Unit 9 Lớp 8: Speak

     
Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns lớn make and respond to requests, offers và promises.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 8: speak


(Em hãy thao tác vói các bạn em. Hãy tham khảo những cụm từ cùng xem tranh cho dưới đây rồi luân phiên nhau đưa ra và đáp lại những yêu cầu, ý kiến đề nghị và lời hứa hẹn hẹn.) 

Requests

Offers

Promises

- Can Could you ?

- Will/Would you ?

- Would you lượt thích ?

- What can I get for you?

- Shall I ?

- Will/Won"t you have ?

- Can I get you ?

- I will promise.

- I promise I’ll .

- I promise I won"t .

- I promise khổng lồ .

 

Responses

- Sure.

- OK.

- All right.

- I"m sorry, I can"t.

- I"m afraid not.

- Yes, please.

- That would be nice.

- No, thank you.

 

- I hope so.

- Good.

Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Word 2010, 2013, 2016, 2019 Nhanh, Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Word

- I"m glad.

- Don"t forget;

 


*


a. Could you give me a bandage, please?

=> Sure. Here you are.

b. I have a bad headache. Could you give me an aspirin, mom?

=> Sure. Here you are.

c. I was bitten by a snake. Could you help me to hold the wound tight?

=> Of course. I"ll vì it right now.


d. Oh, you have a high temperature. Can I get you some paracetamols?

=> Yes, please.

e. You broke the vase, Nam. I hope you won’t do it again.

=> I promise I won’t.


a. Chúng ta có thể cho tôi một cái băng được không?

=> chắc chắn rồi. Của người tiêu dùng đây.

b. Mình bị đau đầu quá. Bạn có thể cho bản thân một viên aspirin không?

=> chắc chắn rằng rồi. Của người tiêu dùng đây.

c. Bản thân bị rắn cắn. Chúng ta cũng có thể giúp tôi cố định vết yêu quý không?

=> tất yếu rồi. Mình sẽ có tác dụng ngay bây giờ.

d. Oh, chúng ta bị sốt rồi. Mình cho bạn uống vài viên paracetamol nhé?

=> Được.

e. Con làm vỡ tung bình rồi nam à. Chị em hy vọng bạn sẽ không làm thay nữa.

=> nhỏ hứa con sẽ không còn làm cầm nữa.

Xem thêm: Bài 11 : Khối Lượng Riêng Là Gì ? Công ThứC Về KhốI LượNg Riêng

 

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


Cảm ơn các bạn đã áp dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.