sgk tiếng anh lớp 9

If you decide to lớn take the trip, you will have lớn get ready a few months before the flight. You must be in excellent physical condition. You should run a lot, swim every day, và do aerobics & push-ups. You must get a letter from the doctor that shows you are in perfect health.

Once you get on the trip, you will be in a different world. You will see pictures of the Earth. You may also find your country và other interesting places. You will be able lớn see the occans, the big rivers, the tall mountains. You will be able to lớn see them many times because you will orbit the Earth 16 times a day! You will also be able to see stars that you couldn’t see from the Earth.

When you are in orbit, you will be able lớn get out of your seat and walk in the cabin. You will be able khổng lồ walk on the walls or on the ceiling like in a circus. You will not weigh anything! You will feel totally không tính phí and enjoy the wonderful feeling you have never had before. If you were on board now, you would experience those marvelous things.

So vì you think you will be able to take a space trip? Start lớn dream now và your dream may come true some day.

Xem thêm: Các Dạng Và Các Giải Bài Tập Thủy Lực Đại Cương, Bài Tập Lớn Môn Thủy Lực Đại Cương

Dịch bài:

Chuyến du hành vũ trụ

Bạn vẫn muốn lập chiến lược cho một kiểu hành trình dài lý thú nào kia không ? chúng ta có một triệu đôla ko ? các bạn có trẻ khỏe không ? Bạn có phải là nhà du hành xuất sắc không ? Bạn có muốn đi du ngoạn đâu đó không ? Vậy thì chúng ta cũng có thể có một chuyến du hành vào không gian.

Nếu bạn quyết định làm một chuyến du hành, các bạn sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng một vài ba tháng trước khi bay. Bạn phải rất có thể chất tốt. Chúng ta nên chạy cỗ nhiều, lượn lờ bơi lội mỗi ngày, bè cánh dục nhịp điệu và hít đất. Các bạn phải bao gồm một lá thư của bác bỏ sĩ minh chứng bạn trọn vẹn khoẻ mạnh.

Một khi tham gia vào chuyến du hành, các bạn sẽ ở trong một quả đât khác. Các bạn sẽ thấy hình hình ảnh của trái đất. Chúng ta cũng có thể sẽ tìm kiếm thấy khu đất nước của chính bản thân mình và đều nơi thú vui khác. Bạn sẽ có thể nhìn thấy đại dương, những con sông lớn, các dãy núi cao. Bạn sẽ nhìn thấy chúng nhiều lần vì các bạn sẽ di đưa theo quỹ đạo trái đất 16 lần một ngày. Bạn cũng trở nên thấy những bởi sao mà chúng ta không thể nhìn thấy từ trái đất .

Khi bạn ở vào quỹ đạo, bạn sẽ có thể thoát ra khỏi chỗ ngồi và đi bộ trong vùng tàu. Bạn sẽ có thể đi bên trên tường tuyệt trên trần giống hệt như trong rạp xiếc. Bạn sẽ không gồm trọng lượng. Các bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn tự vì và tận hưởng một cảm giác tuyệt vời mà bạn chưa hề gồm trước đây. Nếu hiện nay bạn đang trên tàu, bạn sẽ trải qua đều điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất đó.

Xem thêm: Top 20 Một Cửa Hàng Có 32 8 Tạ Gạo Mới Nhất 2022, Hai Cửa Hàng Có 42 Tạ Gạo

Vậy các bạn có suy nghĩ rằng các bạn sẽ có thể đi 1 chuyến du hành vào không gian? Hãy mộng mơ về điều đó từ hiện nay và 1 ngày nào đó giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện nay thực.

a) Put the phrases in order to lớn show what you need & get in joining a trip into the space. (Hãy sắp xếp lại những các từ theo độc thân tự đúng nhằm chỉ ra rất nhiều gì các bạn cần để dự 1 chuyến du hành vào ko gian)

Giải: thu xếp lại:

4)get ready & be in an excellent physical condition. (sẵn sàng và có đk thể chất tuyệt vời.)1)get a letter from doctor to show you are in perfect heath. (nhận được một lá thư từ bác bỏ sĩ để cho thấy bạn sẽ có sức mạnh tốt.)5)get on the trip. (Thực hiện tại chuyến đi)2)see pictures of earth, its interesting places, và the stars from very far. (nhìn thấy hình ảnh của trái đất, mọi nơi độc đáo của nó, và những ngôi sao sáng ở vô cùng xa.)3)feel không tính tiền and enjoy wonderful feeling. (cảm thấy thoải mái và tận hưởng cảm giác tuyệt vời.)

b) Answer. Then write the answers in full sentences (Hãy trả lời. Kế tiếp viết thành câu trả lời hoàn chỉnh)

What will you have to do if you decide lớn take a space trip? (Bạn sẽ phải làm cái gi nếu ra quyết định tham gia một chuyến hành trình vào ko gian?)What must you bởi vì if you want khổng lồ show you are in perfect health? (Bạn phải làm những gì nếu bạn muốn cho thấy các bạn có sức khỏe hoàn hảo?)What scenes on the earth can you see from the outer space? (Những cảnh bên trên trái đất rất có thể nhìn thấy từ bên cạnh không gian?)How many times a day can you see those scenes? (Bạn rất có thể nhìn thấy hồ hết cảnh đó từng nào lần một ngày?)What things can you bởi vì while you are in orbit that you cannot vì chưng when you are on the earth? (Bạn hoàn toàn có thể làm gì khi đã ở trong tiến trình mà bạn không thể làm khi bạn ở bên trên trái đất?)If you were able khổng lồ take a space trip, what would you bởi to prepare for the trip? What would you lượt thích to bring along? (Nếu chúng ta có thể tham gia một chuyến hành trình không gian, các bạn sẽ làm gì để chuẩn bị cho chuyến đi? bạn có nhu cầu mang theo dòng gì?)

Giải:

If you decide to lớn take a space trip, you will have lớn run a lot, swim every day, & do aerobics & push - ups to have an excellent physical condition. (Nếu bạn đưa ra quyết định đi phượt vũ trụ, bạn sẽ phải chạy khôn cùng nhiều, lượn lờ bơi lội mỗi ngày, và tập aerobics với hít đất để có một thể hóa học tuyệt vời.)If you want khổng lồ show you are in perfect health, you must get a letter from the doctor. (Nếu bạn muốn cho chúng ta thấy mức độ khoẻ trả hảo, chúng ta phải nhận ra thư của chưng sĩ.)You can see pictures of the earth: your country, interesting places, the oceans, the big rivers, the tall mountains and the whole Great Wall of đài loan trung quốc from the outer space. (Bạn rất có thể nhìn thấy hình ảnh trái đất: non sông bạn, phần đa nơi thú vị, đại dương, phần nhiều dòng sông lớn, hầu hết ngọn núi cao và cục bộ bức tường thành của china từ ngoại trừ không gian.)We can see those scenes 16 times a day. (Chúng ta có thể thấy các cảnh đó 16 lần một ngày.)We can walk on the walls or on the ceiling. (Chúng ta hoàn toàn có thể đi cỗ trên tường hoặc trên trần nhà.)If were able lớn take a space trip, I would do exercises to prepare for the trip. I would like to bring along a camera, some video clip films & mobilephones (Nếu hoàn toàn có thể tham gia một chuyến đi không gian, tôi đang tập luyện để chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi mong muốn mang theo thiết bị ảnh, đĩa phim và điện thoại cảm ứng thông minh di động.)